Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

آمریت کوچی های ولایت فاریاب

(792 Views)

About igdk

ریاست عمومی مستقل انسجام امور کوچیها:

قبل از سال (1385)درچوکات وزارت سرحدات اقوام وقبایل کار وفعالیت مینمود.در سال (1385) به اساس پیشنهاد وکلا مردم کوچی در ولسی جرگه وحکم (4)مؤرخ14/1/1385 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان جهت رسیدگی بمشکلات اقوام کوچی در ابعاداجتماعی ،اقتصادی وفرهنگی بحیث ریاست عمومی مستقل عرض وجود نمود.که تا کنون کار وفعالیت مینماید.

اهداف استراتیژیک ریاست عمومی مستقل انسجام امور کوچیها

بهبود وضع صحی کوچیهاکه در هم آهنگی کامل با وزارت محترم صحت عامه مطابق پالیسی های دولت کار وفعالیت می نماید.
بخاطر با سواد ساختن و بلند بردن سطح تعلیمی و تربیتی کوچی ها در هم آهنگی کامل با وزارت معارف و تحصیلات عالی مطابق پالیسی های دولت با در نظرداشت اهداف قانون اساسی کشور زمینه تعلیم و تحصیل را به داخل پلان مساعد می سازد.
بمنظور استفاده مؤثر از نیروی انسانی و فر آورده های محصولات مالداری کوچی ها در هم آهنگی با وزارت های زراعت و مالداری واقتصاد کشور پلان های وسیع کوتاه مدت و دراز مدت طرح و توسط وزارت های زیربط بخاطر بهبود سطح انکشاف مالداری و محصولات آن تثبیت علفچر ها کار و فعالیت می نماید.
هم آهنگ سازی برنامه های صحی در بخش مالداری در هم آهنگی با وزارت زراعت و مالداری و زمینه سازی عملی آنرا مساعد می سازد.
حمایت و انکشاف ساحات علفچر های کوچی ها در نقاط از کشور که بوسیله وزارت زراعت تثبیت گردیده است.
زمینه سازی تسهیلات لازم برای تطبیق برنامه های صحی، احیٱ و انکشاف مالداری، انکشاف و رشد تعلیم و تربیه برای کوچی ها بمنظور تطبیق برنامه های متذکره با وزارت های ذیربط هم آهنگ مسازد

Job Summary

هدف وظیفه:
اداره ،تنظیم و کنترل امور مربوط به ایجاد شوراها، فاریابم آوری تسهیلات بهداستی،آموزشی وترتیب و جلسات با ریش سفیدان جهت بهبود امور کوچیان ولایت مربوطه.

Job Details

Date Posted: 26 Nov 2018 Reference: 1
Closing Date: 09 Dec 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 3 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Long-term Years of Experience: 2 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

شرح وظایف :
1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت به اساس پلان کاری اداره به منظور تحقق اهداف.
2. مدیریت پرسونل تحت اثر به منظور تحقق اهداف پلان شده.
3. تطبیق پالیسی ها و ایجاد شوراهای محلی امور کوچی ها درسطح ولسوالی هاو محلات ولایت مربوطه به منظوررعایت رسیدگی به امور کوچی ها .
4. طرح وترتیب بودجه مورد نیاز آمریت و نظارت ازتحقق شفاف آن به منظورتأمین مصارف عادی وانکشافی .
5. ارزیابی وضعیت امور کوچی ها دربخش های حقوق، اقتصاد، معارف، صحت وسایرعرصه ها بمنظور رسیدگی به چالشهای پیش آمده در هماهنگی با ادارات سکتوری .
6. نظارت ازتدویرسمینارها، ورکشاپها درعرصه های بهداشت، معارف، اقتصاد، حقوق وآموزش تساوی جنسیت اجتماعی برای کوچی ها در سطح ولسوالی های ولایت مربوطه بمنظور آگاهی وارتقای ظرفیت آنها.
7. کنترول ونظارت ازکیفیت اجراآت پرسونل تحت اثر به منظورارتقای سطح مؤثریت ومثمریت کاری.
8. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات مطابق، قوانین، مقررات واهداف اداره سپرده میشود.

Skills

2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
o دو سال مرتبط به وظیفه.

Qualifications

1. درجه تحصیل :
o فوق بکلوریا ، وبه درجات بلند ترتحصیلی ترجیح داده میشود.

Job Location

Afghanistan - Faryab: PROVINCIAL CENTER (MAIMANA)
AF AF 12

Education:

Diploma, Administrative

Submission Guideline

ریاست عمومی مستقل انسجام امور کوچی ها به منظور تحقق اهداف عالی دولت ج.ا.ا و سپردن کار به اهل آن به تعداد (یک) بست ولایتی را از تاریخ (5/9/1397) الی (18/9/1397) برای مدت ده روز کاری به اعلان رقابتی سپرده است

طریقه کاندید شدن:

تمام واجدین شرایط بخصوص طبقه اناث که علاقمند اشتراک در پروسه های رقابتی این اداره امور کوچی ها باشند، میتوانند فورم مخصوص درخواستی را از ویب سایت

http://www.jobs.af/main/download/1524023128.pdf

بدست اورند هکذا میتوانند از دفتر مدیریت عمومی استخدام آمریت منابع بشری ریاست عمومی انسجام امور کوچی ها واقع سرک میدان هوایی حامد کرزی .

فورم مخصوص درخواستی را دقیقاً خانه پوری و تمام اسناد ضروری تجارب کاری و تحصیلی خویش را ضم آن نموده وبه ایمیل آدرس های ذیل ارسال نماید.

هیچ نوع درخواستی بدون خانه پوری فورم مخصوص قابل پذیریش نمی باشد..

اسناد ارسال کاندیدان محترم باید به فارمت پی دی اف باشد و از 5 ام بی اضافه نباشد.

متقاضیان که سابقه کاری در ادارات دولتی دارند مکلف به ارایه خلص سوانح ابدت از واحد اولی اداره که تاریخ آن کمتر از ششماه نباشد.کاندیدان محترم که سابقه کاری منحیث کارکن قراردادی در ادارات دولتی، موسسات و سازمان های بین المللی و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی دارند مکلف به ارائه کاپی قرارداد کاری فورم مالیه دهی و تائید شرکت و یا موسسه از مرجع مربوطه بوده و آنرا ضم فورم درخواستی نمایند.متقاضی که دارای تجارب کاری خارج از کشور میباشند مکلف اند تا تجربه کاری شانرا از طرف نمایندگی سیاسی جمهوری ا.ا (سفارت یا کنسولگری) تائید شده باشد.
هرگاه کمیته استخدام در مورد اسناد تحصیلی و تجربه کاری متقاضی شک داشته باشد میتواند اسناد تحصیلی و یا تجربه کاری مذکور را طبق سند تقنینی مربوط غرض ارزیابی به مراجع مربوطه محول نموده و پروسه بعدی الی معلومات لازم به تعویق اندازد.
اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
اسناد تحصیلی متقاضیان که در خارج از کشور تحصیل نموده باید از طرف وزارت تحصیلات عالی افغانستان تائید شده باشد.

شماره تماس: 0202300646

نوت: امتحان بست متذکره در مرکز (کابل) اخذ میگردد.

Submission Email

igdk.hr@gmail.com CC to csc.kuchies@iarcsc.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
Local Governance Specialist at MgtWell Consutling Services Kunduz 25 Feb 2019
ریاست دفتر at اداره مستقل ملی ستندرد انسا.. Kabul 02 Mar 2019
Financial Analyst at Ministry of Economy Kabul 01 Mar 2019
NGOs Transparency and Accountability Consult.. at Ministry of Economy Kabul 01 Mar 2019
Board Member (UPSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Natural Gas) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory Authorit.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (MIDSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulator.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Legal Affairs) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory Author.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Information and Communication T.. at Afghanistan Oil and Ga.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Finance and Accounting) at Afghanistan Oil and Gas Regulato.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (DOWNSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulato.. Kabul 24 Feb 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook