Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

بست 4 کارشناس GIS

(1462 Views)

About شاروالی کابل

-شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است

Job Summary

هدف وظیفه: مسوؤل ثبت، راجستر تمامی تاسیسات ترافیکی و انکشاف کاربرد های برنامه GIS برای سیستم تاسیسات ترافیکی (اشارات ترافیکی، کمره ها، پارکومتر ها وغیره).

Job Details

Date Posted: 02 Feb 2019 Reference: KM-TGIS-13
Closing Date: 17 Feb 2019 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: IT Open Ended: NO
Nationality: Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 2 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

شرح وظایف:
1. ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربع وار و سالانه جهت دست یابی به اهداف کاری،
2. تهیه و ترتیب طرزالعمل ها و رهنمود ها جهت دست یابی به اهداف شامل پلان،
3. ثبت، راجستر و بروز دارایی های مربوط به کنترول ترافیک از قبیل اشارات ترافیکی، کمره ها، پارکو مترها، علایم، خط اندازی وغیره،
4. مشارکت و همکاری در توسعه و مراقبت از دارایی های مربوط به ترافیک شهر کابل،
5. بررسی و تحلیل کود گذاری و ثبت سیستم اشارات ترافیکی، کمره ها و پارکو مترها از طریق GIS،
6. مطالعات ساحوی و مدغم سازی کود هایGIS با ثبت ملکیت های تأسیسات ترافیکی،
7. اشتراک در برنامه های آموزشی تخصصی بعد از نیاز سنجی بمنظور ارتقای سطح مفدیت ومؤثریت ارائه خدمات،
8. تهیه پلان نیاز مندیهای تجهیزات وسایر مواد طرف ضرورت جهت شمولیت در پلان نیاز مندیهای سال مالی،
9. تامین ارتباط وهماهنگی با ادارات سکتوری (مانند وزارت ترانسپورت، وزارت امور داخله، شاروالی کابل وغیره) به منظور جمع آوری معلومات و ارقام،
10. ارائه درخواست تغییر و تعدیل نیازمندی های دفتری و یا ساحوی به مدیر عمومی تنظیم و مراقبت اشارات ترافیکی غرض حصول اطمینان از پیشرفت کار،
11. اجرای سایر وظایف مرتبط که ازطرف مقامات مطابق قوانین و اهداف اداره سپرده میشود،

Skills

مهارت های دیگر (کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخلی و غیره):
• بلدیت با برنامه های کمپیوتری مرتبط به وظیفه (Office ,AutoCAD, Sketch up, ArcGIS ، راپور نویسی، هماهنگی، ارتباطات)، افهام و تفهیم
• تسلط کامل به یکی از زبانهای رسمی کشور (دری یا پشتو) و بلدیت به زبان انگلیسی

Qualifications

1. درجه تحصیل:
• لیسانس رشته انجنیری و یا زمین شناسی، به درجات تحصیلی بالاتر آن ارجحیت داده میشود.
2. تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه):
• داشتن حد اقل دوسال تجربه کاری بطوررسمی در ادرات دولتی برای دارندگان سند لیسانس الزامی میباشد.

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

• درخواست کننده گان میتوانند خلص های سوانح(CV) خویشرا ضم اسناد تحصیلی به ایمیل ادریس داده شده بفرستند، برای بست های 4 و 3 حداقل دوسال تــــــــــجربه کاری ( بطوررسمی در ادارات دولتی) الزامی میباشد، ازارسال اسناد تجارب کاری در ادارات خصوصی و قرار دادی خود نمایند، برای بست های پنچ و پاینترین از آن نیاز به ارسال اسناد تجارب کاری نیست.
• کاندیدان صرف اسناد آخرین درجه تحصیلی خویش را ارسال نمایند
• کاندیدان حد اکثر یک بست را انتخاب کرده میتوانند.

Submission Email

TD.Vacancies.km@gmail.com

Email Print Report
More jobs in this category
کارمند تکنالوژی معلومات.. at DABS Kabul 05 Mar 2019
Senior MIS Specialist at Ministry of Industry & Commerce Kabul 23 Feb 2019
System Development Analyst at National Statistics and Information Authori.. Kabul 28 Feb 2019
متخصص ارشد تکنالوژی معلو.. at Ministry of Industry &.. Kabul 23 Feb 2019
Information Security Officer(Grade 7) at Da Afghanistan Bank Kabul 24 Feb 2019
System and Storage Offer /Grade 7 at Da Afghanistan Bank Kabul 24 Feb 2019
SWIFT System Officer /Grade 6 at Da Afghanistan Bank Kabul 24 Feb 2019
International Senior E-Government (eGov) Expe.. at Ministry of communicat.. Kabul 08 Mar 2019
IT Assistant at MAIL/OFWMP Kabul 23 Feb 2019
International Senior Connectivity Expert at Ministry of communication and.. Kabul 04 Mar 2019
System analysis and design senior specialist at National Procurement Auth.. Kabul 23 Feb 2019
Information and Communication Technology (ICT.. at Directorate of Mine Ac.. Kabul 21 Feb 2019
IT Helpdesk Engineer (Night Shift) at Afghan Wireless Communication Compa.. Kabul 28 Feb 2019
Project Manager at GTR Group Kabul 21 Feb 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook