Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

آمر شفاخانه

(280 Views)

About Ministry of Public Health

-

Job Summary

به اطلاع تمام واجدین شرايط رسانيده ميشود که وزارت صحت عامه در شفاخانه غزنی (1)نفر را با شرايط ذيل ا ستخدام مي نمايد:
عنوان وظیفه:آمر شفاخانه
وزارت یا اداره:وزارت صحت عامه
موقعیت :ولایت غزنی
ریاست : آمریت شفاخانه
بست :3
گزارش به: رییس صحت عامه و ریاست اساسی خدمات اساسی شفاخانه یی
گزارش از:تمام کارمندان شفاخانه
¬¬هدف وظیفه:
- تطبيق ،کنترول ، وارسي و نظارت از امورات مسلکي واداري شفاخانه غرض تامين عرضه خدمات صحي مطابق به پاليسي ملي عرضه خدمات صحي شفاخانه يي
- پائين آوردن وفيات اطفال ومادران نقش فعال داشته ، وي مسوول تاٌ مين وتقويه سيستم رجعت دهي در قدمه هاي مختلف صحي ميباشد. در عرضه خدمات صحي نيازمندي هاي اجتماع را درنظر گرفته و درمورد سعي وتلاش مينمايد.

Job Details

Date Posted: 02 Feb 2019 Reference: 003
Closing Date: 12 Feb 2019 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: General Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Long-term Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 1 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

 رهبري ورهنمايي امورات مسلکي واداري شفاخانه
 دايرنمودن و رهبري مجالس Hospital Management Board وHospital Buying Board بصورت هفته وار واخذ تصاميم مهم بعد از فيصله بورد اداري شفاخانه
 نظارت و کنترول فعاليت هاي يوميه شفاخانه ، هماهنگي فعاليت هاي شفاخانه
 مطمئن شدن از پاسخ دهي شفاخانه به اجتماع با ايجاد Hospital Board Communityو داير نمودن مجالس منظم اين کميته.
 مسول تطبيق ّ ستندرد هاي شفاخانه ، تقويه کميته های مربوط شفاخانه ، ارزیابی ستندردها
 تهيه پلان برای حالات عاجل و اضطرار، آماده گي لازم براي واقعات عاجل طبي وحوادث ديگر درساحه کاري اتفاق مي افتد
 مطمئن شدن از قبول مريضان رجعت داده شده توسط شفاخانه ورجعت مريضان نيازمند جهت تداوي و يا تعقيب تداوي به قدمه هاي ديگر
 مطمئن شدن از جمع آوري معلومات صحي مرتبط بصورت درست ودقيق توسط بخش هاي مختلف شفاخانه به همکاري مدير نرسنگ ، سر طبيب و مد يکال ريکارد و تقديم راپور فعاليت هاي شفاخانه بصورت ماهوار / ربعوار/ شش ماهه و سالانه به مسئولین بخش پروژه ریفورم
 مطمئن شدن از استفاده درست وسايل ووسايط شفاخانه
 مسوول تقويه سيستم تکنالوژي معلوماتي جهت توانمند ساختن اين سيستم براي جمع آوري، تجزيه ، حفظ ورسانيدن معلومات متذکره به اشخاص ذيربط
 مطمئن شدن از سيستم درست لوجستيکي و خريداري براي تهيه وتدارک تجهيزات، ادويه جات و ديگرمواردات غرض تامین شفافیت
 مطمئن شدن از نگهداري وحفظ محيط زيست جهت حفظ سلامت پرسونل ومراجعين شفاخانه، اطمینان از آب پاک برای پرسونل ، مریضان و مراجعین درنظر گرفتن معيارات وقايه انتان
 مطمئن شدن از دست رسي خدمات به تمام مريضان به شمول معيوبين .
 مطمئن شدن از ايجاد سيستم تنظِيم باطله ها( system waste management )
 اشتراک فعال درمجالس PHCC و مجالس ديگر هماهنگي و نتورکنگ که به سطحه ولایات و مرکز دایر میشود
 تهیه ، ترتیب پلان ماهورا، ربعوار و سالانه فعالیت های شفاخانه
 تهیه و ترتیب گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه فعالیت های انجام شده شفاخانه

Skills

-

Qualifications

 فارغ فاکولته طب
 داراي شايستگي کافي در بخش مديرت شفاخانه يي و صحت عامه داشته باشد .
 داري قوه افهام وتفهيم قوي و Good team player
 مهارت کاري در لسان انگليسي ومهارت کاري در پروگرام هاي Word/ Excel and Power point
تجربه کاري : حداقل 3 سال تجربه کاری مسلکي در شفاخانه (متخصص ترينر برتري دارد )و2 سال تجربه در مديريت صحت عامه وِيا شفاخانه يي (Public Health or Hospital Management )

امتیازات:مقدار معاش به اساس سیستم رتب ومعاش پروژه اصلاحات شفاخانه ها

Job Location

Afghanistan - Ghazni
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 10 روز کاری بعداز نشر اعلان درمركز وزارت از پروژه محترم اصلاحات شفاخانه ها منزل تحتانی تعمیر مقام وزارت و یا از ریاست صحت عامه ولایت غزنی دريافت نموده و بعد از تکميل ضم يک کاپي تذکره تابعیت ویا پاسپورت ، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.
نوت : کاپی خلص سوانح و در صورت که بشکل قرار دادی کار نموده باشید کاپی قرار داد وسند تجربه کاری تاریخ موثق ( روز ، ماه ، سال ) ختم قرار داد را نشان بدهد که حد اقل تجربه کاری کارمند همراه با فورم مالیه دهی موسسه ( کارمند به وزارت مالیه ) را بواسطه مکتوب رسمی اداره مربوطه حاضر بسازید و تسليم بخش متذکره نمايند. همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را در ویب سایت www.moph.gov.af نیز مشاهد نماید. درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0700895855) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.
کاندیدانیکه در یک بست نمرات معیاری را اخذ نکرده باشد در بست های دارای لایحه وظایف مشابه تا شش ماه شامل امتحان رقابتی شده نمیتواند.
توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.

Submission Email

No email provided, please refer to Submission Guideline above

Email Print Report
More jobs in this category
Intern at Control Union Inspections Ltd. Kabul 20 Feb 2019
Finance Consultant / Kapisa at Ministry of Public Health Kapisa 24 Feb 2019
Head of External Relations Department at Directorate of Mine Action Coord.. Kabul 21 Feb 2019
Gender and Diversity Mainstreaming Officer at Directorate of Mine Action .. Kabul 21 Feb 2019
عضو مسلکی امریت نورم و ست.. at ATRA Kabul 25 Feb 2019
Biomedical Engineer ICU at Ministry of Public Health Kabul 17 Feb 2019
Scholarship for Afghan Females at Advanced Business Consulting (ABC) Kabul 20 Feb 2019
Head Cook - سرآشپز at Lampaka Food Services Kabul 28 Feb 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook