Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

مدیر عمومی محاسبه جنسی

(612 Views)

About Afghanistan Railway Authority

Afghanistan’s infrastructure was largely destroyed during the Soviet invasion, civil conflicts after 1979, and poor maintenance since then. In more than 30 years of conflict virtually no development took place, leaving a huge infrastructure deficit. After 2002, Afghanistan planned to develop major infrastructure projects such as the national rail network, electrical systems whose demands are increasing by 25 per cent annually, national road networks, dams and airfields, all critical issues for Afghanistan.

Job Summary

هدف وظیفه : مدیریت، نظارت و بررسی از دفاتر جنسی و اسناد خریداری اجناس، اسناد موجودی، اجناس قید شده به جمع اشخاص، بیلانس فاضلات و باقیات و اجرأ حواله های جنسی

Job Details

Date Posted: 02 Dec 2018 Reference: 012
Closing Date: 11 Dec 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Account/Finance Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 1 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

مسؤلیت های وظیفوی:ترتیب پلان کاری در مطابقت با پلان عمومی آمريت به منظور نیل به اهداف تعین شده اداره.
نظارت از تصفیه باقیات معتمدین پول سردستی و طور تحویل غرض صحت بودن اجراات و تصفیه حسابات.
ثبت و قید اجناس خریداری و مساعدت شده ازموسسات کمک کننده به اداره جهت جمع وقیدبه بخش مربوط.
تنظیم اندازه ذخایربا درنظرداشت ضرورت پیشبینی شده بمنظور استفاده بهتر دراوقات ضرورت .
حصول اطمینان از حفظ ونگهداشت اموال ومواد مطابق نورم های تحویلخانه ها بخاطر جلوگیری ازفاسد شدن اموال .
نظارت از تشریح وجمح وقید اموال ومواد خریداری ومساعدت شده بخاطر شفافیت دراموراداره .
ترتیب رهنمودها وطرزالعمل ها جهت سهولت درامورات یومیه مطابق قانون .
اطمینان ازتشریح وجمع قید اموال وموادخریداری ومساعدت شده جهت شفافیت اجراآت یومیه .
حصول اطمینان ازحفظ و نگهداشت اموال ومواد مطابق نورم های تحویلخانه به منظورجلوگیری از اتلاف اموال
ارایه معلومات ازاجناس موجوددرتحویلخانه ها به منظور جلوگیری ازتهیه مجدد آن .
اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

Travels to Provinces

Require Travels to Provinces

Skills

درجه تحصیل
داشتن سند تحصیلی حد اقل فوق بکلوریا به درجه تحصیلی بالاتر ترجیح داده می شود.
تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
داشتن یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
آشنائی با پروگرامهای کمپیوتر (ورد و اکسل) و قانون تدارکات
توانائی در مدیریت، کنترول و ارتباطات را داشته باشد.
تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (دری یا پشتو)

Qualifications

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

درجه تحصیل
داشتن سند تحصیلی حد اقل فوق بکلوریا به درجه تحصیلی بالاتر ترجیح داده می شود.
تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
داشتن یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
آشنائی با پروگرامهای کمپیوتر (ورد و اکسل) و قانون تدارکات
توانائی در مدیریت، کنترول و ارتباطات را داشته باشد.
تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (دری یا پشتو)

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

رهنمود تسلیم دهی درخواست:
اشخاص واجد شرایط می توانند فورم مخصوص درخواستی را از لینک ذیل یا از ریاست منابع بشری اداره خط آهن افغانستان اخذ نماید و بعد از خانه پری به دفتر منابع بشری، اداره خط آهن افغانستان واقع سرک کابل-جلال آباد، مقابل مرکز تعلیمی اردوی ملی، کابل، افغانستان تسلیم و یا به ایمیل آدرس ذیل بفرستید.
نوت: لطفاً عنوان بست مورد نظر را در عنوان یا subject ایمیل تحریر بدارید، در غیر آن درخواست شما مسترد خواهد شد.
برای معلومات بیشتر به شماره 0202320927 به تماس شوید.
http://ara.gov.af/fa/jobs/73362

Submission Email

recruitment@ara.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
Finance Officer - مسول مالی at Emaad Private High School Kabul 05 Mar 2019
National Financial Analyst at Food and Agriculture Organization of the Un.. Herat 28 Feb 2019
Book Keeper/Accountant at Silkroad Mining Kabul 28 Feb 2019
Monitoring Evaluation & Compliance Officer at French Medical Institute fo.. Kabul 20 Feb 2019
بست 4 کارشناس مالی at شاروالی کابل Kabul 21 Feb 2019
بست 4 کارشناس سیستم مالی .. at شاروالی کاب.. Kabul 21 Feb 2019
Finance & Quick Books Trainer at Aziz Group Kabul 20 Feb 2019
Hospital Finance Expert (Re-Advertisement) at Futures Group Global Outrea.. Kabul 19 Feb 2019
Finance Officer at Aziz Group Kabul 28 Feb 2019
Director of Finance and Administration at Afghanistan Center for Excellen.. Kabul 16 Feb 2019
Finance Officer at Ministry of Mines and Petroleum (MoMP) Kabul 23 Feb 2019
مدیر عمومی بیلانس at Afghanistan Urban Water Supply and Se.. Kabul 19 Feb 2019
آمر مالی و محاسبه at Afghanistan Urban Water Supply and Sew.. Kabul 18 Feb 2019
Financial Management Specialist at Ghani Consultancy Services Kabul 02 Mar 2019
Senior Finance Manager at HEDP / MoHE Kabul 19 Feb 2019
Senior Finance Officer at Kakar Advocates LLC Kabul 23 Feb 2019
Finance Analyst at Youth in Action Consulting Company Multi Cities 29 May 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook