Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

کارمند اداری

(1324 Views)

About Afghanistan Urban Water Supply and Sewerage Corporation (AUWSSC)

مقدمه :
شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان به اساس فرمان شماره (130) مورخ 5/11/1384 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و مصوبه شماره (36) مورخ 18/10/1384 شورای محترم وزیران جهت تغیر شخصیت حقوقی تصدی آبرسانی به شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان هدایت گردیده است ، که بعدا جهت تحقق مواد فرمان شماره فوق (گروپ کاری) در مورد تغیر شخصیت حقوقی تصدی به شرکت موظف گردید که کار آن الی تاریخ 24/11/1386 ادامه یافت و بعداً غرض تصفیه تصدی هیئت تصفیه از جانب وزارت محترم مالیه تعین که در مورد تثبیت تسلیمی و انتقال تمام اموال منقول و غیر منقول تصدی به شرکت اقدام نمایند که کار آن از تاریخ 3/7/1387 الی تاریخ 21/میزان/1389 ادامه یافت.
اهداف شرکت :
- صحت و رفاه همگانی در شهرها

- تحفظ محیط زیست

- تهیه آب آشامیدنی صحی

- جمع آوری و تصفیه آب های بدرفت

- رشد خدمات موثر و مداوم آبرسانی

- توسعه منابع مورد ضرورت بشری

- فعالیت شرکت باساسات تجارتی و انتفاعی و مدیریت موثر و مثمر میباشد.

وظایف اساسی شرکت :
· سازماندهی و مدیریت امور تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب).

· جمع آوری بل( تعرفه) استفاده آب از مصرف کنندگان و حفظ و کنترول آن.

· بررسی و مطالعه طرح تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) به کمک مشاوران داخلی و خارجی منطبق بر قوانین دولت جمهوری اسلامی افغانستان.

· تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسون(فاضلاب) همراه با تکمیل آن در مطابقت با قوانین محیط زیست.

· تولید لوله های کانکریتی سیخ دار برای ایجاد شبکه های کانالیزاسیون (فاضلاب).

· راه اندازی نمایشگاه مجهز برای معاینه کیفیت آب آشامیدنی و کنترول آب بعد از تصفیه آن با توجه به معیارات بین المللی.

· بدست آوردن عضویت در انجمن های منطقه ای و بین المللی عرضه خدمات آب و کانالیزاسیون( فاضلاب) مطابق قوانین و مقررات.

· توسعه منابع بشری بنابر ضرورت.

· آموزش کدر فنی برای عرضه خدمات بهتر آبرسانی و کانالیزاسیون(فاضلاب).

· جذب کمک های داخلی و خارجی جهت آموزش کدر، تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) و تأمین مواد مورد نیاز شرکت.

· امضای قرار داد همکاری با سازمان های ملی و بین المللی برای ارائه خدمات بهتر.

Job Summary

توضیحات مختصر این بست:
ترتیب و تحریر مکاتیب و تنظیم اسناد

Job Details

Date Posted: 05 Feb 2019 Reference: AUWSSC/29/HQ
Closing Date: 19 Feb 2019 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Administrative Open Ended: Yes
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Long-term Years of Experience: 1 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

وظایف و مسئولیت ها:
1. ترتیب و تحریر مکاتیب با ادبیات خوب بدون اشتباه تایپی مطابق به روحیه اداره.
2. ساختن فارمت ها، جداول مورد ضرورت مدیریت مربوطه.
3. تنظیم نظام فایلنگ اداری.
4. استفاده معقول از کتب ( وارده و صادره ) و رسیدات.
5. همکاری با مدیر مربوطه در خصوص اجراآت به موقع در مدیریت و ریاست.
6. نظارت از تحقق مکاتیب و پیشنهادات مربوطه.
7. ترتیب و تعقیب پیشنهادات و استعلامیه ها به بخش های مربوطه.
8. پیگیری از ضروریات مدیریت مربوطه از بخش های مختلف.
9. برخورد نیک با مراجعین و پاسخگویی به خواسته های مشروع شان.
10. برقراری روابط الکترونیکی با تمام مدیریت ها و بخش های مختلف ریاست.
11. اجراات به موقع و قانونی در مقابل اسناد.
12. اطاعت پذیری و اجرای سایر دساتیر قانونی مسئولین ذیربط.

Qualifications

مواصفات:
1- حد اقل درجه تحصيل:
• بکلوریا، به درجه بالاتراز آن ارجحیت داده میشود.
2- تجارب لازمه ( نوع ومدت زمان تجربه):
• حد اقل یک سال تجربه کاری در بخش مربوطه.
3- مهارت هاي ديگر (كورس هاي كوتاه مدت ، آموزش داخل خدمت وغيره...):
• آشنایی کامل با برنامه های کمپیوتر.
• بلدیت به زبانهای دری ، پشتو و انگلیسی.
• مهارت های ارتباطی عالی.

Job Location

Afghanistan - Kabul: PROVINCIAL CENTER (KABUL)
AF AF 12

Education:

High School,

Submission Guideline

Please send your CV a long with a cover later to the given email address below before expiry date of vacancy. please mention Reference number in the subject line of your email or your application will not be accepted.
Note: No resume will be considered if received after the closing date.
Only shortlisted candidates whose application respond to the above criteria will be contacted for written test and interview:

Submission Email

jobs@auwssc.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
Stock & Equipment Keeper at ACTION CONTRE LA FAIM Kabul 27 Feb 2019
Consultant (Subject Syllabi Development – M.. at UNESCO Kabul Kabul 07 Mar 2019
Secretary - CEO at MTN Afghanistan Kabul 28 Feb 2019
همکار تخنیکی مالی و ادار.. at Ministry of Industry &.. Kabul 24 Feb 2019
Business Support Assistant (Office of Managem.. at United Nations World F.. Kabul 04 Mar 2019
رئیس دفتر معینیت مالی و ا.. at Ministry of Industry &.. Kabul 24 Feb 2019
صفا کار at DABS/KBD Kabul 28 Feb 2019
Reporting Officer at GPI Kabul 01 Mar 2019
کارمند اداری و محاسبه آب.. at Afghanistan Urban Wate.. Balkh 27 Feb 2019
Finance Officer at MAIL/HVCDSP Multi Cities 03 Mar 2019
Admin Logistics Officer at MAIL/HVCDSP Multi Cities 03 Mar 2019
کمیشن کار at Hamayoun Aziz Construction Company (HACC) Balkh 21 Feb 2019
عضو حفظ و مراقبت چلیر at DABS/KBD Kabul 26 Feb 2019
Internship at Afghanistan Cricket Board Kabul 27 Feb 2019
کارمند اداری at Afghanistan Urban Water Supply and Sewerage Co.. Kabul 03 Mar 2019
Team Assistant at The World Bank Group Kabul 13 Mar 2019
امر ترانسپورت. at ATRA Kabul 28 Feb 2019
Receptionist/ Scheduler at Ministry of Finance Kabul 28 Feb 2019
باغبان at DABS/KBD Kabul 22 Feb 2019
مدیر عمومی هماهنگی بست 4 at شاروالی کابل Kabul 22 Feb 2019
مدیریت حفظ و مراقبت مترو.. at شاروالی کاب.. Kabul 22 Feb 2019
کارشناس هماهنگی با ادارا.. at شاروالی کاب.. Kabul 22 Feb 2019
کارشناس هماهنگی با ادارا.. at شاروالی کاب.. Kabul 22 Feb 2019
Cook (Female Prefered) at Youth Peace Movement Kabul 22 Feb 2019
کارشناس مشارکت عامه خصوص.. at شاروالی کاب.. Kabul 22 Feb 2019
بست 4 مدیر تحلیل اقتصادی at شاروالی کابل Kabul 25 Feb 2019
بست 4 مدیر تحلیل اقتصادی at شاروالی کابل Kabul 25 Feb 2019
بست 6 مامور اداری ، آمریت.. at شاروالی کاب.. Kabul 21 Feb 2019
بست 5 مدیر اجرائیه ریاست .. at شاروالی کاب.. Kabul 21 Feb 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook