Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

:(Exit Exam) آفیسر اخذ امتحانات

(952 Views)

About شورای طبی افغانستان

-شورای طبی افغانستان طی فرمان شماره ۶۵ مورخ ۱۰ ثور ۱۳۹۶ به منظور تا‌مین شرایط و مصؤنیت و حقوق صحی مریضان، معیاری سازی ارتقای کیفیت و تنظیم خدمات صحی دوکتوران طب، تقویت و بهبود ستندردهای آموزشی طبی در کشور و حمایت از حقوق مسلکی دوکتوران طب منحیث یک اداره تخنیکی ایجاد گردید و قانون شورای طبی افغانستان در ماه میزان سال ۱۳۹۷ توشیح و در جریده رسمی به نشر رسیده است. شورای طبی افغانستان جهت تسریع فعالیت های عملی و هسته گذاری یک اداره کارا و موثر منحیث مجری قانون همواره کوشش نموده است تا مطابق قانون در تفاهم با شرکای کاری مسؤلیت های خویش را ادا نماید.
جهت تطبیق ماموریت و اهداف شورای طبی، در نظر است افراد شایسته در بخش های مختلف این اداره استخدام گردد.

Job Summary

همکاری در ایجاد، انکشاف وتطبیق سیستم موثر اخذ امتحانات از دوکتوران طب و دندان.

Job Details

Date Posted: 02 Jan 2019 Reference: HR-AMC-2019-002
Closing Date: 23 Jan 2019 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 2 Gender: Any
Functional Area: Health/Medical Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per NTA Salary Scale Policy10000.0
Contract Type: Long-term Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: Yes
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

مکلفیت ومسؤلیت های وظیفوی:
1. همکاری در انکشاف رهنمود و طرزالعمل های مربوط که در آن سرعت، کیفیت و شفافیت پروسه ها و نتایج تامین شده بتواند
2. نظارت منظم و سیستماتیک از شفافیت پروسه های مربوط
3. تعریف پروسه ها و فعالیت های علمی در سطح اداره
4. ابتکار و نو آوری ها در پروسه ها با رعایت خط مشی و ستراتیژی شورای طبی افغانستان
5. همکاری در ایجاد کمیته اخذ امتحانات و حمایت کمیته مربوط؛
6. ایجاد یک سیستم موثر اخذ امتحانات، یک مرکز مجهز برای امتحانات از فارغان جدید موسسات تحصیلات عالی طبی
7. همکاری در ایجاد یک مرکز مجهز برای امتحانات به همکاری دیپارتمنت های مربوطه
8. همکاری در ایجاد یک سیستم عالی نتیجه گری الیکترونیکی در همکاری با آمریت تکنالوژی معلوماتی
9. همکاری در ایجاد یک سیستم عالی نتیجه گیری در همکاری به آمریت تکنالوژی معلوماتی
10. همکاری در ترتیب فورمه ها برای ثبت نام اخذ امتحان از فارغین جدید دوکتوران طب و دندان
11. تدوین پلان های عملیاتی، تطبیق وحصول گزارش منظم از کادمندان تحت اثر وارایۀ بازدهی (Feedback)؛
12. همکاری در تهیه و ترتیب مقررات، طرزالعمل ها و رهنمود های مرتبط جهت تامین موثریت در امور؛
13. ترتیب مسوده طرح سیستم و ستراتیژی شورای طیی برای اخذ امتحانات؛
14. ترتیب مسوده چک لست ها، معیارات و رهنمود های پیمایش سیستم اخذ امتحانات، استفاده از مراجع و منابع ملی و بین المللی؛
15. در هماهنگی با کمیته مربوط، حصول اطمینان از تطبیق پروسه اخذ امتحانات طبق مقررات نافذه؛
16. همکاری در راه اندازی تحقیقات ومطالعات مربوط؛
17. تأمین ارتباط‌ متداوم با سطح رهبری به منظور دریافت و تبادل اطلاعات لازم در انجام مأموریت‌ های واگذار شده؛
18. تدویر جلسات هفته وار پرسونل و سایر جلسات به اساس ضرورت جهت همآهنگی بیشتر و حل مشکلات کارمندان مربوطه؛
19. ترتیب و تحلیل گزارش هاى ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت برای رئیس تنظیم امور موسسات تحصیلات عالی طبی و مراجع ذیربط؛
20. ارتقای متداوم ظرفیت های مسلکی پرسونل مربوطه در همآهنگی با بخش منابع بشری؛
21. ارزیابی اجراآت تمام کارمندان تحت اثر، مطابق مقتضیات قانون؛ و
22. اجراي ساير وظايفى که توسط مقامات ذيصلاح مطابق به قوانين، مقرره ها و اهداف اداره سپرده ميشود.

Travels to Provinces

Require Travels to Provinces

Skills

مهارت های دیگر: توانائی رهنمائی وکنترول اداره مربوط. قابلیت تطبیق خط مش ( پالیسی ) اداره مربوط.
تسلط با کمپیوتر.
تسلط کامل به زبان انگلیسی.
توانایی هماهنگی و تدویر برنامه های آموزشی.
دارای شخصیت نیک

Qualifications

تبعه افغانستان، دوکتور طب با داشتن حداقل دو سال کاری در سیستم تدریسی تحصیلی طبی . تجربه عمومی: داشتن تجربه کاری حداقل سه سال .
داشتن تجربه در بخش های اخذ امتحانات، ماستری در یکی از بخش های صحت، اداره یا تنظیم منابع بشری یا کدر علمی، متخصص یکی از رشته های طبی ترجیح داده میشود.

Job Location

Afghanistan - Kabul: PROVINCIAL CENTER (KABUL)
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree, Health/Medical

Submission Guideline

فورم كاريابي شورای طبی را ضم هم ارسال نموده وهمچنان عنوان و شماره بست واگذاري را واضح در ايمیل خويش ذكر نمايند، در غير ان حق شكايت را در آينده نخواهند داشت، فورم کاریابی را از لینک ذیل دریافت نمایند و قابل یادآوری است که فقط به افراد شارت لیست شده احوال داده میشود

http://amc.gov.af/files/AMC-JOB-APP-FORM-DARI.doc

نوت: به اساس فرمان شماره (۹۲) مورخ ۶/۹/۱۳۹۲ مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان هرگاه کاندیدان درجریان طی مراحل پروسه استخدام با استفاده از هر نوع واسطه پیرامون تقرر شان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم میگردند

Submission Email

hrd@amc.gov.af

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
Senior Technical Specialist /ICU at Ministry of Public Health Kabul 03 Feb 2019
Maternal and Newborn Health Senior Technical .. at Ministry of Public Hea.. Kabul 25 Jan 2019
Senior Program Development Specialist at Ministry of Public Health Kabul 29 Jan 2019
نرس شفاخانه at Ministry of Public Health Baghlan 20 Jan 2019
داکتر ارتوپیدی at Ministry of Public Health Kunduz 20 Jan 2019
داکتر جراحی اعصاب at Ministry of Public Health Kandahar 20 Jan 2019
متخصص جراحي اطفال at Ministry of Public Health Multi Cities 20 Jan 2019
متخصص جراحي اعصاب at Ministry of Public Health Kandahar 20 Jan 2019
متخصص داخله عمومی at Ministry of Public Health Kandahar 20 Jan 2019
(تخصص اطفال( در بخش وارد/س.. at Ministry of Public Hea.. Kandahar 20 Jan 2019
متخصص داخله عموم at Ministry of Public Health Kunduz 20 Jan 2019
تکنيشن فارمسي at Ministry of Public Health Kandahar 20 Jan 2019
متخصص نسایی ولادی at Ministry of Public Health Multi Cities 20 Jan 2019
فارمسست at Ministry of Public Health Kandahar 20 Jan 2019
شف سرویس نسایی ولادی at Ministry of Public Health Kandahar 20 Jan 2019
متخصص چشم at Ministry of Public Health Kunduz 20 Jan 2019
متخصص جلدی at Ministry of Public Health Kunduz 20 Jan 2019
داکتر گوش و گلو at Ministry of Public Health Kunduz 20 Jan 2019
داکتر جراحی at Ministry of Public Health Kandahar 20 Jan 2019
داکتر انتان at Ministry of Public Health Kunduz 20 Jan 2019
متخصص جراحي یورولوژی at Ministry of Public Health Kandahar 20 Jan 2019
تکنيشن انستزي at Ministry of Public Health Multi Cities 20 Jan 2019
( داکتر التراسوند ( ذکور،.. at Ministry of Public Hea.. Multi Cities 20 Jan 2019
Anesthesia Specialist ICU at Ministry of Public Health Kabul 22 Jan 2019
Anesthesia Doctor ICU at Ministry of Public Health Kabul 22 Jan 2019
تکنیشن انستیزی at Ministry of Public Health Kabul 21 Jan 2019
Nurse ICU Ali Jenah at Ministry of Public Health Kabul 21 Jan 2019
تکنیشن جنراتور at Ministry of Public Health Kabul 21 Jan 2019
Neurosurgeon at Ministry of Public Health Kabul 21 Jan 2019
شیخ زاید تکنیشن اکسری at Ministry of Public Health Kabul 21 Jan 2019
سرطبیب شفاخانه at Ministery of Publich Health Zabul 31 Jan 2019
Provincial Maternal & Child Health Coordinato.. at Afghan Social Marketin.. Nangarhar 27 Jan 2019
(Exit Exam) آمر اخذ امتحانات at شورای طبی افغا.. Kabul 23 Jan 2019
Psychosocial Counsellor at Médecins Sans Frontières (MSF) Kabul 09 Feb 2019
متخصص at Janat Gulzada Islamic Curative Hospital Kabul 25 Jan 2019
Medical Doctor Specialized Gynaecologist at Médecins Sans Frontières (.. Khost 31 Dec 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook