Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

بست 6 انجنیر جمع آوری و تحلیل اطلاعات ترافیکی

(1270 Views)

About شاروالی کابل

-شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است

Job Summary

مسوؤل انجام مطالعات ساحوی، جمع آوری و تحلیل آمار و ارقام ترافیکی

Job Details

Date Posted: 02 Feb 2019 Reference: KM-TEA-12
Closing Date: 17 Feb 2019 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 5 Gender: Any
Functional Area: Engineering Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 0 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

شرح وظایف:

1. ترتیب پلان های کاری، ماهوار، ربعوار و سالانه اداره جهت حصول اهداف پلان شده،
2. شرکت در برنامه های آموزشی جهت بلند بردن ظرفیت و مهارت ها.
3. جمع آوری و تحلیل اطلاعات و ارقام مربوط به ترافیک جهت دستیابی به حل چالش های ترافیکی شهر کابل.
4. پلان و انجام سروی ترافیکی برای پروژه تحت نظر با تمامی جزییات آن.
5. تسلیم دهی دیتای سروی با فارمت مناسب به انجنیران دیزاین و تیم دخیل در پروژه.
6. تهیه گزارش تفصیلی از هر یک از سروی های ابتدایی، در جریان تطبیق و ختم پروژه
7. حصول اطمینان از دقت و عملکرد وسایل سروی استفاده شده.
8. استفاده از روشها و نرم افزار‌های لازم جهت تحلیل دیتای سروی ترافیکی.
9. انجام مطالعات سروی قبل و بعد از تطبیق طرح های ترافیکی.
10. جایگزینی شمارشگر ھای مطمئن ، با استفاده از ابزار برقی، و بازیابی شمارشگر پس از پایان دورهء شمارش.
11. اندازه گیری و ثبت سرعت ترافیک ، با استفاده از دستگاه ھای زمان بندی الکترونیکی و تجھیزات رادار.
12. ترتیب وارایه گزارشات کارهای انجام شده در مطابقت با پلان منظور شده به آمر مربوط جهت آگاهی از عملکرد.
13. بازدید از ساحه در مواقع ضرورت برای مشاهدات و عملی نمودن پلان های ترافیکی
14. اجرای سایر وظایف مرتبط که ازطرف مقامات مطابق قوانین و اهداف اداره سپرده میشود جهت تسریع امور.

Skills

3. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):
o بلدیت با برنامه های کمپیوتری مرتبط به وظیفه (راپور نویسی، هماهنگی، ارتباطات)،افهام و تفهیم. آشنائی به زبان انگلیسی
o آشنایی با وسایل سروی ترافیکی
o داشتن دانش تیوری و عملی سروی
o آشنایی با برنامه های کمپیوتری مرتبط به تحلیل دیتای سروی
o تسلط کامل به یکی از زبانهای رسمی کشور (دری یا پشتو) و بلدیت به زبان انگلیسی

Qualifications

1. درجه تحصیل:
o حد اقل لیسانس رشته انجنیری سیول و به درجات بالاتر تحصیلی ارجحیت داده میشود.

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

• درخواست کننده گان میتوانند خلص های سوانح(CV) خویشرا ضم اسناد تحصیلی به ایمیل ادریس داده شده بفرستند، برای بست های 4 و 3 حداقل دوسال تــــــــــجربه کاری ( بطوررسمی در ادارات دولتی) الزامی میباشد، ازارسال اسناد تجارب کاری در ادارات خصوصی و قرار دادی خود نمایند، برای بست های پنچ و پاینترین از آن نیاز به ارسال اسناد تجارب کاری نیست.
• کاندیدان صرف اسناد آخرین درجه تحصیلی خویش را ارسال نمایند
• کاندیدان حد اکثر یک بست را انتخاب کرده میتوانند.

Submission Email

TD.Vacancies.km@gmail.com

Email Print Report
More jobs in this category
WASH Program Manager at ACTION CONTRE LA FAIM Ghowr 24 Feb 2019
Electrical Engineer at 24 ICT&Power services Kabul 20 Mar 2019
مدیر عمومی آبرسانی امام .. at Afghanistan Urban Wate.. Kunduz 10 Mar 2019
انجنیر دیزاین تونل بست 4 at شاروالی کابل Kabul 28 Feb 2019
مهندس زیبا سازی جاده بست .. at شاروالی کاب.. Kabul 27 Feb 2019
انجنیر دیزاین برق بست 4 at شاروالی کابل Kabul 27 Feb 2019
انجنیر ساحه at Cosmo Road and Construction Company Parwan 10 Mar 2019
سرویر at Cosmo Road and Construction Company Parwan 10 Mar 2019
انجنیر کنترول کیفیت at Cosmo Road and Construction Compa.. Parwan 10 Mar 2019
Field Engineer at DACAAR Faryab 28 Feb 2019
Senior Environment and Social Management Spec.. at Ministry of communicat.. Kabul 22 Feb 2019
Central Program Management Office (CPMO) Dire.. at Ministery of Energy an.. Kabul 03 Mar 2019
بست 4 کارشناس مدیریت دارا.. at شاروالی کاب.. Kabul 22 Feb 2019
بست 4 کارشناس عملیاتی متر.. at شاروالی کاب.. Kabul 21 Feb 2019
بست 4 کارشناس خط متروبس ه.. at شاروالی کاب.. Kabul 21 Feb 2019
بست 4 کارشناس امور مصونیت.. at شاروالی کاب.. Kabul 21 Feb 2019
Chief Technical Engineer at Ministry of Agriculture Irrigation and livest.. Kabul 25 Feb 2019
بست 4 انجنیر سنجش و برآور.. at شاروالی کاب.. Kabul 28 Feb 2019
بست 4 انجنیر دیزاین سرک at شاروالی کابل Kabul 25 Feb 2019
بست 4 انجنیر دیزاین کانال.. at شاروالی کاب.. Kabul 25 Feb 2019
بست 4 کارشناس تحلیل اقتصا.. at شاروالی کاب.. Kabul 25 Feb 2019
بست 4 انجنیر پلانگذاری سی.. at شاروالی کاب.. Kabul 21 Feb 2019
بست 4 انجنیر سروی توپوگرا.. at شاروالی کاب.. Kabul 21 Feb 2019
بست 4 مدیر عمومی سروی امل.. at شاروالی کاب.. Kabul 21 Feb 2019
بست 4 انجنیر سروی املاکی at شاروالی کابل Kabul 21 Feb 2019
Team Leader at Ghani Consultancy Services Logar 02 Mar 2019
Structure Engineer at Ghani Consultancy Services Logar 02 Mar 2019
Estimation Engineer at Ghani Consultancy Services Logar 02 Mar 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook