Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

مدیر عمومی خلاقیت و نوآوری ( ابتکار)

(200 Views)

About Ministry of Higher Education

-

Job Summary

عنوان وظیفه: مدیر عمومی خلاقیت و نوآوری ( ابتکار)

بست : 4

وزارت یا اداره: تحصیلات عالی

موقعیت پست: پوهنتون های کابل، علوم طبی کابل وپولی تخنیک

تعداد پست: 3

گزارشده به: آمر انسجام خدمات محصلان

گزارش گیر از: کارمندان تحت اثر

خلاصه
هدف وظیفه: شناسائی و تشخیص ابتکارات و نوآوری ها غرض تشویق، ترغیب و ایجاد انگیزه برای انجام فعالیت های خلاقانه و ابتکارنه استادان، محصلین و مراکز تحقیقات علمی.

Job Details

Date Posted: 06 Dec 2018 Reference: 0030
Closing Date: 11 Dec 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: IT Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Long-term Years of Experience: 1 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه، غرض نایل شدن به اهداف تعین شده.
بررسی فعالیت های ابتکارانه و خلاقانه استادان، محصلین و گروه های تحقیق در سطح پوهنتون و موسسه تحصیلات عالی.
شناسائی ظرفیت ها و نیروی های خلاق و مبتکر در سطح پوهنتون یا موسسه تحصیلات عالی غرض حمایت و تشویق آنها.
ثبت مشخصات، اهمیت و چگونگی نوآوری ها و ابتکارات به وجود آمده در سطح پوهنتون غرض چاب و نشر آن.
بررسی کشفیات مسایل علمی، طبی، تکنالوژیکی، زراعتی و غیره مسائل غرض حصول اطمینان از حقیقت و اهمیت آن.
تلاش در جلب همکاری نهادهای داخلی و خارجی برای تقویه و حمایت خلاقیت ها و نوآوری ها در پوهنتون.
راه اندازی نمایشگاه ها و سیمینارهای مبنی بر خلاقیت و نوآوری جهت آگاهی عامه و ایجاد انگیزه.
ایجاد سهولت ها و زمینه های لازم برای گروه ها و افرادی خلاق و مبتکر جهت انکشاف، ترقی و ثبت جایگاه علمی و تخصصی آنها در سطح ملی و بین المللی.
اجرای سایر وظایف که در مطابقت به قانون و مقررات نافذه از طرف مقامات ذیصلاح به وی سپرده می شود.

Qualifications

ین لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس به درجات بلند تر تحصیلی ترجیح داده میشود.
برای لیسانس یک سال تجربه کاری مرتبط (در بخش های تعلیمی، تدریسی، تحقیقی، منابع انسانیو سایر موارد مطابق اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست)، ماستر و دوکتور بدون تجربه کاری.
تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی
مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

ه اطلاع آن عده متقاضیان محترم که جهت اشتراک در پروسه استخدام رقابتی بست های رتبه (سوم و چهارم ) خدمات ملکی وزارت تحصیلات عالی تحت پوشش (سیستم جدید رتب و معاش) که از طریق ریاست منابع بشری وزارت تحصیلات عالی اعلان گردیده ، رسانیده می ‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند:

مطابق ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاست جمهوری "هرگاه کاندیدان بست‌ های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".
کاندیدان محترم مکلف هستند، تا از فورم رسمی بست های خدمات ملکی وزرات تحصیلات عالی استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی به بخش کاریابی ویب سایت وزارت تحصیلات عالی به آدرس ذیل مراجعه نمایند.(www.mohe.gov.af )
کاندیدان محترم بست های خدمات ملکی وزارت تحصیلات عالی میتوانند فورم درخواستی را از لینک ذیل دریافت نمانید: https://mohe.gov.af/prs/jobs
کاندیدان محترم فورم کاریابی بست های خدمات ملکی وزارت تحصیلات عالی را بعداز خانه پری دقیق، متمم اسناد تحصیلی و تجربه کاری قبل از ختم تاریخ اعلان به ایمیل آدرس های ذیل : ارسال نمایند. و قابل ذکر است که حجم اسناد ارسالی بیشتر از 5 MB نباشد.
اسناد تحصیلی باید تائید شده وزارت تحصیلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتیکه دولتی باشد، فورم خلص سوانح تائید شده که میعاد زمانی بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و درصورتیکه تجارب کاری در سکتور های خصوصی و موسسات باشند، کاپی قرار دادکار و فورم مالیه دهی ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیر نامه ها و سایر اسناد اضافی جدآ خود داری نمائید.
اسناد تحصیلی خارج مرز که از جانب در وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.
هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد بعداز معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان ‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.
کاندیدان محترم کاپی اسناد را که ارایه می‌دارند، باید روشن و قابل خوانش باشد،
متقاضیان محترم در صورت ضرورت به شماره های ذیل (0202500302 و 0747600566) تماس گرفته حل مطلب نمایند.
برای دریافت فورم درخواستی بست های خدمات ملکی وزارت تحصیلات عالی این لینک را کلیک کنید.

Submission Email

hr.form@mot.gov.af, csc.mota@iarcsc.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
مدیرعمومی پروژه ها و ارز.. at Ministry of Public Hea.. Kabul 28 Dec 2018
مسول امنیت شبکه at Ministry of Public Health Kabul 28 Dec 2018
کارشناس نرم افزار at Ministry of Public Health Kabul 28 Dec 2018
آمریت سیستم و شبکه تکنال.. at Ministry of Public Hea.. Kabul 28 Dec 2018
تحلیگر تکنالوژی معلومات.. at Ministry of Public Hea.. Kabul 28 Dec 2018
تحلیلگر و انکشاف دهنده پ.. at Ministry of Public Hea.. Kabul 28 Dec 2018
کارشناس توسعه، حفظ و مرا.. at Ministry of Public Hea.. Kabul 28 Dec 2018
Data Entry Clerk at MAIL/OFWMP Kabul 15 Dec 2018
تکنیشن تكنالوژي معلومات.. at DABS/KBD Kabul 22 Dec 2018
مدیر عمومی تخنیکی at Ministry of Higher Education Kabul 11 Dec 2018
کارشناس دیتابیس محصلان ت.. at Ministry of Higher Edu.. Kabul 11 Dec 2018
مدیر عمومی شبکه های خارج.. at Ministry of Higher Edu.. Kabul 11 Dec 2018
مفتش امور الکترونیکی( سی.. at Ministry of Higher Edu.. Kabul 11 Dec 2018
کارشناس دیتابیس فارغان ت.. at Ministry of Higher Edu.. Kabul 11 Dec 2018
IT MANAGER - KFLS at Khaiber Fuel Logistic Service Company Kabul 15 Dec 2018
(مدیر تکنالوژی معلوماتی (.. at DABS Kabul 18 Dec 2018
مدیر عمومی تکنالوژی معلو.. at Afghanistan Railway Au.. Kabul 11 Dec 2018
سرگروپ تفتیش سیستم ها at DABS Kabul 16 Dec 2019
Re - GP Manager at DABS Kabul 07 Dec 2019
Senior E-Government Advisor for MoMP at Ministry of Mines and Petroleum (.. Kabul 11 Dec 2018
IT Technician at Afghan Cyber ISP/ICT Company Kabul 17 Dec 2018
امریت احصایه GSM و ISP at ATRA Kabul 17 Dec 2018
IT Admin at DK - German Medical Diagnostic Center Ltd. Kabul 31 Jan 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook