Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

مدیر عمومی هماهنگی و تنظیم اسناد جلسات

(539 Views)

About Ministry of Higher Education

-

Job Summary

عنوان وظیفه: مدیر عمومی هماهنگی و تنظیم اسناد جلسات

بست : 4

وزارت یا اداره: تحصیلات عالی

موقعیت پست: ریاست دفتر مقام

تعداد پست: 1

گزارشده به: آمر تحریرات

گزارش گیر از: ندارد

خلاصه
هدف وظیفه: ایجاد هماهنگی مراجعین و تنظیم جلسات مقام وزارت با اشخاص و مسئولین نهادهای داخلی و خارجی.

لایحه وظایف
:

Job Details

Date Posted: 06 Dec 2018 Reference: 0025
Closing Date: 11 Dec 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Law Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Long-term Years of Experience: 1 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه غرض نائل شدن به اهداف تعین شده.
ترتیب، تنظیم و ارسال مصـــوبات و فیصله های جلسات شورای رهبری وزارت به نهادهای تحصیلی مربوطه.
پیگیـــری و مطالبه گزارشات از پوهنتون ها و نهادهای تحصیلی در رابطه به تطبیق فیصله ها و مصـــــوبات شورای رهبری وزارت در اداره مربوطه.
اخذ پیشنهادات و تحلیل گزارشات پوهنتون ها جهت شامل ساختن موضوعات مهم آن در اجندای جلسات شورای رهبری با در نظرداشت استعجالیت و اهمیت موضوع.
همکاری درترتیب آجنـدای جلسات شورای رهبری و تنظیم دوسیه های مربوطه آن غرض تدویر و تنظیم جلسات.
تکثیر اجندای جلسات شورای رهبری و سایر مجالس قبل از تدویر آن به اعضای مربوطه غرض آگاهی قبلی آنان.
حصول اطمینان از اجراآت کارمندان تحت اثر جهت انجام درست فعالیت ها و تحکیم قانونیت در اداره مربوطه.
اجرای سایر وظایف که در مطابقت به قانون و مقررات نافذه از طرف مقامات ذیصلاح به وی سپرده می شود.
تحصیلات

Qualifications

ین لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (ادبیات،ژورنالیزم، اقتصاد، حقوق، اداره عامه، پالیسی عامه، تاریخ، روانشناسی،جامعه شناسی و روابط عامه)و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.
برای لیسانس یک سال تجربه کاری مرتبط (در بخش های هماهنگی، مدیریتی مشابه، ارتباطات و سایر موارد مطابق اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست)، ماستر و دوکتور بدون تجربه کاری.
تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی
مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

به اطلاع آن عده متقاضیان محترم که جهت اشتراک در پروسه استخدام رقابتی بست های رتبه (سوم و چهارم ) خدمات ملکی وزارت تحصیلات عالی تحت پوشش (سیستم جدید رتب و معاش) که از طریق ریاست منابع بشری وزارت تحصیلات عالی اعلان گردیده ، رسانیده می ‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند:

مطابق ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاست جمهوری "هرگاه کاندیدان بست‌ های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".
کاندیدان محترم مکلف هستند، تا از فورم رسمی بست های خدمات ملکی وزرات تحصیلات عالی استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی به بخش کاریابی ویب سایت وزارت تحصیلات عالی به آدرس ذیل مراجعه نمایند.(www.mohe.gov.af )
کاندیدان محترم بست های خدمات ملکی وزارت تحصیلات عالی میتوانند فورم درخواستی را از لینک ذیل دریافت نمانید: https://mohe.gov.af/prs/jobs
کاندیدان محترم فورم کاریابی بست های خدمات ملکی وزارت تحصیلات عالی را بعداز خانه پری دقیق، متمم اسناد تحصیلی و تجربه کاری قبل از ختم تاریخ اعلان به ایمیل آدرس های ذیل ارسال نمایند. و قابل ذکر است که حجم اسناد ارسالی بیشتر از 5 MB نباشد.
اسناد تحصیلی باید تائید شده وزارت تحصیلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتیکه دولتی باشد، فورم خلص سوانح تائید شده که میعاد زمانی بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و درصورتیکه تجارب کاری در سکتور های خصوصی و موسسات باشند، کاپی قرار دادکار و فورم مالیه دهی ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیر نامه ها و سایر اسناد اضافی جدآ خود داری نمائید.
اسناد تحصیلی خارج مرز که از جانب در وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.
هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد بعداز معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان ‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.
کاندیدان محترم کاپی اسناد را که ارایه می‌دارند، باید روشن و قابل خوانش باشد،
متقاضیان محترم در صورت ضرورت به شماره های ذیل (0202500302 و 0747600566) تماس گرفته حل مطلب نمایند.
برای دریافت فورم درخواستی بست های خدمات ملکی وزارت تحصیلات عالی این لینک را کلیک کنید.

Submission Email

hr.form@mot.gov.af, csc.mota@iarcsc.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
بست 4 کارشناس حقوقی at شاروالی کابل Kabul 21 Feb 2019
Commercial Lawyer at Amania Group Kabul 25 Feb 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook