Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

بست 6 مامور اداری، مدیریت عمومی زون های پنج گانه

(1611 Views)

About شاروالی کابل

شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است

Job Summary

هدف وظیفه: پیشبرد امور اداری، تنظیم مجالس وتأمین ارتباطات با مدیریت.

Job Details

Date Posted: 02 Feb 2019 Reference: KM-TAD-19
Closing Date: 17 Feb 2019 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Administrative Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 0 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

شرح وظایف:

1. ترتیب پلان های کاری، ماهوار، ربعوار و سالانه اداره جهت حصول اهداف پلان شده
2. ايجاد سيستم فايلنگ در کمپيوتر غرض بوجود آوردن سهولت های اداری.
3. ترتيب و تنظيم فارمت های مورد ضرورت اداره غرض ارسال به بخش های مربوطه.
4. تحرير، وارده و صادره گرفتن تمام مکاتيب و اخذ هدايت پيرامون موضوع مربوط.
5. ارسال مكاتيب واحکام و اوامر به ادارات و شعبات مربوط جهت اجراآت بعدی.
6. تکثير و ارسال فيصله ها و فرامين واصله به شعبات مربوط به منظور تطبيق.
7. حصول اطمینان از اینکه تمام کارهای اداره بوجه احسن مطابق پلان ,وقت و زمان معین آن انجام شده است؛
8. انکشاف و توسعه پلان اداری و حصول اطمینان از اینکه تمام کار های مربوطه مطابق معیارات صورت گرفته است؛
9. ترتيب آجندای مورد بحث برای جلسات به شمول تعيین وقت و محل آن.
10. تهيه گزارشات عمومی فعاليت های مدیریت مربوطه بشكل ماهوار، ربعوار و سالانه.
11. ترتيب فرمايشات و پيشنهادات در رابطه به نيازمندی های اداره غرض ارسال به مراجع مربوط.
12. ارائه مشوره برای حل مشکلات وظيفوی اداره مربوطه.
13. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات، مطابق قوانین و اهداف اداره سپرده میشود جهت تسریع اجراات.

Skills

مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):
o آشنایی با برنامه های کمپیوتری مطابق اهداف کاری.
o تسلط کامل به یکی از زبانهای رسمی کشور (دری یا پشتو) و بلدیت به زبان انگلیسی

Qualifications

1. درجه تحصیل:
o داشتن حد اقل سند لیسانس در رشته های، اقتصاد، حقوق، اداره عامه، پالیسی عامه، اداره و تجارت و به درجات بالاتر تحصیلی ارجحیت داده میشود.

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

High School,

Submission Guideline

• درخواست کننده گان میتوانند خلص های سوانح(CV) خویشرا ضم اسناد تحصیلی به ایمیل ادریس داده شده بفرستند، برای بست های 4 و 3 حداقل دوسال تــــــــــجربه کاری ( بطوررسمی در ادارات دولتی) الزامی میباشد، ازارسال اسناد تجارب کاری در ادارات خصوصی و قرار دادی خود نمایند، برای بست های پنچ و پاینترین از آن نیاز به ارسال اسناد تجارب کاری نیست.
• کاندیدان صرف اسناد آخرین درجه تحصیلی خویش را ارسال نمایند
• کاندیدان حد اکثر یک بست را انتخاب کرده میتوانند.

Submission Email

TD.Vacancies.km@gmail.com

Email Print Report
More jobs in this category
Stock & Equipment Keeper at ACTION CONTRE LA FAIM Kabul 27 Feb 2019
Consultant (Subject Syllabi Development – M.. at UNESCO Kabul Kabul 07 Mar 2019
Secretary - CEO at MTN Afghanistan Kabul 28 Feb 2019
همکار تخنیکی مالی و ادار.. at Ministry of Industry &.. Kabul 24 Feb 2019
Business Support Assistant (Office of Managem.. at United Nations World F.. Kabul 04 Mar 2019
رئیس دفتر معینیت مالی و ا.. at Ministry of Industry &.. Kabul 24 Feb 2019
صفا کار at DABS/KBD Kabul 28 Feb 2019
Reporting Officer at GPI Kabul 01 Mar 2019
کارمند اداری و محاسبه آب.. at Afghanistan Urban Wate.. Balkh 27 Feb 2019
Finance Officer at MAIL/HVCDSP Multi Cities 03 Mar 2019
Admin Logistics Officer at MAIL/HVCDSP Multi Cities 03 Mar 2019
کمیشن کار at Hamayoun Aziz Construction Company (HACC) Balkh 21 Feb 2019
عضو حفظ و مراقبت چلیر at DABS/KBD Kabul 26 Feb 2019
Internship at Afghanistan Cricket Board Kabul 27 Feb 2019
کارمند اداری at Afghanistan Urban Water Supply and Sewerage Co.. Kabul 03 Mar 2019
Team Assistant at The World Bank Group Kabul 13 Mar 2019
امر ترانسپورت. at ATRA Kabul 28 Feb 2019
Receptionist/ Scheduler at Ministry of Finance Kabul 28 Feb 2019
باغبان at DABS/KBD Kabul 22 Feb 2019
مدیر عمومی هماهنگی بست 4 at شاروالی کابل Kabul 22 Feb 2019
مدیریت حفظ و مراقبت مترو.. at شاروالی کاب.. Kabul 22 Feb 2019
کارشناس هماهنگی با ادارا.. at شاروالی کاب.. Kabul 22 Feb 2019
کارشناس هماهنگی با ادارا.. at شاروالی کاب.. Kabul 22 Feb 2019
Cook (Female Prefered) at Youth Peace Movement Kabul 22 Feb 2019
کارشناس مشارکت عامه خصوص.. at شاروالی کاب.. Kabul 22 Feb 2019
بست 4 مدیر تحلیل اقتصادی at شاروالی کابل Kabul 25 Feb 2019
بست 4 مدیر تحلیل اقتصادی at شاروالی کابل Kabul 25 Feb 2019
بست 6 مامور اداری ، آمریت.. at شاروالی کاب.. Kabul 21 Feb 2019
بست 5 مدیر اجرائیه ریاست .. at شاروالی کاب.. Kabul 21 Feb 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook