Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

ریاست تطبیق اصلاحات و تحلیل امور مالی تصدی ها و شرکت ها

(761 Views)

About وزارت تجارت وصنایع

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت تجارت وصنایع را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.
علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.
هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.
شماره عنوان بست شماره بست
1 ریاست تطبیق اصلاحات و تحلیل امور مالی تصدی ها و شرکت ها 0442

Job Summary

هدف وظیفه: مدیریت، نظارت از تطبیق اصلاحات و تحلیل ، ارزیابی امور مالی، تصدی ها، شرکت هاو بنادرمربوط به وزارت به منظور بهبود و تقویه بنیه اقتصادی کشور.

Job Details

Date Posted: 05 Dec 2018 Reference: 0000
Closing Date: 18 Dec 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Fixed-term Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1. طرح و ترتیب پلان کاری ربعوار و سالانه ریاست مربوطه در مطابقت با پلان واهداف وزارت.
2. مدیریت، تنظیم و همآهنگی برنامه های اصلاحات و تحلیل امور مالی تصدی ها و شرکت های دولتی و بنادر.
3. حصول اطمینان از تطبیق اصلاحات در تصدی ها، شرکت ها و بنادر جهت تسریع موثریت مثمریت فعالیت ها.
4. طرح و ترتیب پلان و پروپوزل مشخص جهت شناسائی وضعیت کنونی شرکت های مربوطه وزارت و اخذ تصامیم روی فعالیت های بعدی به منظور موثریت کاری .
5. تحلیل وضیعت کنونی تصدی ها در رابطه به خصوصی سازی، مشارکت و انحلال در مطابقت به توافق بین وزارت تجارت و صنایع و وزارت مالیه .
6. مدیریت و نظارت از بررسی ، تحلیل و ارزیابی امور مالی تصدی ها و شرکت های دولتی جهت شفافیت امور مربوطه .
7. حصول اطمنیان از پروسه عقد قرارداد جایداد های تصدی ها وشرکت هاو همچنان تنظیم حفظ و ثبت تمام فعالیت های تصدی ها ،شرکت های دولت و ارایه گزارش مربوطه به مقام وزارت
8. طرح و ترتیب پلان های مشخص جهت انکشاف تصدی های دولتی، شناسائی فرصت های تجارتی که از نگاه اقتصادی حیاتی باشد به منظورتقویه و رشد بنیه اقتصادی کشور.
9. تعین معیار های اندازه گیری در مورد ساختار مجدد و اصلاح تصدی های دولتی مطابق به قانون تصدی ها جهت بهبود موثریت فعالیت های تصدی های مربوط به وزارت
10. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های تدارکاتی به اسا س پلان کاری بخش ریاست رئیس تطبیق اصلاحات و تحلیل مالی تصدی ها و شرکت های دولتی .
11. ترتیب گزارشات ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای مقامات ذیصلاح بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوطه.
12. حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش وانکشاف فنی و مسلکی کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده؛
13. راه اندازی ارزیابی اجراآت تمام کارمندان تحت اثر، مطابق مقتضیات قانون کارکنان خدمات ملکی .
14. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت مربوط سپرده میشود.

Qualifications

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 8،7، و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1. حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: حقوق وعلوم سیاسی، اداره عامه، اداره تجارت، اقتصاد، پالیسی عامه، اداره و مدیریت، ادبیات به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
2. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و یا تخصصی در بخشهای تحقیقاتی، مدیریت، رهبری، و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتور
3. تسلط به یکی از لسان های رسمی (دری یا پشتو) وآشنایی با زبان انگلیسی .
4. مهارتهای کمپیوتری مرتبط به وظیفه.

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

رهنمود تکمیل فورم درخواستی برای بست های اول ودوم:
برای تکمیل فورم درخواستی به ویبسایت www.iarcsc.com مراجعه نموده، بعد از تکمیل خانه پری فورم مخصوص، درخواست تان را ارسال نمائید.

از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:
1. زمان ارسال درخواست:
• درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.
2. اسناد تحصیلی:
• اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
• اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛
• اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
• اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی است.

3. اسناد تجربه کاری:
3.1 اسناد تجربه کاری دولتی:
• اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
• اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.

3.2. اسناد تجربه کاری غیر دولتی:
• داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
• قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛
• مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.

3.3. اسناد موسسات خارجی بین المللی:
• بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛
• اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.

3.4. اسناد که حریق یا گم شده اند:
• درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.

4. تجربه مرتبط:
• مطابق ماده ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره(۹۵۱) مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۸۷ داشتن تجربه مدیریتی ( داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه) در بست های اول و دوم ضروری می باشد.
جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره های ذیل به تماس شوید:
۰۷۸۱۴۸۵۴۳۶—۰۷۸۲۰۳۵۲۷۹

Submission Email

No email provided, please refer to Submission Guideline above

Email Print Report
More jobs in this category
Local Governance Specialist at MgtWell Consutling Services Kunduz 25 Feb 2019
ریاست دفتر at اداره مستقل ملی ستندرد انسا.. Kabul 02 Mar 2019
Financial Analyst at Ministry of Economy Kabul 01 Mar 2019
NGOs Transparency and Accountability Consult.. at Ministry of Economy Kabul 01 Mar 2019
Board Member (UPSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Natural Gas) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory Authorit.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (MIDSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulator.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Legal Affairs) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory Author.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Information and Communication T.. at Afghanistan Oil and Ga.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Finance and Accounting) at Afghanistan Oil and Gas Regulato.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (DOWNSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulato.. Kabul 24 Feb 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook