Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

کارمند منابع بشری

(1453 Views)

About شاروالی کابل

شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است.

Job Summary

انجام امور اداری و اجرائیوی پروسه استخدام مامورین شاروالی کابل با در نظرداشت قوانین، مقررات، طرزالعملها و رهنموده های مربوطه به استخدام کارکنان.

Job Details

Date Posted: 05 Nov 2018 Reference: KM-HR-05
Closing Date: 10 Nov 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 5 Gender: Any
Functional Area: Human Resource Open Ended: NO
Nationality: Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Contractor Years of Experience: 0 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابق با پلان مدیریت عمومی استخدام به منظور نیل به اهداف تعین شده اداره.
2. سهم گیری در پروسه درجه بررسی اسناد کاندیدان با کمیته تعینات داخلی اداره به منظور ترتیب لست کاندیدان واجد شرایط.
3. تهیه پیشنویس پیشنهادات تقرر، تبدل، خدمتی، و انفکاک مامورین شاروالی کابل غرض اخذ منظوری از مقام اداره.
4. مطالعه و بررسی فورم در خواستی استخدام مامورین شاروالی به منظور حصول اطمینان از صحت بودن آن.
5. تفکیک ، شناسائی، ترتیب جدول بست های خالی و اعلان آن از طریق رسانه های چاپی و بورد اعلانات اداره به منظور آگاهی متقاضیان و افراد واجد شرایط.
6. توزیع فورمه های درخواستی بست های خالی برای کاندیدان جهت دست رسی همه افراد واجد شرایط به فورمه های کاریابی.
7. جمع آوری فورم های درخواستی متقاضیان بعد از تکمیل فورم و تسلیمی آن به کمیته استخدام داخلی جهت تکمیل مراحل شارلیست و استخدام مامورین.
8. رهنمائی و ارائه مشوره های لازم به متقاضیان در راستای تکمیل فورمه های کاریابی و حل مشکل شان.
9. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

Qualifications

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

داشتن حد اقل سند لسانس در یکی از رشته های مدیریت، اداره و تجارت و اداره عامه به دارندگان درجه بالاترارجحیت داده میشود.

تسلط کامل به زبانهای رسمی کشور( دری یا پشتو) وبلدیت به زبان انگلیسی.

آشنائی با برنامه های کمپیوتری و مکاتبات الکترونیکی

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

درخواست کننده گان میتوانند خلص های سوانح خویشرا ضم اسناد تحصیلی و تجارب کارب به ایمیل ادریس داده شده بفرستند.

• کاندیدان مکلف اند که فورم درخواستی و اسناد تحصیلی خویش را در یک فایل PDF ارسال نمایند.

• کاپی اسناد ارایه شده باید واضح و قابل خواندن باشد در غیر آن ناقص ارزیابی می شود. همچنان هیچ گونه اسناد جداگانه پس از تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمی شود.

• کاندیدان مکلف اند که عنوان بست درخواستی و کود منبع بست (Reference Number) را در عنوان ایمیل ذکر کنند.

• هیچ گونه سند تحصیلی، تصدیق نامه و سرتیفیکیت پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی بدون تایید وزارت محترم تحصیلات عالی مدار اعتبار نمی باشد.

ا اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.

• آن عده از کاندیدانی که از پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ شده اند، مکلف اند که مکتوب فراغت از ریاست موسسات تحصیلات عالی خصوصی را ضم اسناد تحصیلی و فورم درخواستی نمایند.

• درخواست کاندیدانی که پس از معیاد معیینه مواصلت ورزیده، در نظر گرفته نمی شود.

• تنها با کاندیدان شارت لست شده تماس گرفته می شود.

از کاندیدان محترم خواهشمندیم هنگام ارسال درخواستی خویش نکات ذیل را جداً مراعات نمایند، درغیر آن فورم درخواستی شان باطل شمرده شده و شامل لست درخواست کننده گان نمیگردد:

• کاندیدان حد اکثر یک بست را انتخاب کرده میتوانند.

• کاندیدان فورم درخواستی خویش را تنها از طریق ایمیل ارسال کرده میتوانند

Submission Email

hr.km100@gmail.com

Email Print Report
More jobs in this category
Senior HRMIS Officer at Ministry of Mines and Petroleum (MoMP) Kabul 27 Jan 2019
HR Officer (Urgent) at Cristal Universal Group Kabul 21 Jan 2019
HR Assistant ICU at Ministry of Public Health Kabul 21 Jan 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook