Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

مدیرت عمومی چک لست ملی نظارتی و مانیتوران ساحوی

(691 Views)

About Ministry of Public Health

-

Job Summary

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در ) ریاست عمومی نظارت وسیستم معلومات صحی )( ۱ )نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید.
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست: (۰۰۶)
عنوان وظیفه: مدیرت عمومی چک لست ملی نظارتی و مانیتوران ساحوی
بست: ۴
وزارت یا اداره: صحت عامه – ریاست عمومی نظارت وسیستم معلومات صحی
موقعیت پست: کابل
تعداد پست: ۱
گزارشده به: آمرنظارت.
گزارش¬گیر از: کارمندان تحت اثر

هدف وظیفه: نظارت از پروسه های عرضۀ خدمات صحی موثر باكيفيت و به موقع جهت تطبيق نورم و استندردهاي وزارت صحت عامه و استراتیژی ملی صحت.

Job Details

Date Posted: 27 Oct 2018 Reference: 006
Closing Date: 10 Nov 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Health/Medical Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 1 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار, ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره.
2. تدوین پلان های عملیاتی، تطبیق وحصول گزارش منظم از کارمندان تحت اثر وارایۀ (Feedback) به همکاری مانیتوران ساحوی و چک لست ملی نظارتی.
3. ایجاد هماهنگی بین مدیریت ها و سایر ارگانهای ذیدخل چک لست ملی نظارتی و مانیتوران ساحوی.
4. کنترول و نظارت از تطبیق منظم و درست چک لست ملی نظارتی در سطوح مرکز و ولایات.
5. رهنمايي استقاده ازچک لست ملی نظارتی و مانیتورنگ ساحوی به اعضای سایر دیپارتمنت های وزارت.
6. تصميم گيري در جهت رفع نيازمنديهاي كاري کارمندان تحت اثر و فراهم آوري تسهيلات لازم اجرائيوي نظارتی.
7. اشتراک در جلسات هفته وار پرسونل و سایر جلسات به اساس ضرورت جهت هماهنگی بیشتر و حل مشکلات کارمندان مربوطه.
8. همکاری با آمر نظارت در ارتقای ظرفیت مسلکی پرسونل واحد های مربوطه.
9. راه اندازی ارزیابی اجراآت کارمندان تحت اثر در هماهنگی با آمر مربوطه، مطابق مقتضیات قانون کارکنان خدمات ملکی.
10. رسیدگی به موقع به پیشنهادات و مشکلات دیپارتمنت های تحت اثر درروشنی مقررات نافذه وزارت صحت عامه.
11. ترتیب گزارشات ماهوار, ربعوار، سالانه و عندالضرورت و ارائه آن به مقامات ذیصلاح وزارت.
12. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین, مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.

Qualifications

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1. داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های طب یا مدیریت صحت عامه، و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.
2. یک سال تجربه کاری مدیریتی مشابه در امور صحت عامه ویا سایر موارد مندرج اهداف ومسولیت های این لایحه وظایف.
3. تسلط کامل به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی
4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های MS Word, MS Excel and MS PowerPoint و به بلدیت به دیتابیز ترجیح داده میشود

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 10روز کاری بعداز نشر اعلان از طریق ویت سایتwww.moph.gov.af بدست اورده میتواند بعد از خانه پری وتکمیل فورم ضم يک کاپي تذکره تابعیت ویا پاسپورت ، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد ضم فورم خانه پوری شده به این ایمل آدرس ارسال نماید .
نوت : همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را در ویب سایت های www.acbar.org وwww.Jobs.af، نیزمشاهده میتوانید .
همچنان شما میتوانید درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0202312422) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.
توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.

Submission Email

gdhr.moph1397@gmail.com

Email Print Report
More jobs in this category
Maternal and Newborn Health Senior Technical .. at Ministry of Public Hea.. Kabul 25 Jan 2019
Senior Program Development Specialist at Ministry of Public Health Kabul 29 Jan 2019
نرس شفاخانه at Ministry of Public Health Baghlan 20 Jan 2019
داکتر ارتوپیدی at Ministry of Public Health Kunduz 20 Jan 2019
داکتر جراحی اعصاب at Ministry of Public Health Kandahar 20 Jan 2019
متخصص جراحي اطفال at Ministry of Public Health Multi Cities 20 Jan 2019
متخصص جراحي اعصاب at Ministry of Public Health Kandahar 20 Jan 2019
متخصص داخله عمومی at Ministry of Public Health Kandahar 20 Jan 2019
(تخصص اطفال( در بخش وارد/س.. at Ministry of Public Hea.. Kandahar 20 Jan 2019
متخصص داخله عموم at Ministry of Public Health Kunduz 20 Jan 2019
تکنيشن فارمسي at Ministry of Public Health Kandahar 20 Jan 2019
متخصص نسایی ولادی at Ministry of Public Health Multi Cities 20 Jan 2019
فارمسست at Ministry of Public Health Kandahar 20 Jan 2019
شف سرویس نسایی ولادی at Ministry of Public Health Kandahar 20 Jan 2019
متخصص چشم at Ministry of Public Health Kunduz 20 Jan 2019
متخصص جلدی at Ministry of Public Health Kunduz 20 Jan 2019
داکتر گوش و گلو at Ministry of Public Health Kunduz 20 Jan 2019
داکتر جراحی at Ministry of Public Health Kandahar 20 Jan 2019
داکتر انتان at Ministry of Public Health Kunduz 20 Jan 2019
متخصص جراحي یورولوژی at Ministry of Public Health Kandahar 20 Jan 2019
تکنيشن انستزي at Ministry of Public Health Multi Cities 20 Jan 2019
( داکتر التراسوند ( ذکور،.. at Ministry of Public Hea.. Multi Cities 20 Jan 2019
Anesthesia Specialist ICU at Ministry of Public Health Kabul 22 Jan 2019
Anesthesia Doctor ICU at Ministry of Public Health Kabul 22 Jan 2019
تکنیشن انستیزی at Ministry of Public Health Kabul 21 Jan 2019
Nurse ICU Ali Jenah at Ministry of Public Health Kabul 21 Jan 2019
تکنیشن جنراتور at Ministry of Public Health Kabul 21 Jan 2019
Neurosurgeon at Ministry of Public Health Kabul 21 Jan 2019
شیخ زاید تکنیشن اکسری at Ministry of Public Health Kabul 21 Jan 2019
سرطبیب شفاخانه at Ministery of Publich Health Zabul 31 Jan 2019
Provincial Maternal & Child Health Coordinato.. at Afghan Social Marketin.. Nangarhar 27 Jan 2019
:(Exit Exam) آفیسر اخذ امتحان.. at شورای طبی اف.. Kabul 23 Jan 2019
(Exit Exam) آمر اخذ امتحانات at شورای طبی افغا.. Kabul 23 Jan 2019
Psychosocial Counsellor at Médecins Sans Frontières (MSF) Kabul 09 Feb 2019
متخصص at Janat Gulzada Islamic Curative Hospital Kabul 25 Jan 2019
Medical Doctor Specialized Gynaecologist at Médecins Sans Frontières (.. Khost 31 Dec 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook