Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

مدیر عمومی تضمین خط عبوری سرحدی وسایط

(427 Views)

About Ministry of Transport

-

Job Summary

-

Job Details

Date Posted: 04 Dec 2018 Reference: -
Closing Date: 24 Dec 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Law Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 1 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتژیک وزارت.
ترتیب، تنظیم وطی مراحل اسناد مربوط به تضمین خط عبوری سرحدی وسایط باربری ومسافربری درشعبات مربوطه.
تاًمین ارتباطات کاری با اداره ترافیک دررابط به اجرای اسناد عبوری وسایط افغانی به کشورهای مورد معامله.
نظارت ازترتیب و ثبت دقیق اسناد ورقه عبوری سرحدی برای وسایط .
کنترول از صورت حفظ ونگهداری اسناد ورقه عبوری سرحدی وسایراسناد دفتری توسط کارمندان مربوطه.
ترتیب اسناد به اساس درخواستی شرکتها و اتحادیه ها طبق احکام قانون.
کنترول از چگونگی ثبت اسناد انجام خدمت اوراق تضمینی وسایط به دفاترمربوطه.
ارائه مشوره به منظور حل مشکلات و یافتن راه حل ها در امورات کاری مربوطه به اداره.
مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر وانتقال تجارب به آنها طبق لایحه وظایف.
ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت به آمر ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه.
اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت مربوط سپرده میشود

Qualifications

ین لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: حقوق، مدیریت ترانسپورتی، اقتصاد. اداره و تجارت، پالیسی عامه، اداره عامه، مدیریت عمومی، مهندسی حمل و نقل, ادبیات, تعلیم و تربیه و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
تجربه کاری مرتبط حداقل یک سال برای لیسانس.
تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

به اطلاع تمام واجدین شرایط رسانیده میشود اینکه از تاریخ 13/09/1397 الی 21/09/1397 بطور آنلاین فورم های درخواستی را از وبسایت وزارت ترانسپورت www.mot.gov.af ، دانلود و یا از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت ترانسپورت دریافت نموده و فورم های درخواستی خویش را بعد از خانه پری به ضمیمه اسناد مربوطه به آمریت استخدام، ریاست منابع بشری، وزارت ترانسپورت و یا ایمیل آدرس های ارسال نمایند. قابل ذکر است که حجم اسناد ارسالی بیشتر از 5MB نباشد.
متقاضیان محترم موارد ذیل را در نظر بگیرند:
اسناد تحصیلی باید تائید شده وزارت تحصیلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتیکه دولتی باشد، فورم خلص سوانح تائید شده که میعاد زمانی آن بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و درصورتیکه تجارب کاری در سکتورهای خصوصی و موسسات باشند، کاپی قرار داد کار و فورم مالیه دهی ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیر نامه ها و سایر اسناد اضافی خود داری نمائید.
اسناد تحصیلی خارج مرز باید از جانب وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.
هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد، بعد از معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان ‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.
اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
کاندیدان محترم کاپی اسنادی را که ارایه می‌دارند، باید روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن، ناقص ارزیابی میشود. هیچگونه اسناد جداگانه بعد از تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمیشود.
متقاضیان محترم میتوانند در صورت ضرورت به شماره های ذیل (0700016185- 0744432299) تماس گرفته حل مطلب نماین

Submission Email

hr.form@mot.gov.af, csc.mota@iarcsc.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
بست 4 کارشناس حقوقی at شاروالی کابل Kabul 21 Feb 2019
Commercial Lawyer at Amania Group Kabul 25 Feb 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook