Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

مدیر عمومی خدمات

(1025 Views)

About igdk

ریاست عمومی مستقل انسجام امور کوچیها:

قبل از سال (1385)درچوکات وزارت سرحدات اقوام وقبایل کار وفعالیت مینمود.در سال (1385) به اساس پیشنهاد وکلا مردم کوچی در ولسی جرگه وحکم (4)مؤرخ14/1/1385 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان جهت رسیدگی بمشکلات اقوام کوچی در ابعاداجتماعی ،اقتصادی وفرهنگی بحیث ریاست عمومی مستقل عرض وجود نمود.که تا کنون کار وفعالیت مینماید.

اهداف استراتیژیک ریاست عمومی مستقل انسجام امور کوچیها

بهبود وضع صحی کوچیهاکه در هم آهنگی کامل با وزارت محترم صحت عامه مطابق پالیسی های دولت کار وفعالیت می نماید.
بخاطر با سواد ساختن و بلند بردن سطح تعلیمی و تربیتی کوچی ها در هم آهنگی کامل با وزارت معارف و تحصیلات عالی مطابق پالیسی های دولت با در نظرداشت اهداف قانون اساسی کشور زمینه تعلیم و تحصیل را به داخل پلان مساعد می سازد.
بمنظور استفاده مؤثر از نیروی انسانی و فر آورده های محصولات مالداری کوچی ها در هم آهنگی با وزارت های زراعت و مالداری واقتصاد کشور پلان های وسیع کوتاه مدت و دراز مدت طرح و توسط وزارت های زیربط بخاطر بهبود سطح انکشاف مالداری و محصولات آن تثبیت علفچر ها کار و فعالیت می نماید.
هم آهنگ سازی برنامه های صحی در بخش مالداری در هم آهنگی با وزارت زراعت و مالداری و زمینه سازی عملی آنرا مساعد می سازد.
حمایت و انکشاف ساحات علفچر های کوچی ها در نقاط از کشور که بوسیله وزارت زراعت تثبیت گردیده است.
زمینه سازی تسهیلات لازم برای تطبیق برنامه های صحی، احیٱ و انکشاف مالداری، انکشاف و رشد تعلیم و تربیه برای کوچی ها بمنظور تطبیق برنامه های متذکره با وزارت های ذیربط هم آهنگ مسازد

Job Summary

هدف وظیفه : انسجام ، رهنمایی و پیشبرد اجراات امورخدماتی جهت عرضه خدمات بهتر به کارکنان ریاست عمومی انسجام امور کوچی ها.

Job Details

Date Posted: 06 Jan 2019 Reference: 1
Closing Date: 19 Jan 2019 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 4 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: 9900 to 0 AFG
Contract Type: Permanent Years of Experience: 1 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 6 Month(s) Extension Possibility: Yes
Probation Period: 6 Months

Duties and Responsibilities

شرح وظایف :

1. ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلا ن آمریت مربوطه جهت نیل به اهداف پیش بینی شده.
2. مدیریت ورهبری کارمندان تحت اثر جهت اجرای بهتر وظایف شان. .
3. ارائه مشوره های مسلکی به آمرمربوطه بمنظور غنامندی اهداف وپروگرام های اداره در بخش عرضه خدمات .
4. ارائه هدایات لازم به بخش های مربوطه جهت حفظ و مراقبت ازتاسیسات ساختمانی،آبرسانی وکانالیزاسیون شبکه های برق وساحات سبز .
5. حصول اطمینان از صورت تصفیه حسابات محاسبه جنسی و اجرای موجودی تحویل خانه ها درختم هر سال جهت تثبیت فاضلات و باقیات معتمدین.
6. وارسی ازامور فورمه جات (ف س - 5 ،ف س - 8 ، ف س – ف س 9 - 11، ف س - 4) جهت حصول اطمينان از صورت تصفیه حسابات محاسبه جنسی .
7. وارسی ازاجرای حواله های مواد وضروریات مربوط به وسایط وشعبات بمنظور حسابدهی شفاف
8. نظارت از تنظیم وسایط ترانسپورتی جهت استفاده درست و جلوگیری از سکتگی در اموریومیه.
9. کنترول و نظارت ازمحل تدویرپروگرامها شامل ( محافل , مجالس ) به منظور پذیرائی مناسب از مهمانان دعوت شده.
10. ارزیابی کیفیت اجراآت کارمندان تحت اثر بمنظور اتخاذ تدابیربعدی ارتقای بازدهی کاری.
11. اجرای سایروظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات ، مطابق قوانین ، مقررات واهداف اداره سپرده میشود.

Travels to Provinces

Require Travels to Provinces

Skills

. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
o یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
3. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ) .
o مدیریت و پلانگذاری ، مفاهمه و ارتباطات ، استفاده ازبرنامه های کمپیوتر.

Qualifications

مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

1. حد اقل درجه تحصیل :
o بکلوریا اداره وحسابداری به درجات بالاتر تحصیلی ترجیح داده میشود

Job Location

Afghanistan - Kabul: PROVINCIAL CENTER (KABUL)
AF AF 12

Education:

High School, General

Submission Guideline

ریاست عمومی مستقل انسجام امور کوچی ها به منظور تحقق اهداف عالی دولت ج.ا.ا و سپردن کار به اهل آن به تعداد (یک) بست مرکزی را از تاریخ (16/10/1397) الی (29/10/1397) برای مدت ده روز کاری به اعلان رقابتی سپرده است

طریقه کاندید شدن:

تمام واجدین شرایط بخصوص طبقه اناث که علاقمند اشتراک در پروسه های رقابتی این اداره امور کوچی ها باشند، میتوانند فورم مخصوص درخواستی را از ویب سایت

http://www.jobs.af/main/download/1524023128.pdf

بدست اورند هکذا میتوانند از دفتر مدیریت عمومی استخدام آمریت منابع بشری ریاست عمومی انسجام امور کوچی ها واقع سرک میدان هوایی حامد کرزی .

فورم مخصوص درخواستی را دقیقاً خانه پوری و تمام اسناد ضروری تجارب کاری و تحصیلی خویش را ضم آن نموده وبه ایمیل آدرس های ذیل ارسال نماید.

هیچ نوع درخواستی بدون خانه پوری فورم مخصوص قابل پذیریش نمی باشد..

اسناد ارسال کاندیدان محترم باید به فارمت پی دی اف باشد و از 5 ام بی اضافه نباشد.

متقاضیان که سابقه کاری در ادارات دولتی دارند مکلف به ارایه خلص سوانح ابدت از واحد اولی اداره که تاریخ آن کمتر از ششماه نباشد.کاندیدان محترم که سابقه کاری منحیث کارکن قراردادی در ادارات دولتی، موسسات و سازمان های بین المللی و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی دارند مکلف به ارائه کاپی قرارداد کاری فورم مالیه دهی و تائید شرکت و یا موسسه از مرجع مربوطه بوده و آنرا ضم فورم درخواستی نمایند.متقاضی که دارای تجارب کاری خارج از کشور میباشند مکلف اند تا تجربه کاری شانرا از طرف نمایندگی سیاسی جمهوری ا.ا (سفارت یا کنسولگری) تائید شده باشد.
هرگاه کمیته استخدام در مورد اسناد تحصیلی و تجربه کاری متقاضی شک داشته باشد میتواند اسناد تحصیلی و یا تجربه کاری مذکور را طبق سند تقنینی مربوط غرض ارزیابی به مراجع مربوطه محول نموده و پروسه بعدی الی معلومات لازم به تعویق اندازد.
اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
اسناد تحصیلی متقاضیان که در خارج از کشور تحصیل نموده باید از طرف وزارت تحصیلات عالی افغانستان تائید شده باشد.

شماره تماس: 0202300646

Submission Email

igdk.hr@gmail.com CC to csc.kuchies@iarcsc.gov.af

Attached File

Download File

Email Print Report
More jobs in this category
ریاست نظارت بر نشرات رسا.. at وزارت اطلاع.. Kabul 02 Feb 2019
ولسوالی نرخ ولایت میدان .. at اداره مستقل .. Wardak 02 Feb 2019
ریاست آژانس اطلاعاتی باخ.. at وزارت اطلاع.. Kabul 02 Feb 2019
ریاست اطلاعات و فرهنگ ول.. at وزارت اطلاع.. Multi Cities 02 Feb 2019
هیت نظارت شرکت های دولتی at وزارت مالیه Kabul 06 Feb 2019
ریاست اجرایی شرکت های دو.. at وزارت مالیه Kabul 06 Feb 2019
Senior Legal Expert/ Specialist at Ministry of Economy Kabul 01 Feb 2019
ریاست صحت عامه ولایات ( ن.. at وزارت صحت عا.. Multi Cities 20 Jan 2019
Executive Secretary for the MoHE (Minister Of.. at HEDP / MoHE Kabul 15 Feb 2019
Software Engineer at National Statistics and Information Authority Kabul 20 Jan 2019
ریاست اطلاعات و فرهنگ ول.. at وزارت اطلاع.. Paktia 28 Jan 2019
مشاور حقوقی at وزارت امور سرحدات و قبایل Kabul 27 Jan 2019
مشاوریت حقوقی at وزارت انرژی و آب Kabul 27 Jan 2019
ریاست روابط عامه at وزارت دولت در امور پا.. Kabul 27 Jan 2019
ریاست ورزشی ولایات( ننگر.. at ریاست عمومی .. Multi Cities 27 Jan 2019
ریاست حوزه فرعی دریایی پ.. at وزارت انرژی .. Panjshir 27 Jan 2019
ریاست تفتیش داخلی at وزارت امور سرحدات و .. Kabul 27 Jan 2019
ریاست تربیه معلم ولایات( .. at وزارت معارف Multi Cities 27 Jan 2019
ریاست پلان و پالیسی at اداره اکادمی علوم .. Kabul 27 Jan 2019
ریاست احصائیه ولایت نورس.. at اداره مرکزی .. Nuristan 22 Jan 2019
ریاست دفتر at اداره ملی حفاظت محیط زیست Kabul 26 Jan 2019
ریاست ارزیابی نظارت و تف.. at ریاست عمومی .. Kabul 26 Jan 2019
ریاست احصائیه و معلومات .. at اداره مرکزی .. Kunduz 21 Jan 2019
ریاست خدمات تخنیکی و سکت.. at اداره مستقل .. Samangan 20 Jan 2019
ریاست احصائیه زراعتی و ت.. at وزارت زراعت.. Kabul 20 Jan 2019
Operations Manager at Ministry of Economy Kabul 22 Jan 2019
Program Manager at Ministry of Economy Kabul 22 Jan 2019
M&E and MIS Manager at Ministry of Economy Kabul 22 Jan 2019
مديرعمومي محاسبه جنسي at Ministry of Economy Kabul 20 Jan 2019
Board Member (UPSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Natural Gas) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory Authorit.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (MIDSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulator.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Legal Affairs) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory Author.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Information and Communication T.. at Afghanistan Oil and Ga.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Finance and Accounting) at Afghanistan Oil and Gas Regulato.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (DOWNSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulato.. Kabul 24 Feb 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook