Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

(مدیر عمومی مرکز رسانه ها (میدیا سنتر

(203 Views)

About Ministry of Higher Education

-

Job Summary

شماره بست: 1
دیپارتمنت: .
LOCATION: کابل
مدت وظیفه: Long Term
نوع وظیفه: Full Time
تاریخ اختتام: سه شنبه, قوس 20, 1397
شرح
عنوان وظیفه: مدیر عمومی مرکز رسانه ها (میدیا سنتر)

بست : 4

وزارت یا اداره: تحصیلات عالی

موقعیت پست: پوهنتون کابل

تعداد پست: 1

گزارشده به: آمر انسجام خدمات محصلان

گزارش گیر از: کارمندان تحت اثر

هدف وظیفه: مدیریت امور مرکز رسانه ها، جهت دست یابی به اهداف تعیین شده و زمینه سازی ارتقای مسلک رسانه ای محصلین.

Job Details

Date Posted: 06 Dec 2018 Reference: 006
Closing Date: 11 Dec 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Management Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Long-term Years of Experience: 1 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه جهت نایل شدن به اهداف تعیین شده.
معرفی و رهنمایی محصلین در رادیو، تلویزیون و مطبعه نشراتی غرض انجام کارعملی آنان.
نظارت و کنترول امور رادیو، تلویزیون و مطبعه نشراتی پوهنحًی غرض عرضه خدمات رسانه ای.
تدویر سیمینارهای معلوماتی و آموزش رسانه ای برای محصلان و خبرنگاران جهت ارتقاء ظرفیت آنها.
هماهنگی با رسانه های چاپی، تصوری، و صوتی غرض تدویر کنفرانس ها، آموزش ها و کارآموزی محصلان.
ترتیب و تنظیم رهنمودها در رابطه به استفاده معقول از وسایل مربوط به رادیو، تلویزیون و سائر مطبعه نشراتی .
برنامه ریزی و تلاش در جهت افزایش عواید داخلی رادیو، تلویزیون و مطبعه از مدرک اعلانات تجارتی.
ارایه پیشنهادات غرض تهیه و تدارک وسایل و تجهـــــــیزات مورد نیاز رسانه ای در مرکــــز رسانه ها.
اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات ذیصلاح در مطابقت با قوانین و مقررات سپرده میشود.

Skills

-

Qualifications

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (ژورنالیزم، ادبیات و ارتباط عامه) و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.
برای لیسانس یک سال تجربه کاری مرتبط (در بخش های رسانه ای، ارتباطات و آگاهی عامهو سایر موارد مطابق اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست)، ماستر و دوکتور بدون تجربه کاری.
تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی
مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Masters Degree,

Submission Guideline

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:

به اطلاع آن عده متقاضیان محترم که جهت اشتراک در پروسه استخدام رقابتی بست های رتبه (سوم و چهارم ) خدمات ملکی وزارت تحصیلات عالی تحت پوشش (سیستم جدید رتب و معاش) که از طریق ریاست منابع بشری وزارت تحصیلات عالی اعلان گردیده ، رسانیده می ‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند:

مطابق ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاست جمهوری "هرگاه کاندیدان بست‌ های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".
کاندیدان محترم مکلف هستند، تا از فورم رسمی بست های خدمات ملکی وزرات تحصیلات عالی استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی به بخش کاریابی ویب سایت وزارت تحصیلات عالی به آدرس ذیل مراجعه نمایند.(www.mohe.gov.af )
کاندیدان محترم بست های خدمات ملکی وزارت تحصیلات عالی میتوانند فورم درخواستی را از لینک ذیل دریافت نمانید: https://mohe.gov.af/prs/jobs
کاندیدان محترم فورم کاریابی بست های خدمات ملکی وزارت تحصیلات عالی را بعداز خانه پری دقیق، متمم اسناد تحصیلی و تجربه کاری قبل از ختم تاریخ اعلان به ایمیل آدرس های ذیل ارسال نمایند. و قابل ذکر است که حجم اسناد ارسالی بیشتر از 5 MB نباشد.
اسناد تحصیلی باید تائید شده وزارت تحصیلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتیکه دولتی باشد، فورم خلص سوانح تائید شده که میعاد زمانی بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و درصورتیکه تجارب کاری در سکتور های خصوصی و موسسات باشند، کاپی قرار دادکار و فورم مالیه دهی ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیر نامه ها و سایر اسناد اضافی جدآ خود داری نمائید.
اسناد تحصیلی خارج مرز که از جانب در وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.
هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد بعداز معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان ‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.
کاندیدان محترم کاپی اسناد را که ارایه می‌دارند، باید روشن و قابل خوانش باشد،
متقاضیان محترم در صورت ضرورت به شماره های ذیل (0202500302 و 0747600566) تماس گرفته حل مطلب نمایند.
برای دریافت فورم درخواستی بست های خدمات ملکی وزارت تحصیلات عالی این لینک را کلیک کنید.

Submission Email

(hr@mohe.gov.af) و (csc.mohe@iarcsc.gov.af)

Email Print Report
More jobs in this category
آمریت تقنین at Ministry of Higher Education Kabul 11 Dec 2018
تسهیل کننده برنامه های آ.. at Ministry of Higher Edu.. Kabul 11 Dec 2018
کارشناس بررسی اسناد فارغ.. at Ministry of Higher Edu.. Kabul 11 Dec 2018
کارشناس تنظیم تحقیقات عل.. at Ministry of Higher Edu.. Kabul 11 Dec 2018
مدیریت عمومی تدریسی at Ministry of Higher Education Kabul 11 Dec 2018
مدیریت عمومی مشوره دهی ش.. at Ministry of Higher Edu.. Kabul 11 Dec 2018
مدیریت عمومی مشوره دهی ش.. at Ministry of Higher Edu.. Kabul 11 Dec 2018
انجنیری برآورد پروژه ها at Ministry of Higher Educati.. Kabul 11 Dec 2018
امریت انسجام خدمات محصلا.. at Ministry of Higher Edu.. Kabul 11 Dec 2018
مدیرعمومی رسیدگی به شکای.. at Ministry of Higher Edu.. Kabul 11 Dec 2018
مدیر عمومی اداری at Ministry of Higher Education Kabul 11 Dec 2018
مدیرعمومی قراردادها at Ministry of Higher Education Kabul 11 Dec 2018
آمریت انسجام خدمات محصلا.. at Ministry of Higher Edu.. Kabul 11 Dec 2018
کارشناس تحلیل وتصنیف وظا.. at Ministry of Higher Edu.. Kabul 20 Dec 2018
Regional Cricket Development Manager Mis-Aina.. at Afghanistan Cricket Bo.. Paktia 20 Dec 2018
آمر مصئونیت at Ministry of Transport Kabul 24 Dec 2018
انجنیر دیزاین at Ministry of Transport Kabul 24 Dec 2018
کارشناس تحلیل ارقام at Ministry of Transport Kabul 24 Dec 2018
مدیر عمومی تحلیل پلان at Ministry of Transport Kabul 24 Dec 2018
مدیر هماهنگی دونرها at Ministry of Transport Kabul 24 Dec 2018
مدیر عمومی پروژه های انک.. at Ministry of Transport .. Kabul 13 Dec 2018
کارشناس نظارت از عرضه خد.. at Ministry of Transport .. Kabul 13 Dec 2018
Project Manager at ASARA Multi Cities 15 Dec 2018
کارشناس تأمین مصونیت حمل.. at Ministry of Transport .. Kabul 13 Dec 2018
Team Lead at Tetra Tech - JSSP Kabul 11 Dec 2018
Environmental Specialist at HEDP / MoHE Kabul 15 Dec 2018
Country Manager at 786 Pharma Kabul 31 Dec 2018
CEO/Country Manager at 786 Pharma Kabul 31 Dec 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook