Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

پست سرویر (مصاحبه کننده)/ اداره ملی احصائیه و معلومات/ ولایات کابل تعداد8بست،بلخ 6 بست،هرات 6بست و سایر ولایات کشوردر هرولایت 4 بست

(2177 Views)

About National Statistics and Information Authority

معرفی سروی

ادارۀ ملی احصائیه و معلومات(NSIA) که نام قبلی آن ادارۀ مرکزی احصائیه (CSO) بوده، بمنظور ارائه معلومات به حکومت افغانستان، جامعه مدنی و جامعه جهانی جهت نظارت پیشرفت پروژه‌های انکشافی و همچنان جهت آگاهی دهی و اولویت بندی پالیسی ها و برنامه ها، سروی عاید-مصرف و نیروی کار که قبلاُ بنام های سروی ملی خطرات و آسیبپذیری(NRVA)، سروی وضعیت زندگی در افغانستان (ALCS) یاد میگردید، بطور دوره ای در سال1398 راه اندازی می‌نماید.با راه اندازی دو دوره سروی (NRVA) در سال های 1382 و 1384، سروی وضعیت زندگی در افغانستان (ALCS) در سال1386، 1393،1390 و 1395 به یک سروی کامل و چند منظوره مبدل گردیده است. این سروی شاخص های انکشافی متعدد مانند فقر، مصونیت غذایی، عملکرد بازار کار، دموگرافی (مطالعات نفوس)، تعلیم، صحت، مساوات جندر، خانوارها و زراعت را تحت پوشش قرار میدهد. بنابرین، سروی وضعیت زندگی در افغانستان فعلاً به سه سروی جداگانه(عاید-مصرف، نیروی کار و وضعیت انکشافی افغانستان) به منظور ایجاد سهولت در جمع آوری ارقام،ارایه به موقع ارقام و نشر راپور آن به منظور پالیسی سازی و پلانگذاری تقسیم شده، در بخش های مختلف در سطح کشور یگانه منبع عمدۀ احصائیه های اقتصادی و اجتماعی در کشور پنداشته میشود. این سروی در ذات خود بی نظیر است طوریکه با شامل ساختن کوچی ها در ارقام احصائیوی، این سروی تمام نفوس افغانستان را در بر میگیرد. همچنان از سروی سال 1386 بدینسو، ارقام احصائیوی بشکل سالانه جمع آوری میگردد تا تغییرات فصلی در شاخص های چون اشتغال، مصونیت غذایی و فقر نیز مشخص گردد. این سروی بمنظور ارائه ارقام تخمینی در سطح ملی، ولایات و همچنان ارقام جمعیت کوچی ها طرح گردیده است.به این منظور اداره ملی احصائیه و معلومات میخواهد که در جریان سال 1398 در سر تاسر کشور( به سطح 34 ولایت) سروی را تحت نام عاید-مصرف و نیروی کار راه اندازی و برای جمع آوری ارقام سروی در 34 ولایت کشور یک تعدادسرویران و سوپر وایزرانرا در ولایات مربوطه شان استخدام نماید.

Job Summary

به لایحه وظایف مراجعه گردد.

Job Details

Date Posted: 07 Jan 2019 Reference: NSIA-001
Closing Date: 14 Jan 2019 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 144 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Contractor Years of Experience: 0 Year(s)
Contract Duration: 1 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

لایحه وظایف و مکلفیت های مصاحبه کننده ( سرویر)
وظایف و مکلفیت های اساسی
• سهم گیری درکورس های آموزشی سرویران که در دفتر مرکزی اداره ملی احصائیه و معلومات در شهر کابل دایر میگردد
• اجرای سروی و جمع آوری ارقام مطابق به دستورالعمل سرویران
• اجرای مصاحبه با حداقل 3 خانوار در جریان یک روز کاری
• پیروی از دستورات و هدایات کارمندان اداره ملی احصائیه و معلومات و سوپروایزران ساحوی
• بلدیت و آشنایی کامل با تبلیت و تلیفون هوشمند و کار گیری از انترنیت و ایمیل
• خانه پری پرسشنامه برقی مطابق به دستورالعمل و آموزش های که حاصل مینمائید
• تعهد و وفا داری به تحلیف (سوگند نامه) که به حیث سرویر بجا میاورید
• اجرای تمام وظایف که ازجانب اداره ملی احصائیه و معلومات سپرده می‏شود
• انتقال معلومات از پرسشنامه های ورقی به تبلیت (در صورتیکه خانوار رضأیت به استفاده از تبلیت های برقی را ندهد)
• فرستادن معلومات تکمیل شده از طریق انلاین به دفتر مرکزی
• شناسایی و بیان مشکلات جمع آوری ارقام وارائه نظریات و پیشنهادات مفید از فعالیت های ساحوی و
• همکاری کامل با سو‍پروایزر تیم

Travels to Provinces

Require Travels to Provinces

Skills

ویژگی های شخصیتی و مهارت ها

• صادق بوده و جوابات را جعل و یا اشتباه ارائه نکند
• توانمندی ایجاد انگیزه و تشویق کردن خانوار را برای اشتراک در سروی داشته باشد
• حفظ محرمیت و معلومات خصوصی مصاحبه شونده
• توانمندی جمع آوری و ثبت دقیق پاسخ ها را در تبلیت و پرسشنامه ورقی داشته باشد، بدون اینکه معنای پاسخ را تغییر داده و یا پاسخ دهنده گیج گردد
• بلدیت با واحد های محلی مقیاس اندازه گیری وزن اجناس و زمین های زراعتی در ولایت مربوطه
• قادر به طرح سوالات بطور واضح بوده، بدون اینکه مصاحبه شونده را به جواب دلخواه خود رهنمائی کند
• توانمندی ایجاد اعتماد با اهالی دهات، شهر ها و ولایت مربوطه را داشته باشد
• باید از رسم و رواج و حساسیت های فرهنگی جامعه افغانی آگاه بوده و حریم شخصی یا خصوصی مصاحبه شونده گان را احترام گزارد
• توانایی کار کردن درتمام ساعات کاری در طول چند روز را داشته باشد

Qualifications

تحصیلات و تجارب کاری

• لیسانس یا فارغ صنف دوازدهم با تجربه قبلی در سروی
• تجربه جمع آوری ارقام و انجام مصاحبه های احصائیوی
• تمایل به یادگیری و کسب مهارت های جدید و
• تسلط در صحبت کردن، نوشتن و درک زبان مورد استفاده در ولایت مربوطه
• توانمندی محاسبات ساده ریاضی
سایر شرایط

• بین سنین 20 الی 50 سال عمر داشته باشد
• ساکن ولایتی که در آن سروی صورت میگرد باشد
• قادربه سفر کردن به تمام مناطق و ولسوالی های ولایت مربوطه باشد
• هر در خواست کننده ذکور همکار اناث و هر اناث همکار ذکور باید داشته باشد.
• کدام وظیفه رسمی دیگرنداشته باشد
• حاضر باشد که در امتحان تحریری اشتراک نموده و آنرا موفقانه سپری نمائید

Job Location

Afghanistan - Badakhshan
- Badghis
- Baghlan
- Balkh
- Bamian
- Daikondi
- Farah
- Faryab
- Gardez
- Ghazni
- Ghowr
- Hairatan
- Helmand
- Herat
- Jawzjan
- Kabul
- Kandahar
- Kapisa
- Khost
- Kunar
- Kunduz
- Laghman
- Logar
- Nangarhar
- Nimruz
- Nuristan
- Oruzgan
- Paktia
- Paktika
- Panjshir
- Parwan
- Samangan
- Sar-e Pol
- Takhar
- Wardak
- Zabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

HOW to Apply

سرویر:

1. کاندیدان محترم میتوانند که لینک ذیل https://goo.gl/forms/QmBzFy4ee9p0kjRL2 را کاپی نموده درصفحه جداگانه Paste نمایند وفورم درخواستی که بازمیشود را خانه پری نموده و درخواستی های شانرا ارسال بدارند.
در صورت معلومات بیشتر میتوانید به شماره 077384122 به تماس شوید.

.

Submission Email

لینک ذیل https://goo.gl/forms/QmBzFy4ee9p0kjRL2 را کاپی نموده درصفحه جداگانه Past نمایند

Email Print Report
More jobs in this category
ریاست مبارزه علیه مواد م.. at وزارت مبارز.. Kabul 03 Feb 2019
ریاست نظارت بر نشرات رسا.. at وزارت اطلاع.. Kabul 02 Feb 2019
ولسوالی نرخ ولایت میدان .. at اداره مستقل .. Wardak 02 Feb 2019
ریاست آژانس اطلاعاتی باخ.. at وزارت اطلاع.. Kabul 02 Feb 2019
ریاست اطلاعات و فرهنگ ول.. at وزارت اطلاع.. Multi Cities 02 Feb 2019
هیت نظارت شرکت های دولتی at وزارت مالیه Kabul 06 Feb 2019
ریاست اجرایی شرکت های دو.. at وزارت مالیه Kabul 06 Feb 2019
Senior Legal Expert/ Specialist at Ministry of Economy Kabul 01 Feb 2019
Executive Secretary for the MoHE (Minister Of.. at HEDP / MoHE Kabul 15 Feb 2019
ریاست اطلاعات و فرهنگ ول.. at وزارت اطلاع.. Paktia 28 Jan 2019
مشاور حقوقی at وزارت امور سرحدات و قبایل Kabul 27 Jan 2019
مشاوریت حقوقی at وزارت انرژی و آب Kabul 27 Jan 2019
ریاست روابط عامه at وزارت دولت در امور پا.. Kabul 27 Jan 2019
ریاست ورزشی ولایات( ننگر.. at ریاست عمومی .. Multi Cities 27 Jan 2019
ریاست حوزه فرعی دریایی پ.. at وزارت انرژی .. Panjshir 27 Jan 2019
ریاست تفتیش داخلی at وزارت امور سرحدات و .. Kabul 27 Jan 2019
ریاست تربیه معلم ولایات( .. at وزارت معارف Multi Cities 27 Jan 2019
ریاست پلان و پالیسی at اداره اکادمی علوم .. Kabul 27 Jan 2019
ریاست دفتر at اداره ملی حفاظت محیط زیست Kabul 26 Jan 2019
ریاست ارزیابی نظارت و تف.. at ریاست عمومی .. Kabul 26 Jan 2019
Board Member (UPSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Natural Gas) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory Authorit.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (MIDSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulator.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Legal Affairs) at Afghanistan Oil and Gas Regulatory Author.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Information and Communication T.. at Afghanistan Oil and Ga.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (Finance and Accounting) at Afghanistan Oil and Gas Regulato.. Kabul 24 Feb 2019
Board Member (DOWNSTREAM OIL AND GAS) at Afghanistan Oil and Gas Regulato.. Kabul 24 Feb 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook