Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

آمریت کوچی های ولایت فاریاب

(450 Views)

About igdk

ریاست عمومی مستقل انسجام امور کوچیها:

قبل از سال (1385)درچوکات وزارت سرحدات اقوام وقبایل کار وفعالیت مینمود.در سال (1385) به اساس پیشنهاد وکلا مردم کوچی در ولسی جرگه وحکم (4)مؤرخ14/1/1385 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان جهت رسیدگی بمشکلات اقوام کوچی در ابعاداجتماعی ،اقتصادی وفرهنگی بحیث ریاست عمومی مستقل عرض وجود نمود.که تا کنون کار وفعالیت مینماید.

اهداف استراتیژیک ریاست عمومی مستقل انسجام امور کوچیها

بهبود وضع صحی کوچیهاکه در هم آهنگی کامل با وزارت محترم صحت عامه مطابق پالیسی های دولت کار وفعالیت می نماید.
بخاطر با سواد ساختن و بلند بردن سطح تعلیمی و تربیتی کوچی ها در هم آهنگی کامل با وزارت معارف و تحصیلات عالی مطابق پالیسی های دولت با در نظرداشت اهداف قانون اساسی کشور زمینه تعلیم و تحصیل را به داخل پلان مساعد می سازد.
بمنظور استفاده مؤثر از نیروی انسانی و فر آورده های محصولات مالداری کوچی ها در هم آهنگی با وزارت های زراعت و مالداری واقتصاد کشور پلان های وسیع کوتاه مدت و دراز مدت طرح و توسط وزارت های زیربط بخاطر بهبود سطح انکشاف مالداری و محصولات آن تثبیت علفچر ها کار و فعالیت می نماید.
هم آهنگ سازی برنامه های صحی در بخش مالداری در هم آهنگی با وزارت زراعت و مالداری و زمینه سازی عملی آنرا مساعد می سازد.
حمایت و انکشاف ساحات علفچر های کوچی ها در نقاط از کشور که بوسیله وزارت زراعت تثبیت گردیده است.
زمینه سازی تسهیلات لازم برای تطبیق برنامه های صحی، احیٱ و انکشاف مالداری، انکشاف و رشد تعلیم و تربیه برای کوچی ها بمنظور تطبیق برنامه های متذکره با وزارت های ذیربط هم آهنگ مسازد

Job Summary

هدف وظیفه:
اداره ،تنظیم و کنترل امور مربوط به ایجاد شوراها، فاریابم آوری تسهیلات بهداستی،آموزشی وترتیب و جلسات با ریش سفیدان جهت بهبود امور کوچیان ولایت مربوطه.

Job Details

Date Posted: 26 Nov 2018 Reference: 1
Closing Date: 09 Dec 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 3 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Long-term Years of Experience: 2 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

شرح وظایف :
1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت به اساس پلان کاری اداره به منظور تحقق اهداف.
2. مدیریت پرسونل تحت اثر به منظور تحقق اهداف پلان شده.
3. تطبیق پالیسی ها و ایجاد شوراهای محلی امور کوچی ها درسطح ولسوالی هاو محلات ولایت مربوطه به منظوررعایت رسیدگی به امور کوچی ها .
4. طرح وترتیب بودجه مورد نیاز آمریت و نظارت ازتحقق شفاف آن به منظورتأمین مصارف عادی وانکشافی .
5. ارزیابی وضعیت امور کوچی ها دربخش های حقوق، اقتصاد، معارف، صحت وسایرعرصه ها بمنظور رسیدگی به چالشهای پیش آمده در هماهنگی با ادارات سکتوری .
6. نظارت ازتدویرسمینارها، ورکشاپها درعرصه های بهداشت، معارف، اقتصاد، حقوق وآموزش تساوی جنسیت اجتماعی برای کوچی ها در سطح ولسوالی های ولایت مربوطه بمنظور آگاهی وارتقای ظرفیت آنها.
7. کنترول ونظارت ازکیفیت اجراآت پرسونل تحت اثر به منظورارتقای سطح مؤثریت ومثمریت کاری.
8. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات مطابق، قوانین، مقررات واهداف اداره سپرده میشود.

Skills

2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
o دو سال مرتبط به وظیفه.

Qualifications

1. درجه تحصیل :
o فوق بکلوریا ، وبه درجات بلند ترتحصیلی ترجیح داده میشود.

Job Location

Afghanistan - Faryab: PROVINCIAL CENTER (MAIMANA)
AF AF 12

Education:

Diploma, Administrative

Submission Guideline

ریاست عمومی مستقل انسجام امور کوچی ها به منظور تحقق اهداف عالی دولت ج.ا.ا و سپردن کار به اهل آن به تعداد (یک) بست ولایتی را از تاریخ (5/9/1397) الی (18/9/1397) برای مدت ده روز کاری به اعلان رقابتی سپرده است

طریقه کاندید شدن:

تمام واجدین شرایط بخصوص طبقه اناث که علاقمند اشتراک در پروسه های رقابتی این اداره امور کوچی ها باشند، میتوانند فورم مخصوص درخواستی را از ویب سایت

http://www.jobs.af/main/download/1524023128.pdf

بدست اورند هکذا میتوانند از دفتر مدیریت عمومی استخدام آمریت منابع بشری ریاست عمومی انسجام امور کوچی ها واقع سرک میدان هوایی حامد کرزی .

فورم مخصوص درخواستی را دقیقاً خانه پوری و تمام اسناد ضروری تجارب کاری و تحصیلی خویش را ضم آن نموده وبه ایمیل آدرس های ذیل ارسال نماید.

هیچ نوع درخواستی بدون خانه پوری فورم مخصوص قابل پذیریش نمی باشد..

اسناد ارسال کاندیدان محترم باید به فارمت پی دی اف باشد و از 5 ام بی اضافه نباشد.

متقاضیان که سابقه کاری در ادارات دولتی دارند مکلف به ارایه خلص سوانح ابدت از واحد اولی اداره که تاریخ آن کمتر از ششماه نباشد.کاندیدان محترم که سابقه کاری منحیث کارکن قراردادی در ادارات دولتی، موسسات و سازمان های بین المللی و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی دارند مکلف به ارائه کاپی قرارداد کاری فورم مالیه دهی و تائید شرکت و یا موسسه از مرجع مربوطه بوده و آنرا ضم فورم درخواستی نمایند.متقاضی که دارای تجارب کاری خارج از کشور میباشند مکلف اند تا تجربه کاری شانرا از طرف نمایندگی سیاسی جمهوری ا.ا (سفارت یا کنسولگری) تائید شده باشد.
هرگاه کمیته استخدام در مورد اسناد تحصیلی و تجربه کاری متقاضی شک داشته باشد میتواند اسناد تحصیلی و یا تجربه کاری مذکور را طبق سند تقنینی مربوط غرض ارزیابی به مراجع مربوطه محول نموده و پروسه بعدی الی معلومات لازم به تعویق اندازد.
اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
اسناد تحصیلی متقاضیان که در خارج از کشور تحصیل نموده باید از طرف وزارت تحصیلات عالی افغانستان تائید شده باشد.

شماره تماس: 0202300646

نوت: امتحان بست متذکره در مرکز (کابل) اخذ میگردد.

Submission Email

igdk.hr@gmail.com CC to csc.kuchies@iarcsc.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
ریاست عمومی املاک دولتی at وزارت مالیه Kabul 18 Dec 2018
ریاست عمومی تصدیها، شرکت.. at وزارت مالیه Kabul 23 Dec 2018
ریاست تصدی های دولتی at وزارت مالیه Kabul 23 Dec 2018
متخصص هماهنگی و گزارش نو.. at Ministry of Economy Kabul 19 Dec 2018
Information Security Officer / Re announce at National Statistics and Inf.. Kabul 12 Dec 2018
ریاست میادین هوائی ملکی at اداره مستقل هو.. Kabul 18 Dec 2018
معاون مالی و اداری پوهنت.. at وزارت تحصیل.. Multi Cities 18 Dec 2018
مشاور ارشد وزیر at وزارت دولت در امور پار.. Kabul 18 Dec 2018
ریاست انسجام، پلان و مرا.. at وزارت مالیه Kabul 18 Dec 2018
مشاورتکنالوژی مدرن طبی at وزارت صحت عامه Kabul 18 Dec 2018
مشاوریت امور سکتور خصوصی at وزارت ترانسپ.. Kabul 18 Dec 2018
مشاور امور تخنیکی و پالی.. at وزارت ترانس.. Kabul 18 Dec 2018
مشاور وزیر at وزارت دولت در امور پارلمان.. Kabul 18 Dec 2018
ریاست موافقتنامه های تجا.. at وزارت تجارت.. Kabul 18 Dec 2018
ریاست عدلیه ولایت (بلخ، غ.. at وزارت عدلیه Multi Cities 18 Dec 2018
ریاست روابط تقنینی at وزارت دولت در امور .. Kabul 18 Dec 2018
ریاست ثبت و حمایت مالکیت.. at وزارت تجارت.. Kabul 18 Dec 2018
ریاست تغذی at وزارت صحت عامه Kabul 18 Dec 2018
ریاست تطبیق اصلاحات و تح.. at وزارت تجارت.. Kabul 18 Dec 2018
ریاست تدویر نمایشگاه at وزارت تجارت وصن.. Kabul 18 Dec 2018
ریاست تحقیق و مطالعات سک.. at وزارت تجارت.. Kabul 18 Dec 2018
ریاست نظارت و ارزیابی at وزارت ترانسپورت Kabul 18 Dec 2018
ریاست جمع آوری عواید ترا.. at وزارت ترانس.. Kabul 18 Dec 2018
ریاست تکنالوژی معلوماتی at وزارت ترانسپو.. Kabul 18 Dec 2018
ریاست پالیسی و پلان at وزارت ترانسپورت Kabul 18 Dec 2018
مشاوریت امور هوانوردی مل.. at اداره مستقل .. Kabul 18 Dec 2018
ریاست تنظیم خدمات ترافیک.. at اداره مستقل .. Kabul 18 Dec 2018
ریاست مسلکی امور بیمه ها at وزارت مالیه Kabul 17 Dec 2018
ریاست مراقبت و بهره بردا.. at وزارت مالیه Kabul 17 Dec 2018
ریاست عمومی مالی و اداری at وزارت مالیه Kabul 17 Dec 2018
ریاست شرکتهای دولتی و مخ.. at وزارت مالیه Kabul 17 Dec 2018
ریاست خدمات at وزارت مالیه Kabul 17 Dec 2018
ریاست تکنالوژی ارتباطی و.. at وزارت مالیه Kabul 17 Dec 2018
رياست نظارت و مراقبت at وزارت امور شهر سا.. Kabul 17 Dec 2018
ریاست سروی و مطالعات at وزارت امور شهر سا.. Kabul 17 Dec 2018
ریاست حفاظت از شهرهای قد.. at وزارت امور ش.. Kabul 17 Dec 2018
ریاست نشرات رادیو at ریاست عمومی رادیو و .. Kabul 17 Dec 2018
ریاست تخنیکی رادیو تلویز.. at ریاست عمومی .. Kabul 17 Dec 2018
ریاست شبکه خبر at ریاست عمومی رادیو و تلو.. Kabul 17 Dec 2018
ریاست توسعه ورزش زنان at ریاست عمومی تربی.. Kabul 17 Dec 2018
ریاست اطلاعات ، نشرات و ر.. at وزارت تحصیل.. Kabul 17 Dec 2018
ریاست سیستم سازی الکترون.. at اداره مستقل .. Kabul 17 Dec 2018
مشاور پالیسی at اداره مستقل خط آهن افغانس.. Kabul 17 Dec 2018
معاونیت فنی ریاست مواد ن.. at اداره عالی م.. Kabul 12 Dec 2018
ریاست معادن و پترولیم ول.. at وزارت معادن .. Paktia 12 Dec 2018
ریاست حفاظت محیط زیست ول.. at اداره ملی حف.. Kunduz 12 Dec 2018
ولسوالی جغتو at اداره مستقل ارگان های محل.. Wardak 11 Dec 2018
ریاست دفتر at اداره اکادمی علوم افغانستا.. Kabul 16 Dec 2018
ریاست اصلاحات اداری و خد.. at کمیسیون مست.. Multi Cities 11 Dec 2018
ریاست امورزنان ولایت ( پک.. at وزارت امور ز.. Multi Cities 10 Dec 2018
ریاست امورزنان ولایت (نو.. at وزارت امور ز.. Multi Cities 10 Dec 2018
ریاست ساده سازی پروسه ها.. at کمیسیون مست.. Kabul 10 Dec 2018
مامور آتشه معارف at وزارت معارف No Location 12 Dec 2018
ریاست تجارت ولایت کندز CBR at وزارت تجارت .. Kunduz 28 Dec 2018
ریاست کار،اموراجتماعی، .. at وزارت کار، ا.. Farah 12 Dec 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook