Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

عضو مدیریت ارتباط کارکنان بست 5

(997 Views)

About شاروالی کابل

شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است.

Job Summary

تهیه و پیشنهاد طرح های لازم خدمات رفاهی، صحت و مصونیت کارکنان شاروالی کابل.

Job Details

Date Posted: 05 Nov 2018 Reference: KM-HR-01
Closing Date: 15 Nov 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Human Resource Open Ended: NO
Nationality: Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 0 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

1. ترتیب و تنظیم پلان کاری ماهوار و سالانه در مطابقت با پلان آمریت ارتباط کارکنان به منظور نیل به اهداف تعین شده اداره.
2. تهیه و پیشنهاد طرحهای لازم خدمات رفاهی در جهت ارتقاء سطح انگیزش کارکنان و نظارت برحسن اجرای آنها در شاروالی.
3. ارایه مشوره های لازم به آمر مربوطه جهت حل مشکلات وظیفوی اداره در عرصه صحت و مصؤنیت کاکنان.
4. ایجادهماهنگی با ک م ا ا خ م غرض اخذ رهنمود ها و پالیسی ها پیرامون صحت و مصئونیت کارکنان شاروالی کابل .
5. برنامه ریزی در راستای تطبیق پالیسی ها در مورد امنیت کار و بیمه کارکنان خدمات ملکی در شاروالی کابل.
6. تهیه و ترتیب رهنمود پیرامون حفاظت ازجای کار و توجه به حفظ الصحه و مسایل مربوط به رفاه کارکنان.
7. پیگیری وهماهنگی تنظیم و تمدید قراردادهای مرتبط با خدمات رفاهی و بيمه‌ای کارکنان با هماهنگی مسئولین مربوطه.
8. بررسی و مطالعه نوعیت واسباب امراض شغلی و خطرات کاری که کارمندان به آن مصاب میشوند جهت دریافت راه حل.
9. پیگیری تامین وارائه خدمات رفاهی، تفریحی، درمانی، ورزشی و امثالهم برای کارکنان در چارچوب مقررات مربوطه.
10. مطالعه، تحلیل و بررسی شکایات کارکنان اداره به هدف دریافت راه حل و رسیده گی به آن.
11. بررسی از چگونگی و ضع, تامین عدالت از طریق رسیدگی به شکایات کارکنان بخش های مربوطه.
12. رهنمائی و ارایه مشوره های لازم به کارکنان شاروالی جهت حل منازعات پیش آمده برای کارکنان اداره.
13. تامین انضباط اداری، بررسی و جلوگیری از انواع تبعیض و رسیدگی به شکایات، حل اختلافات و تساوی حقوق بخش های مربوطه.
14. تدویر برنامه آگاهی دهی پیرامون قوانین و طرزالعمل های منابع بشری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری برای کارکنان شاروالی کابل.
15. توضیح و تشریح اسناد تقنینی، لوایح و طرزالعمل ها در خصوص عدم رسیده گی به شکایات، تبعیض، انضباط و دسپلین در اداره.
16. تنظیم معلومات حاصله ناشی از بررسی ها و درج آن در دیتابیس مخصوص غرض حفظ و نگهداری آن.

17. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

Qualifications

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

داشتن حد اقل سند لسانس در یکی از رشته های مدیریت، اداره و تجارت و اداره عامه، به دارندگان درجه بالاترارجحیت داده میشود.

تسلط کامل به زبانهای رسمی کشور( دری یا پشتو) وبلدیت به زبان انگلیسی.

آشنائی با برنامه های کمپیوتری و مکاتبات الکترونیکی

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, Human Resource

Submission Guideline

درخواست کننده گان میتوانند خلص های سوانح خویشرا ضم اسناد تحصیلی و تجارب کاری مستقیماً به نماینده مدیریت عمومی استخدام ریاست منابع بشری شاروالی کابل در ریاست آگاهی و ارتباط عامه این اداره تحویل دهند.

• کاندیدانی که از طریق ویبسایت آنلاین به بست خالی درخواست می فرستند، مکلف اند که فورم درخواستی و اسناد تحصیلی خویش را در یک فایل PDF ارسال نمایند.

• کاپی اسناد ارایه شده باید واضح و قابل خواندن باشد در غیر آن ناقص ارزیابی می شود. همچنان هیچ گونه اسناد جداگانه پس از تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمی شود.

• کاندیدان مکلف اند که عنوان بست درخواستی و کود منبع بست (Reference Number) را در عنوان ایمیل ذکر کنند.

• هیچ گونه سند تحصیلی، تصدیق نامه و سرتیفیکیت پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی بدون تایید وزارت محترم تحصیلات عالی مدار اعتبار نمی باشد.

ا اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.

• آن عده از کاندیدانی که از پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ شده اند، مکلف اند که مکتوب فراغت از ریاست موسسات تحصیلات عالی خصوصی را ضم اسناد تحصیلی و فورم درخواستی نمایند.

• درخواست کاندیدانی که پس از معیاد معیینه مواصلت ورزیده، در نظر گرفته نمی شود.

• تنها با کاندیدان شارت لست شده تماس گرفته می شود.

از کاندیدان محترم خواهشمندیم هنگام ارسال درخواستی خویش نکات ذیل را جداً مراعات نمایند، درغیر آن فورم درخواستی شان باطل شمرده شده و شامل لست درخواست کننده گان نمیگردد:

• کاندیدان حد اکثر یک بست را انتخاب کرده میتوانند.

• کاندیدان فورم درخواستی خویش را تنها از یک طریق ارسال کرده میتوانند

Submission Email

hr.km1396@gmail.com

Email Print Report
More jobs in this category
Senior HRMIS Officer at Ministry of Mines and Petroleum (MoMP) Kabul 27 Jan 2019
HR Officer (Urgent) at Cristal Universal Group Kabul 21 Jan 2019
HR Assistant ICU at Ministry of Public Health Kabul 21 Jan 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook