Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

ریاست خدمات محافظت و مصئونیت (CBR)

(976 Views)

About وزارت معارف

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت معارف را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان مجدد رقابتی می‌ سپارد.
علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.
هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.
شماره عنوان بست شماره بست
1 ریاست خدمات محافظت و مصئونیت 0398

Job Summary

هدف وظیفه:
مدیریت، نظارت، فراهم آوری تسهیلات و ارائه خدمات مؤثر و عندالضرورت درهمآهنگی با تمام ریاست های وزارت جهت عرضه خدمات بهتر و جلوگیری از سکتگی در امور یومیه.

Job Details

Date Posted: 01 Dec 2018 Reference: 0000
Closing Date: 09 Dec 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: 128000 to 184889 None
Contract Type: Fixed-term Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
1. طرح وترتیب پلان کاری ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت.
2. حصول اطمینان از روند ثبت و راجستریشن اجناس و لوازم وزارت جهت استفادۀ موثر از آن.
3. ارایه خدمات و فراهم آوری تسهیلات لازم برای وزارت ، جهت عرضه خدمات بهتر .
4. نظارت و ارزیابی از شیوه ها و پروسیجر های مثمر و موثر عرضه خدمات، مطابق تخصیص پلان شده.
5. مدیریت و نظارت از تنظیم امور خدمات ترانسپورتی و ترمیماتی وسایط نقلیه جهت عرضه خدمات بهتر و به موقع.
6. حصول اطمینان از حفظ و مراقبت ساختمان های اداره و سیستم های موجوده ( ترمیم و فعال نگهداشتن سیستم آب رسانی، برق، مرکز گرمی ،امورنجاری، رنگمالی وپاک کاری).
7. برنامه ریزی به منظور تثبیت نقاط آسیب پذیر و آغاز تدابیر جهت تامین امنیت مکاتب.
8. تامین ارتباط و هماهنگی با ارگانهای امنیتی و اتخاذ تدابیر جهت تامین امنیت تاسیسات معارف.
9. جلب، همکاری علماء دین، روحانیون، متنفذین و سران اقوام جهت حمایت از معارف.
10. نظارت از ارایه اگاهی و تبلیغات از خطرات ماین و مواد منفلق ناشده.
11. کنترول از امور مدیریت های کلوپ، جنسی و توزیع اجناس مورد ضرورت ادارات.
12. مدیریت و کنترول از توزیع روغنیات, پرزه جات موتر و سایر مواد وسایط نقلیه.
13. برنامه ریزی و فراهم آوری تسهیلات به منظور انتقال کتب, میز,چوکی,قرطاسیه و سایر مواد مربوطه معارف در مرکز و ولایات
14. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اسا س پلان کاری بخش ریاست خدمات.
15. ارایه گزارش ربعوار، سالانه وعندالضرورت تا رهبری وزارت از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به ریاست خدمات آگاهی داشته باشند.
16. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود

Qualifications

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های : (رشته های تحصیلی، ادبیات، ژورنالیزم، اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی، انجنیری، تعلیم و تربیه، روانشناسی و علوم تربیتی، اداره عامه، علوم اجتماعی(تاریخ عمومی و جامعه شناسی)، مدیریت ارتباطات) و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و تخصصی (اموراداری و عرضه خدمات) و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتور.
تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی
مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

رهنمود تکمیل فورم درخواستی برای بست های اول ودوم:
برای تکمیل فورم درخواستی به ویبسایت www.iarcsc.com مراجعه نموده، بعد از تکمیل خانه پری فورم مخصوص، درخواست تان را ارسال نمائید.

از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:
1. زمان ارسال درخواست:
• درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.
2. اسناد تحصیلی:
• اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
• اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛
• اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
• اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی است.

3. اسناد تجربه کاری:
3.1 اسناد تجربه کاری دولتی:
• اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
• اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.

3.2. اسناد تجربه کاری غیر دولتی:
• داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
• قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛
• مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.

3.3. اسناد موسسات خارجی بین المللی:
• بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛
• اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.

3.4. اسناد که حریق یا گم شده اند:
• درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.

4. تجربه مرتبط:
• مطابق ماده ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره(۹۵۱) مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۸۷ داشتن تجربه مدیریتی ( داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه) در بست های اول و دوم ضروری می باشد.
جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره های ذیل به تماس شوید:
۰۷۸۱۴۸۵۴۳۶—۰۷۸۲۰۳۵۲۷۹

Submission Email

No email provided, please refer to Submission Guideline above

Email Print Report
More jobs in this category
Local Governance Specialist at MgtWell Consutling Services Kunduz 25 Feb 2019
ریاست دفتر at اداره مستقل ملی ستندرد انسا.. Kabul 02 Mar 2019
Financial Analyst at Ministry of Economy Kabul 01 Mar 2019
NGOs Transparency and Accountability Consult.. at Ministry of Economy Kabul 01 Mar 2019
Board Member (UPSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Natural Gas) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory Authorit.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (MIDSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulator.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Legal Affairs) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory Author.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Information and Communication T.. at Afghanistan Oil and Ga.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Finance and Accounting) at Afghanistan Oil and Gas Regulato.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (DOWNSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulato.. Kabul 24 Feb 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook