Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

مشاوریت امور سکتور خصوصی

(802 Views)

About وزارت ترانسپورت

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت ترانسپورت را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.
علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.
هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.
شماره عنوان بست شماره بست
1 مشاوریت امور سکتور خصوصی 0429

Job Summary

هدف وظیفه:
ارائه مشوره های تخنیکی در بهترشدن خدمات امورترانسپوت زمینی وزارت ترانسپورت به وزیر و معینان ترانسپورت و ابراز نظر درخصوص مسایل ترانسپورت زمینی در سکتور ترانسپورت.

Job Details

Date Posted: 05 Dec 2018 Reference: 0000
Closing Date: 18 Dec 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: 100000 to 120000 None
Contract Type: Fixed-term Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

صلاحیت ها و مسئولیت های وظیفوی:
1. تشخیص اولویت های بخش ترانسپورت زمینی مورد ضرورت وزارت بطور کوتاه مدت و دراز مدت در همآهنگی با ریاست های مربوطه.
2. سهم گیری درطرح و ترتیب استراتیژی، تسوید، قوانین، مقررات، پالیسی ها و اسناد بخش ترانسپورت زمینی وزارت ترانسپورت.
3. تجزیه و تحلیل پروگرام ستراتیژیک وزارت ترانسپورت در مورد جایگزین نمودن ریاست ها و ادارات ترانسپورت زمینی در آن.
4. همکاری و همآهنگی در تنظیم پروگرام ها و پروژه های انکشافی بخش ترانسپورت زمینی با در نظر داشت مفیدیت و موثریت برای خدمات.
5. ارائه نظریات در تهیه و ترتیب ستراتیژی که نشان دهنده تنظیم پروگرام ها و برنامه ها ترانسپورت زمینی به طور مفید و موثر.
6. انکشاف ارتباط ستراتیژیک و همگانی با دونرها و موسسات جهت انکشاف برنامه ها و پروگرام های خدمات ترانسپورت زمینی به منظور عرضه بهتر وموثر خدمات ترانسپورت زمینی.
7. سهم گیری وهمکاری ارائه مشوره در تهیه و ترتیب پروپوزل های تخنیکی جهت پیشبرد برنامه های انکشافی ترانسپورت زمینی.
8. سهم گیری و ارائه مشوره ونظر درتهیه و ترتیب برنامه های میان مدت و طولانی مدت برنامه های انکشافی ترانسپورت زمینی.
9. تهیه و ترتیب خلص مطالب در مورد مسایل ضروری ترانسپورت زمینی به جلسات شورای وزیران، مجالس شورای ملی، ملاقات های داخلی و خارجی، ورکشاپ ها و کنفرانسهای مطبوعاتی.
10. تشخیص و تثبیت مشکلات و منازعات موجود بخش ترانسپورت زمینی و پیدا کردن راه های حل آن به کمک ریاست های مربوطه
11. سهم گیری در تهیه و ترتیب پروپوزل های تخنیکی تا از وضع ترانسپورت زمینی که قابل رقابت در بازارهای جهانی میباشند.
12. سهم گیری وهمکاری وارایه مشوره در تطبیق پروگرام ها سرمایه گذاری در بخش ترانسپورت زمینی در مطابقت به برنامه استراتیژیک وزارت.
13. سهم گیری، کمک و همکاری وارائه مشوره در تنظیم بودجه بخش ترانسپورت زمینی به ریاست های مربوط ترانسپورت زمینی.
14. همکاری و مشوره های لازم برای ریاست های بخش ترانسپورت زمینی در امور مصارف موثربودجه.
15. مشوره های تخنیکی ومسلکی دربخش ترانسپورت زمینی دررابطه به پروژه های انکشافی وزارت که درحال تطبیق قرار دارند.
16. سهم گیری در انتخاب روش ها وسیستم های جدید ترانسپورت زمینی با توجه به شرایط نیازمندی ها و امکانات موجود ساحه تطبیق.
17. ارائه مشوره در تهیه مشخصات وفاکتور های تخنیکی بخش ترانسپورت زمینی جهت تهیه پالیسی وپلان های طویل المدت و قصیرالمدت.
18. اشتراک در جلسات بخش ترانسپورت زمینی در وزارت عدلیه، پارلمان و مراجع ذیربط دیگر منحیث نماینده وزارت ترانسپورت.
19. اشتراک در جلسات جهت طرح و اجرای تدابیری برای مسوده های قوانین ومعاهدات بخش ترانسپورت زمینی در سکتور ترانسپورت.
20. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت مربوط سپرده میشود.

Qualifications

شرایط استخدام(سطح تحصیل وتجربه کاری):

این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7،8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط ومعیارهای ذیل ترتیب گردیده است.
1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس دریکی از رشته های:( ترانسپورتیشن، انجینری در رشته موتر ( اتومیخانیک ) ویا اقتصاد )
وبه درجه تحصیلی بالاتر رشته های متذکره ارجحیت داده میشود
2. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه وتخصص(مطابق ساحه کاری پست) ویا سایر موارد مندرج اهداف ومسولیت های وظیفوی این پست) حد اقل(برای بست دوم) سه سال برای لیسانس، دوسال برای ماستر ویک سال برای دوکتورا(برای بست اول) چهار سال برای لیسانس،سه سال برای ماستر و دوسال برای دکتور.
3. تسلط به یکی از زبان های رسمی(پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر وتکلم) با زبان انگلیسی.
4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

رهنمود تکمیل فورم درخواستی برای بست های اول ودوم:
برای تکمیل فورم درخواستی به ویبسایت www.iarcsc.com مراجعه نموده، بعد از تکمیل خانه پری فورم مخصوص، درخواست تان را ارسال نمائید.

از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:
1. زمان ارسال درخواست:
• درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.
2. اسناد تحصیلی:
• اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
• اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛
• اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
• اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی است.

3. اسناد تجربه کاری:
3.1 اسناد تجربه کاری دولتی:
• اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
• اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.

3.2. اسناد تجربه کاری غیر دولتی:
• داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
• قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛
• مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.

3.3. اسناد موسسات خارجی بین المللی:
• بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛
• اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.

3.4. اسناد که حریق یا گم شده اند:
• درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.

4. تجربه مرتبط:
• مطابق ماده ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره(۹۵۱) مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۸۷ داشتن تجربه مدیریتی ( داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه) در بست های اول و دوم ضروری می باشد.
جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره های ذیل به تماس شوید:
۰۷۸۱۴۸۵۴۳۶—۰۷۸۲۰۳۵۲۷۹

Submission Email

No email provided, please refer to Submission Guideline above

Email Print Report
More jobs in this category
Financial Analyst at Ministry of Economy Kabul 01 Mar 2019
NGOs Transparency and Accountability Consult.. at Ministry of Economy Kabul 01 Mar 2019
ریاست توسعه ورزش زنان at ریاست عمومی تربی.. Kabul 19 Feb 2019
ریاست عمومی مالداری و صح.. at وزارت زراعت.. Kabul 19 Feb 2019
ریاست تحقیقات مالداری at زراعت، آبیاری و .. Kabul 19 Feb 2019
ریاست خاک شناسی at زراعت، آبیاری و مالدار.. Kabul 19 Feb 2019
Remote Sensing Officer at National Statistics and Information Authority Kabul 16 Feb 2019
ریاست پالیسی و پلان at کمیسیون مستقل انتخ.. Kabul 20 Feb 2019
: ریاست امور انتخ.. at کمیسیون مست.. Multi Cities 20 Feb 2019
ریاست ارتباط خارجه at کمیسیون مستقل انتخ.. Kabul 20 Feb 2019
ریاست نشرات رادیو at ریاست عمومی رادیو و .. Kabul 16 Feb 2019
مامور اتشه at وزارت معارف No Location 19 Feb 2019
ریاست عدلیه ولایت پکتیکا at وزارت عدلیه Paktika 19 Feb 2019
ریاست انتشارات کتب بیهق.. at وزارت اطلاع.. Kabul 19 Feb 2019
ریاست تفتیش تصدیها وموسس.. at اداره عالی ب.. Kabul 18 Feb 2019
ریاست تربیه معلم ولایت ب.. at وزارت معارف Balkh 17 Feb 2019
ریاست مبارزه علیه مواد م.. at وزارت مبارز.. Balkh 16 Feb 2019
ریاست معادن و پترولیم ول.. at وزارت معادن .. Balkh 16 Feb 2019
ریاست حوزه فرعی دریایی ج.. at وزارت انرژی .. Nangarhar 16 Feb 2019
ریاست اصلاحات اداری و خد.. at کمیسیون مست.. Balkh 16 Feb 2019
ریاست منابع بشری ولایت ن.. at اداره مستقل .. Nangarhar 16 Feb 2019
ریاست مالی و اداری ولایت .. at اداره مستقل .. Nangarhar 16 Feb 2019
ریاست امور سرحدات و قبای.. at وزارت امور س.. Nangarhar 16 Feb 2019
Board Member (UPSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Natural Gas) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory Authorit.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (MIDSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulator.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Legal Affairs) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory Author.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Information and Communication T.. at Afghanistan Oil and Ga.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Finance and Accounting) at Afghanistan Oil and Gas Regulato.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (DOWNSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulato.. Kabul 24 Feb 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook