Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

ریاست عدلیه ولایت (بلخ، غزنی، فراه، هلمند، میدان وردگ، لغمان، نورستان، نیمروز، دایکندی، پکتیا و هرات)

(1058 Views)

About وزارت عدلیه

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (11 بست) رتبه دوم وزارت عدلیه را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.
علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.
هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.
شماره عنوان بست شماره بست
1 ریاست عدلیه ولایت بلخ 0446
2 ریاست عدلیه ولایت غزنی 0447
3 ریاست عدلیه ولایت فراه 0448
4 ریاست عدلیه ولایت هلمند 0449
5 ریاست عدلیه ولایت میدان وردگ 0450
6 ریاست عدلیه ولایت لغمان 0451
7 ریاست عدلیه ولایت نورستان 0452
8 ریاست عدلیه ولایت نیمروز 0453
9 ریاست عدلیه ولایت دایکندی 0454
10 ریاست عدلیه ولایت پکتیا 0455
11 ریاست عدلیه ولایت هر ات 0456

Job Summary

هدف وظیفه:
مدیریت و رهبری از ارایه خدمات با کیفیت عدلی و حقوقی در مطابقت با قوانین نافذه کشور ومیثاق های بین المللی حقوق بشر در سطح ولایات.

Job Details

Date Posted: 05 Dec 2018 Reference: 0000
Closing Date: 18 Dec 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 11 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Fixed-term Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

مسئولیتهای وظیفوی:
1. طرح و ترتیب پلان های کاری ماهوار، ربعوار، سالانه ریاست در مطابقت با استراتیژی و اهداف و ماموریت وزارت.
2. مدیریت و نظارت از تطبیق طرزالعمل های اجراات ریاست عدلیه با رویکرد ساده سازی پروسیجر های کاری جهت تطبیق بهتر فعالیت ها .
3. مطالعه دقیق ساختار تشکیلاتی ریاست با توجه به حجم کاری و اهداف و ماموریت ریاست عدلیه و ارایه پیشنهادات مشخص در بهبود ساختار تشکیلاتی به کمیته تشکیلات در مرکز.
4. حصول اطمنیان از صدور جواز رهنمای معاملات، عریضه نویسان و نظارت از دفاتر احزاب سیاسی و جمعیت ها در ولایت مربوطه.
5. ایجاد میکانیزم معاصر نظارت و ارزیابی جهت حصول اطمینان از موثریت ارایه خدمات عدلی و حقوقی در سطح ولایت.
6. مدیریت و نظارت از امور مربوط به ارایه مساعدت های حقوقی برای مظنونین و متهمین بی بضاعت در مراحل محاکماتی به منظور تامین عدالت اجتماعی.
7. تامین هماهنگی بین ادارات دولتی و غیر دولتی، جهت تنظیم و پیشبرد بهتر امور در سطح ولایت.
8. مدیریت و نظارت از تطبیق احکام قطعی و نهایی محاکم توسط کارمندان تحت اثر جهت تنفیذ و تطبیق قانون نافذه کشور.
9. تدویر جلسات شواری عالی مرکزاصلاح و اشتراک در سایر جلسات مرتبط در سطح ولایت به منظور حل مشکلات اطفال تحت حجز.
10. حصول اطمنیان از تطبیق قوانین نافذه کشور ومیثاق های بین المللی حقوق بشر جهت رعایت حقوق بشر و تساوی جندر.
11. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اسا س پلان کاری بخش ریاست منابع بشری.
12. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه.
13. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه.
14. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه.
15. ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای مقام وزارت و ولایت بمنظور مطلع ساختن مقامات ذیربط از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوط.
16. حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش وانکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده.
17. راه اندازی ارزیابی اجراآت تمام کارمندان تحت اثر، مطابق مقتضیات قانون کارکنان خدمات ملکی .
18. اجرای سایر وظایفی که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت مربوط سپرده میشود

Qualifications

تحصیلات و تجارب کاری:
1. حداقل شرایط لازم برای احراز این بست در احکام مندرج ماده (7) ، (8) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
2. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: حقوق ، شرعیات و یا سایر رشته های مرتبط و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
3. حد اقل سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
4. بلدیت کامل به یکی از زبان های رسمی (دری و پشتو) و آشنایی با زبان انگلیسی.
5. مهارتهای کامپیوتری مرتبط به وظیفه.

Job Location

Afghanistan - Balkh
- Ghazni
- Farah
- Helmand
- Wardak
- Laghman
- Nuristan
- Nimruz
- Daikondi
- Paktia
- Herat
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

رهنمود تکمیل فورم درخواستی برای بست های اول ودوم:
برای تکمیل فورم درخواستی به ویبسایت www.iarcsc.com مراجعه نموده، بعد از تکمیل خانه پری فورم مخصوص، درخواست تان را ارسال نمائید.

از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:
1. زمان ارسال درخواست:
• درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.
2. اسناد تحصیلی:
• اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
• اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛
• اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
• اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی است.

3. اسناد تجربه کاری:
3.1 اسناد تجربه کاری دولتی:
• اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
• اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.

3.2. اسناد تجربه کاری غیر دولتی:
• داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
• قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛
• مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.

3.3. اسناد موسسات خارجی بین المللی:
• بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛
• اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.

3.4. اسناد که حریق یا گم شده اند:
• درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.

4. تجربه مرتبط:
• مطابق ماده ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره(۹۵۱) مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۸۷ داشتن تجربه مدیریتی ( داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه) در بست های اول و دوم ضروری می باشد.
جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره های ذیل به تماس شوید:
۰۷۸۱۴۸۵۴۳۶—۰۷۸۲۰۳۵۲۷۹

Submission Email

No email provided, please refer to Submission Guideline above

Email Print Report
More jobs in this category
Financial Analyst at Ministry of Economy Kabul 01 Mar 2019
NGOs Transparency and Accountability Consult.. at Ministry of Economy Kabul 01 Mar 2019
ریاست توسعه ورزش زنان at ریاست عمومی تربی.. Kabul 19 Feb 2019
ریاست عمومی مالداری و صح.. at وزارت زراعت.. Kabul 19 Feb 2019
ریاست تحقیقات مالداری at زراعت، آبیاری و .. Kabul 19 Feb 2019
ریاست خاک شناسی at زراعت، آبیاری و مالدار.. Kabul 19 Feb 2019
Remote Sensing Officer at National Statistics and Information Authority Kabul 16 Feb 2019
ریاست پالیسی و پلان at کمیسیون مستقل انتخ.. Kabul 20 Feb 2019
: ریاست امور انتخ.. at کمیسیون مست.. Multi Cities 20 Feb 2019
ریاست ارتباط خارجه at کمیسیون مستقل انتخ.. Kabul 20 Feb 2019
ریاست نشرات رادیو at ریاست عمومی رادیو و .. Kabul 16 Feb 2019
مامور اتشه at وزارت معارف No Location 19 Feb 2019
ریاست عدلیه ولایت پکتیکا at وزارت عدلیه Paktika 19 Feb 2019
ریاست انتشارات کتب بیهق.. at وزارت اطلاع.. Kabul 19 Feb 2019
ریاست تفتیش تصدیها وموسس.. at اداره عالی ب.. Kabul 18 Feb 2019
ریاست تربیه معلم ولایت ب.. at وزارت معارف Balkh 17 Feb 2019
ریاست مبارزه علیه مواد م.. at وزارت مبارز.. Balkh 16 Feb 2019
ریاست معادن و پترولیم ول.. at وزارت معادن .. Balkh 16 Feb 2019
ریاست حوزه فرعی دریایی ج.. at وزارت انرژی .. Nangarhar 16 Feb 2019
ریاست اصلاحات اداری و خد.. at کمیسیون مست.. Balkh 16 Feb 2019
ریاست منابع بشری ولایت ن.. at اداره مستقل .. Nangarhar 16 Feb 2019
ریاست مالی و اداری ولایت .. at اداره مستقل .. Nangarhar 16 Feb 2019
ریاست امور سرحدات و قبای.. at وزارت امور س.. Nangarhar 16 Feb 2019
Board Member (UPSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Natural Gas) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory Authorit.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (MIDSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulator.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Legal Affairs) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory Author.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Information and Communication T.. at Afghanistan Oil and Ga.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Finance and Accounting) at Afghanistan Oil and Gas Regulato.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (DOWNSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulato.. Kabul 24 Feb 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook