Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

بست 5 انجنیر تنظیم و مراقبت اشارات ترافیکی

(2325 Views)

About شاروالی کابل

-شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است

Job Summary

هدف وظیفه: تنظیم، بهره برداری و مراقبت تاسیسات ترافیکی الکترونیکی (اشارات ترافیکی، کمره ها، پارکومتر ها وغیره) روی جاده های شهر کابل.

Job Details

Date Posted: 02 Feb 2019 Reference: KM-TEST-14
Closing Date: 17 Feb 2019 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 10 Gender: Any
Functional Area: Engineering Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 0 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

شرح وظایف:
1. ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربع وار و سالانه جهت دست یابی به اهداف،
2. تحلیل ارقام جمع آوری شده مربوط به تاسیسات ترافیکی جهت دستیابی به حل چالش های ترافیکی شهر کابل،
3. نظارت و سروی منظم و دوامدار تضمین فعالیت اشارات ترافیکی جهت تشخیص تاسیسات صدمه دیده، غیر فعال و ناقص،
4. تهیه گزارش روزانه، هفته وار، و در صورت ضرورت ماهوار، از پیشرفت فعالیت های تحت کار و ترتیب لیست راجع به فعالیت و جزییات عدم فعالیت تاسیسات ترافیکی الکترونیکی براساس سروی منظم و دوامدار در همکاری با دیگر اعضاء تیم،
5. تهیه پلان، نقشه و دیزاین جهت نصب، ترمیم، تبدیل و اصلاح تاسیسات صدمه دیده، غیر فعال و ناقص براساس سروی تضمین فعالیت،
6. برنامه ریزی و بهبود اشارات ترافیکی جاده ها بشمول کمره ها و پارکو مترها به هدف بلند بردن مؤثریت، مدیریت بهتر ترافیک و کاهش تخلفات ترافیکی در سطح شهر،
7. همکاری با تیم انجنیران تحلیل اشارات ترافیکی و بررسی ایمنی جاده ها در برنامه ریزی جهت تهیه نقشه ها، بل احجام و مشخصات مربوط به اشارات ترافیکی روی جاده و سایر دستگاه های کنترولی ترافیک حسب لزوم دید اداره،
8. همکاری با مسئولین حین تطبیق پروژه های نصب و بهره برداری اشارات ترافیکی در هماهنگی با نواحی مربوط،
9. تهیه نقشه ها، بل احجام، و مشخصات مربوط به اشارات ترافیکی روی جاده،
10. نظارت مستقیم از عملکرد تکنیشن ها و کارگران فنی در خصوص اجرای پروژه های مربوط به ترافیک شهر کابل جهت رسیدن به اهداف پروژه ها،
11. همکاری با مدیر بخش و تکنیشن ها در برنامه ریزی، به هدف بلند بردن مؤثریت و مدیریت بهتر اشارات و سایر تاسیسات ترافیکی جهت کاهش ازدحام، حادثات و خدمت به همشهریان کابل؛
12. ارایه طرح ها و پیشنهادات غرض حل مشکلات و معضلات مربوط به تاسیسات ترافیکی و نظارت از اجرای طرح ها برای بهبود عملکرد ترافیک،
13. شرکت در برنامه های آموزشی جهت بلند بردن ظرفیت و مهارت های تخصصی و غیر تخصصی،
14. اجرای سایر وظایف مرتبط که از طرف مقامات مطابق قوانین و اهداف اداره سپرده میشود،

Skills

مهارت های دیگر (کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخلی و غیره):
• داشتن مهارت های اساسی مسلکی و مدیریتی (مدیریت پروژه، راپور نویسی، هماهنگی، ارتباطات)
• آشنایی کامل با تاسیسات ترافیکی
• توانایی استفاده از برنامه های شبیه سازی و تحلیل ترافیکی همچون PTV VISSIM, SYNCHRO، مطابق اهداف کاری.
• استفاده از برنامه های کمپیوتری Ms. Project, AutoCAD, GIS, Sketch up مطابق اهداف کاری.
• آشنایی با دستورالعمل های MUTCD و HCM .
• داشتن مهارت های عالی زبان انگلیسی و زبان های ملی
• تسلط کامل به یکی از زبانهای رسمی کشور (دری یا پشتو) و بلدیت به زبان انگلیسی

Qualifications

1. درجه تحصیل:
• لیسانس انجنیری (سیول و یا برق) به درجات تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

• درخواست کننده گان میتوانند خلص های سوانح(CV) خویشرا ضم اسناد تحصیلی به ایمیل ادریس داده شده بفرستند، برای بست های 4 و 3 حداقل دوسال تــــــــــجربه کاری ( بطوررسمی در ادارات دولتی) الزامی میباشد، ازارسال اسناد تجارب کاری در ادارات خصوصی و قرار دادی خود نمایند، برای بست های پنچ و پاینترین از آن نیاز به ارسال اسناد تجارب کاری نیست.
• کاندیدان صرف اسناد آخرین درجه تحصیلی خویش را ارسال نمایند
• کاندیدان حد اکثر یک بست را انتخاب کرده میتوانند.

Submission Email

TD.Vacancies.km@gmail.com

Email Print Report
More jobs in this category
WASH Program Manager at ACTION CONTRE LA FAIM Ghowr 24 Feb 2019
Electrical Engineer at 24 ICT&Power services Kabul 20 Mar 2019
مدیر عمومی آبرسانی امام .. at Afghanistan Urban Wate.. Kunduz 10 Mar 2019
انجنیر دیزاین تونل بست 4 at شاروالی کابل Kabul 28 Feb 2019
مهندس زیبا سازی جاده بست .. at شاروالی کاب.. Kabul 27 Feb 2019
انجنیر دیزاین برق بست 4 at شاروالی کابل Kabul 27 Feb 2019
انجنیر ساحه at Cosmo Road and Construction Company Parwan 10 Mar 2019
سرویر at Cosmo Road and Construction Company Parwan 10 Mar 2019
انجنیر کنترول کیفیت at Cosmo Road and Construction Compa.. Parwan 10 Mar 2019
Field Engineer at DACAAR Faryab 28 Feb 2019
Senior Environment and Social Management Spec.. at Ministry of communicat.. Kabul 22 Feb 2019
Central Program Management Office (CPMO) Dire.. at Ministery of Energy an.. Kabul 03 Mar 2019
بست 4 کارشناس مدیریت دارا.. at شاروالی کاب.. Kabul 22 Feb 2019
بست 4 کارشناس عملیاتی متر.. at شاروالی کاب.. Kabul 21 Feb 2019
بست 4 کارشناس خط متروبس ه.. at شاروالی کاب.. Kabul 21 Feb 2019
بست 4 کارشناس امور مصونیت.. at شاروالی کاب.. Kabul 21 Feb 2019
Chief Technical Engineer at Ministry of Agriculture Irrigation and livest.. Kabul 25 Feb 2019
بست 4 انجنیر سنجش و برآور.. at شاروالی کاب.. Kabul 28 Feb 2019
بست 4 انجنیر دیزاین سرک at شاروالی کابل Kabul 25 Feb 2019
بست 4 انجنیر دیزاین کانال.. at شاروالی کاب.. Kabul 25 Feb 2019
بست 4 کارشناس تحلیل اقتصا.. at شاروالی کاب.. Kabul 25 Feb 2019
بست 4 انجنیر پلانگذاری سی.. at شاروالی کاب.. Kabul 21 Feb 2019
بست 4 انجنیر سروی توپوگرا.. at شاروالی کاب.. Kabul 21 Feb 2019
بست 4 مدیر عمومی سروی امل.. at شاروالی کاب.. Kabul 21 Feb 2019
بست 4 انجنیر سروی املاکی at شاروالی کابل Kabul 21 Feb 2019
Team Leader at Ghani Consultancy Services Logar 02 Mar 2019
Structure Engineer at Ghani Consultancy Services Logar 02 Mar 2019
Estimation Engineer at Ghani Consultancy Services Logar 02 Mar 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook