Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

نرس شفاخانه

(207 Views)

About Ministry of Public Health

-

Job Summary

به اطلاع تمام افراد واجد شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه ولایتی بغلان 1 تن در بست 6 با شرايط ذيل استخدام مي نمايد:

عنوان وظیفه : نرس شفاخانه
وزارت/اداره : وزارت صحت عامه
موقیعت : مرکز ولایت بغلان
بست : 6
گزارش به : مدیر نرسنگ شفاخانه
گزارش از : ندارد
هدف وظیفه: مراقبت منظم و دقیق از معالجه مریضان به اساس مسئولیت وظیفوی

Job Details

Date Posted: 13 Jan 2019 Reference: 010
Closing Date: 20 Jan 2019 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Health/Medical Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Long-term Years of Experience: 0 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

مسؤوليت ها وسعت وبعد کاري:
1. اشتراک در راپور صبحانه نرسنگ
2. اجرای وظایف محوله نرسنگ غرض عرضه خدمات طبی به مریضان داخل بستر و مریضان سراپا
3. جمع آوری مسئولانه معلومات و ارقام در مورد مریضان داخل و خارج بستر که تحت مراقبتش بوده است
4. پيشبرد امور مربوطه نرسنگ از قبيل ديدن و ثبت نمودن علايم حياتي ، توزيع ادويه ، زرقيات، تطبيق ادويه مطابق تجويز داکترو پانسمان نمودن جروحات در سرويس مربوطه
5. تطبيق به موقع ومصئون ادويه مريضان مطابق توصيه داکتر معالج
6. سهمگيري فعال در طرح و تطبيق آموزش هاي مختلف نرسنگ داخل و خارج خدمت
7. بلند بردن فعالانة سطح دانش مسلکي مخصوصاً در رابطه به رهنمود هاي صحي و فعاليت هاي مسلکي
8. انجام نو کريوالي 24 ساعته طبق تقسيم اوقات که از طرف اداره شفاخانه تهيه شده است
9. تطبيق ومراعات نمودن جدي ستندرد هاي مسلکي در بخش کاري
10. اشتراک در مجالس کميته فرعي اجرات و کار رايي بخش مربوطه
11. تعقيب تطبيق و مراعات نمودن جدي ستندرد هاي تعين شده در بخش مر بوطه
12. اشتراک فعال درارزيابي هاي سنتدرد هاي تعين شده دربخش مربوطه
13. انجام وظايف ديگر درمحدودهٌ ساحه کاري که از طرف مدير نرسنگ و يامقامات بالايي شفاخانه تقاضا مي گردد

Skills

-

Qualifications

مواصفات:
1. فراغت از انستيتوت متوسطة طبي به صفت نرس، انستيتوت علوم طبي و يا مکتب نرسنگ که تایید وزارت صحت عامه را به صفت نرس را داشته باشد
2. داشتن قوه افهام و تفهيم
3. داشتن شخصيت مهربان و خوش برخورد

مقدار معاش به اساس معیارات پروژه اصلاحات شفاخانه

Job Location

Afghanistan - Baghlan
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 7 روز کاری بعداز نشر اعلان درمركز وزارت از پروژه محترم اصلاحات شفاخانه ها واقع منزل تحتانی تعمیر مقام محترم وزارت و یا از شفاخانه مربوطه دريافت نموده و بعد از تکميل ضم يک کاپي تذکره تابعیت ویا پاسپورت ، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.
نوت : کاپی خلص سوانح و در صورت که بشکل قرار دادی کار نموده باشید کاپی قرار داد وسند تجربه کاری تاریخ موثق ( روز ، ماه ، سال ) ختم قرار داد را نشان بدهد که حد اقل تجربه کاری کارمند همراه با فورم مالیه دهی موسسه ( کارمند به وزارت مالیه ) را بواسطه مکتوب رسمی اداره مربوطه حاضر بسازید و تسليم بخش متذکره نمايند. همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را در ویب سایت www.moph.gov.af نیز مشاهد نماید. درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0700895855) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.
کاندیدانی که در یک بست نمرات معیاری را اخذ نکرده باشد در بست های دارای لایحه وظایف مشابه از اخذ امتحان تا شش ماه شامل امتحان رقابتی شده نمیتواند.
توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.

Submission Email

No email provided, please refer to Submission Guideline above

Email Print Report
More jobs in this category
Senior Technical Specialist /ICU at Ministry of Public Health Kabul 03 Feb 2019
Maternal and Newborn Health Senior Technical .. at Ministry of Public Hea.. Kabul 25 Jan 2019
Senior Program Development Specialist at Ministry of Public Health Kabul 29 Jan 2019
داکتر ارتوپیدی at Ministry of Public Health Kunduz 20 Jan 2019
داکتر جراحی اعصاب at Ministry of Public Health Kandahar 20 Jan 2019
متخصص جراحي اطفال at Ministry of Public Health Multi Cities 20 Jan 2019
متخصص جراحي اعصاب at Ministry of Public Health Kandahar 20 Jan 2019
متخصص داخله عمومی at Ministry of Public Health Kandahar 20 Jan 2019
(تخصص اطفال( در بخش وارد/س.. at Ministry of Public Hea.. Kandahar 20 Jan 2019
متخصص داخله عموم at Ministry of Public Health Kunduz 20 Jan 2019
تکنيشن فارمسي at Ministry of Public Health Kandahar 20 Jan 2019
متخصص نسایی ولادی at Ministry of Public Health Multi Cities 20 Jan 2019
فارمسست at Ministry of Public Health Kandahar 20 Jan 2019
شف سرویس نسایی ولادی at Ministry of Public Health Kandahar 20 Jan 2019
متخصص چشم at Ministry of Public Health Kunduz 20 Jan 2019
متخصص جلدی at Ministry of Public Health Kunduz 20 Jan 2019
داکتر گوش و گلو at Ministry of Public Health Kunduz 20 Jan 2019
داکتر جراحی at Ministry of Public Health Kandahar 20 Jan 2019
داکتر انتان at Ministry of Public Health Kunduz 20 Jan 2019
متخصص جراحي یورولوژی at Ministry of Public Health Kandahar 20 Jan 2019
تکنيشن انستزي at Ministry of Public Health Multi Cities 20 Jan 2019
( داکتر التراسوند ( ذکور،.. at Ministry of Public Hea.. Multi Cities 20 Jan 2019
Anesthesia Specialist ICU at Ministry of Public Health Kabul 22 Jan 2019
Anesthesia Doctor ICU at Ministry of Public Health Kabul 22 Jan 2019
تکنیشن انستیزی at Ministry of Public Health Kabul 21 Jan 2019
Nurse ICU Ali Jenah at Ministry of Public Health Kabul 21 Jan 2019
تکنیشن جنراتور at Ministry of Public Health Kabul 21 Jan 2019
Neurosurgeon at Ministry of Public Health Kabul 21 Jan 2019
شیخ زاید تکنیشن اکسری at Ministry of Public Health Kabul 21 Jan 2019
سرطبیب شفاخانه at Ministery of Publich Health Zabul 31 Jan 2019
Provincial Maternal & Child Health Coordinato.. at Afghan Social Marketin.. Nangarhar 27 Jan 2019
:(Exit Exam) آفیسر اخذ امتحان.. at شورای طبی اف.. Kabul 23 Jan 2019
(Exit Exam) آمر اخذ امتحانات at شورای طبی افغا.. Kabul 23 Jan 2019
Psychosocial Counsellor at Médecins Sans Frontières (MSF) Kabul 09 Feb 2019
متخصص at Janat Gulzada Islamic Curative Hospital Kabul 25 Jan 2019
Medical Doctor Specialized Gynaecologist at Médecins Sans Frontières (.. Khost 31 Dec 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook