Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

ریاست تربیه معلم ولایات( لغمان، هرات، بدخشان، غزنی، پنجشیر، نیمروز، جوزجان، فراه، باغیس، کندهار و تخار)

(1352 Views)

About وزارت معارف

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (11 بست) رتبه دوم وزارت معارف را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.
علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.
هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.
شماره عنوان بست شماره بست
1 ریاست تربیه معلم ولایت لغمان 0238
2 ریاست تربیه معلم ولایت هرات 0239
3 ریاست تربیه معلم ولایت بدخشان 0240
4 ریاست تربیه معلم ولایت غزنی 0241
5 ریاست تربیه معلم ولایت پنجشیر 0242
6 ریاست تربیه معلم ولایت نیمروز 0243
7 ریاست تربیه معلم ولایت جوزجان 0244
8 ریاست تربیه معلم ولایت فراه 0245
9 ریاست تربیه معلم ولایت بادغیس 0246
10 ریاست تربیه معلم ولایت کندهار 0247
11 ریاست تربیه معلم ولایت تخار 0248

Job Summary

هدف وظیفه : اداره ، رهبری ، نظارت و سازماندهی جهت تضمین کیفیت پروسه تدریسی و تحصلی دارالمعلمین های تحت اثر و فراهم آوری تسهیلات به منظور تطبیق نصاب مربوطه .

Job Details

Date Posted: 28 Nov 2018 Reference: 0000
Closing Date: 08 Dec 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 11 Gender: Female
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Fixed-term Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

صلاحیت ومسولیت های وظیفوی :
1- ترتیب پلان کاری ربعوار و سالانه مربوطه .
2- طرح ونظارت از اجرای پلان پذیرش محصلین جدیدالشمولان دارالمعلمین .
3- مراقبت از اجرای پلان ها ، پروگرام های درسی ، امور تعلیمی و امور تربیوی محصلین .
4- تدویرو رهبری جلسات اجراییوی و تدریسی با کادری علمی و کارکنان حمایوی دارالمعلمین.
5- ایجاد تدابیر برای انکشاف و استحکام سیستم تعلیمی و تربیوی .
6- نظارت از فعالیت های دیپارتمنت های دارالمعلمین .
7- نظارت از تطبیق ، قوانین ، مقرارات ، طرزالعمل ها ، لوایح و هدایات مقامات در بخش مربوطه .
8- طرح پلان ها جهت بهبود و انکشاف رشته های مورد نیازدارالمعلمین .
9- اتخاذ تدابیر به منظور ارتقای ظرفیت استادان و کارکنان دارالمعلمین .
10- نظارت از جریان امتحانات سمستری دارالمعلمین .
11-نظارت از اجراات امور تدریسی ، اجراییوی و لیلیه محصلین دارالمعلمین .
12-جلب و جذب کادرهای علمی و مسلکی مطابق رشته تخصص با موافقه بخش تدریسی براساس پلان و پروگرام های آمورزشی .
13- تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری ریاست مربوطه .
14- تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان واستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه .
15- رهبری و ارایه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی ، جامعه مدنی ، رسانه هاو شهروندان کشور، بادرنظر داشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی اداره مربوطه .
16- رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری ، قانون منع آزارواذیت زنان و اطفال و مقررطرزسلوک در ساحه کاری مربوطه .
17- ارایه گزارش از اجراات انجام شده بطور،ربعواروسالانه به ریاست عمومی تربیه معلم.
18-ارایه مشوره های لازم در امور تدریسی و اداری برای همکاران و استادان مربوطه.

Qualifications

شرایط استخدام :(سطح تحصیل و تجربه کاری ):
این لایحه وظایف بادر نظر داشت مواد 7،8و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط ومعیار های ذیل ترتیب گردیده است :
1- حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های : (رشته های تحصیلی ،ادبیات ،تعلیم وتربیه ،پیداگوژی،روانشناسی و علوم تربیتی ،اداره عامه ،علوم اجتماعی (تاریخ عمومی وجامعه شناسی )وسایررشته های مرتبط وبه درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
2- تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و تحصصی (اموراداری ،تعلیمی و تدریسی )و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست )حداقل سه سال برای لیسانس ،دوسال برای ماستر و یک سال برای دکتور.
3-تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتویادری)و آشنایی (تحریرو تکلم )با زبان انگلیسی .
4-مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه .
5- بست متذکره صرفاًبرای طبقه اناث اختصاص داده شده .

Job Location

Afghanistan - Badakhshan
- Badghis
- Farah
- Ghazni
- Herat
- Jawzjan
- Kandahar
- Laghman
- Nimruz
- Panjshir
- Takhar
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

رهنمود تکمیل فورم درخواستی برای بست های اول ودوم:
برای تکمیل فورم درخواستی به ویبسایت www.iarcsc.com مراجعه نموده، بعد از تکمیل خانه پری فورم مخصوص، درخواست تان را ارسال نمائید.

از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:
1. زمان ارسال درخواست:
• درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.
2. اسناد تحصیلی:
• اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
• اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛
• اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
• اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی است.

3. اسناد تجربه کاری:
3.1 اسناد تجربه کاری دولتی:
• اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
• اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.

3.2. اسناد تجربه کاری غیر دولتی:
• داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
• قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛
• مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.

3.3. اسناد موسسات خارجی بین المللی:
• بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛
• اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.

3.4. اسناد که حریق یا گم شده اند:
• درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.

4. تجربه مرتبط:
• مطابق ماده ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره(۹۵۱) مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۸۷ داشتن تجربه مدیریتی ( داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه) در بست های اول و دوم ضروری می باشد.
جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره های ذیل به تماس شوید:
۰۷۸۱۴۸۵۴۳۶—۰۷۸۲۰۳۵۲۷۹

Submission Email

No email provided, please refer to Submission Guideline above

Email Print Report
More jobs in this category
ریاست ارتباط خارجه at کمیسیون مستقل سمع ش.. Kabul 24 Dec 2018
ولسوالی بادپش و قرغه یی at اداره مستقل ار.. Laghman 24 Dec 2018
ریاست عمومی املاک دولتی at وزارت مالیه Kabul 18 Dec 2018
ریاست عمومی تصدیها، شرکت.. at وزارت مالیه Kabul 23 Dec 2018
ریاست تصدی های دولتی at وزارت مالیه Kabul 23 Dec 2018
متخصص هماهنگی و گزارش نو.. at Ministry of Economy Kabul 19 Dec 2018
ریاست میادین هوائی ملکی at اداره مستقل هو.. Kabul 18 Dec 2018
معاون مالی و اداری پوهنت.. at وزارت تحصیل.. Multi Cities 18 Dec 2018
مشاور ارشد وزیر at وزارت دولت در امور پار.. Kabul 18 Dec 2018
ریاست انسجام، پلان و مرا.. at وزارت مالیه Kabul 18 Dec 2018
مشاورتکنالوژی مدرن طبی at وزارت صحت عامه Kabul 18 Dec 2018
مشاوریت امور سکتور خصوصی at وزارت ترانسپ.. Kabul 18 Dec 2018
مشاور امور تخنیکی و پالی.. at وزارت ترانس.. Kabul 18 Dec 2018
مشاور وزیر at وزارت دولت در امور پارلمان.. Kabul 18 Dec 2018
ریاست موافقتنامه های تجا.. at وزارت تجارت.. Kabul 18 Dec 2018
ریاست عدلیه ولایت (بلخ، غ.. at وزارت عدلیه Multi Cities 18 Dec 2018
ریاست روابط تقنینی at وزارت دولت در امور .. Kabul 18 Dec 2018
ریاست ثبت و حمایت مالکیت.. at وزارت تجارت.. Kabul 18 Dec 2018
ریاست تغذی at وزارت صحت عامه Kabul 18 Dec 2018
ریاست تطبیق اصلاحات و تح.. at وزارت تجارت.. Kabul 18 Dec 2018
ریاست تدویر نمایشگاه at وزارت تجارت وصن.. Kabul 18 Dec 2018
ریاست تحقیق و مطالعات سک.. at وزارت تجارت.. Kabul 18 Dec 2018
ریاست نظارت و ارزیابی at وزارت ترانسپورت Kabul 18 Dec 2018
ریاست جمع آوری عواید ترا.. at وزارت ترانس.. Kabul 18 Dec 2018
ریاست تکنالوژی معلوماتی at وزارت ترانسپو.. Kabul 18 Dec 2018
ریاست پالیسی و پلان at وزارت ترانسپورت Kabul 18 Dec 2018
مشاوریت امور هوانوردی مل.. at اداره مستقل .. Kabul 18 Dec 2018
ریاست تنظیم خدمات ترافیک.. at اداره مستقل .. Kabul 18 Dec 2018
ریاست مسلکی امور بیمه ها at وزارت مالیه Kabul 17 Dec 2018
ریاست مراقبت و بهره بردا.. at وزارت مالیه Kabul 17 Dec 2018
ریاست عمومی مالی و اداری at وزارت مالیه Kabul 17 Dec 2018
ریاست شرکتهای دولتی و مخ.. at وزارت مالیه Kabul 17 Dec 2018
ریاست خدمات at وزارت مالیه Kabul 17 Dec 2018
ریاست تکنالوژی ارتباطی و.. at وزارت مالیه Kabul 17 Dec 2018
رياست نظارت و مراقبت at وزارت امور شهر سا.. Kabul 17 Dec 2018
ریاست سروی و مطالعات at وزارت امور شهر سا.. Kabul 17 Dec 2018
ریاست حفاظت از شهرهای قد.. at وزارت امور ش.. Kabul 17 Dec 2018
ریاست نشرات رادیو at ریاست عمومی رادیو و .. Kabul 17 Dec 2018
ریاست تخنیکی رادیو تلویز.. at ریاست عمومی .. Kabul 17 Dec 2018
ریاست شبکه خبر at ریاست عمومی رادیو و تلو.. Kabul 17 Dec 2018
ریاست توسعه ورزش زنان at ریاست عمومی تربی.. Kabul 17 Dec 2018
ریاست اطلاعات ، نشرات و ر.. at وزارت تحصیل.. Kabul 17 Dec 2018
ریاست سیستم سازی الکترون.. at اداره مستقل .. Kabul 17 Dec 2018
مشاور پالیسی at اداره مستقل خط آهن افغانس.. Kabul 17 Dec 2018
ریاست دفتر at اداره اکادمی علوم افغانستا.. Kabul 16 Dec 2018
ریاست تجارت ولایت کندز CBR at وزارت تجارت .. Kunduz 28 Dec 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook