Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

صفا کار/چوکی دار

(353 Views)

About ( Ministry of Agriculture) AAIP Project

دولت جمهوری اسلامی افغانستان (GoA) باساس ماستر پلان زراعت و در همکاری با شرکای رشد و انکشاف، تعدادی از اولویت های مناسب و مقتضی را برای سرمایگذاری و پالیسی های زراعتی در چارچوب انکشاف ملی زراعتی (NADF) تشخیص و تعریف نموده است. دولت جمهوری اسلامس افغانستان بیشترین توجه خود را بمنظور افزایش عواید دهاقین و بهبود وضعیت تامین مواد غذایی بخاطر تقویت اساس تولیدات زراعتی مبذول ساخته است. این دولت درین رابطه، طالب مساعدت از بانک جهانی در راستای تقویت سیستم تامین عوامل زراعتی گردیده است. مخصوصاً، دولت افغانستان، مساعدت بیشتر را از بانک جهانی (WB) در آماده سازی پروژۀ عوامل تولید افغانستان (AAIP) تقاضا نموده است که شامل چهار مرکبۀ ذیل میگردد: (i) بهبودی در اصلاح تخم بذری و تصدیق؛ (ii) ایجاد زیربنا و پالیسی ها در رابطه به کنترول کیفیت و استفادۀ مصئون از کود های کیمیاوی و مواد کیمیاوی؛ (iii) بهبود سیستم عرضۀ عوامل تولید؛ و (iv) ایجاد میکانیزم های موثر پروژه در بخش های مدیریت، تطبیق و همآهنگی.
هدف طرح پروژۀ عوامل تولید زراعتی افغانستان (AAIP) عبارت از افزایش استعمال تکنالوژی های تولید محصول اصلاح شده از طریق گسترش رشد تخم بذری تصدیق شده و بهبودی دسترسی به عوامل تولید زراعتی دارای کیفیت مطمئن میباشد.

Job Summary

فرد صفا کار مطابق به ماهیت وظیفه، تمرکز خود را بالای کیفیت کاری که برایش محول میگردد، مبذول دارد و آنرا بموقع انجام دهد.

Job Details

Date Posted: 05 Feb 2019 Reference: 154/پروژۀ عوامل تولید زراعتی/وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
Closing Date: 14 Feb 2019 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 2 Gender: Male
Functional Area: Administrative Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per NTA Salary Scale Policy10000.0
Contract Type: Short Term Years of Experience: 2 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 6 Month(s) Extension Possibility: Yes
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

وظایف اصلی و مسئولیتها
• مسئولیت پاک کاری تمام اطاقها و کف اطاق ها را دارد.
• در ترتیب و تنظیم میز و دفاتر همکاری نماید.
• در صورت ضرورت، در آماده نمودن مواد غذایی کمک نماید.
• تعمیر و لوازم را بصورت منظم پاک و جاروب نماید.
• تشناب ها را روزمره پاک نماید.
• پاکی و صفایی محوطۀ تعمیر لازمی است.
• در انتقال سامان و لوازم دفتر همکاری نماید.
• حین ضرورت، متمایل به اجرای وظیفه بعد از رسمیات و در جریان رخصتی باشد.
• ترتیبات چای چاشت را بشمول موضوعات خریداری تنظیم نماید.
• آماده نمودن چای برای کارمندان اداره و افراد ملاقاتی در وقت مناسب.
• گزمۀ منظم یا با خبری از محوطۀ دفتر.
• در جریان وظیفه باید بیدار و هوشیار باشد.
• مسئولیت امنیت و مصئونیت دفتر را دارد.
• اجرای سایر وظایف در اداره بنابر درخواست سوپروایزر یا کارمند نماینده.

Skills

• قادر به تفاهم به زبانهای داخلی (پشتو/دری) باشد.
• دو ضمانت خط که از طرف کارمندان دولتی باشد.
• ارجحیت برای افراد ولایت مربوط داده میشود.

Qualifications

• تحصیلات: مکتب ابتدائیه، و برای مکتب متوسطه ارجحیت داده میشود.
• حداقل 2 سال تجربه در سازمانهای غیر دولتی یا سایر سازمانهای معتبر.
• ملیت: افغان
• جنسیت: ذکور

Job Location

Afghanistan - Balkh
AF AF 12

Education:

Secondary School,

Submission Guideline

• خلص سوانح و نامۀ حمایتی (Cover Letter) خود را به پروژۀ عوامل تولید زراعتی افغانستان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری ارسال نمایید. جمال مینه، کابل، افغانستان یا خلص سوانح خود را از طریق ایمیل به آدرس ذیل بفرستید:
• نوت: امتحان بست مذکور در ولایت مربوطه گرفته میشود.

• سفارش خط یا اسناد تحصیلی خود را ضمیمه نسازید. اسناد متذکره در جریان مصاحبه مطالبه میگردد.
• *یادداشت: خلص سوانح بدون نامۀ حمایتی (Cover Letter) در نظر گرفته نمیشود. ذکر نام وظیفه و شمارۀ اعلان در subject line حتمی است.
• تنها کاندید های انتخاب شده برای مصاحبه مطالبه میگردد. تمام درخواستها مطابق به شرایط فوق بررسی میگردد. هر خلص سوانح که مطابق به شرایط ذکر شده نبود، مسترد میگردد.
• وزارت زراعت، آبیاری و مالداری فرصت مساوی را برای استخدام قشر ذکور و اناث مهیا میسازد تا در پُست های خالی درخواستی دهند

Submission Email

vacancies.aaip@mail.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
Team Assistant at The World Bank Group Kabul 13 Mar 2019
امر ترانسپورت. at ATRA Kabul 28 Feb 2019
Receptionist/ Scheduler at Ministry of Finance Kabul 28 Feb 2019
باغبان at DABS/KBD Kabul 22 Feb 2019
مدیر عمومی هماهنگی بست 4 at شاروالی کابل Kabul 22 Feb 2019
مدیریت حفظ و مراقبت مترو.. at شاروالی کاب.. Kabul 22 Feb 2019
کارشناس هماهنگی با ادارا.. at شاروالی کاب.. Kabul 22 Feb 2019
کارشناس هماهنگی با ادارا.. at شاروالی کاب.. Kabul 22 Feb 2019
Cook (Female Prefered) at Youth Peace Movement Kabul 22 Feb 2019
کارشناس مشارکت عامه خصوص.. at شاروالی کاب.. Kabul 22 Feb 2019
Subcontracts Specialist at Tetra Tech Kabul 20 Feb 2019
بست 4 مدیر عمومی نظارت از .. at وزارت اطلاع.. Kabul 20 Feb 2019
بست 4 کارشناس تهیه مواد آ.. at وزارت اطلاع.. Kabul 20 Feb 2019
بست 3 آمر ارتباط خارجه / ر.. at وزارت اطلاع.. Kabul 20 Feb 2019
Sales Admin (Female Only) at ALEF Technology Kabul 19 Feb 2019
بست 3 آمریت احصائیه و پلا.. at شاروالی کاب.. Kabul 20 Feb 2019
کارمند اداری at Afghanistan Urban Water Supply and Sewerage Co.. Kabul 20 Feb 2019
بست 4 مدیر تحلیل اقتصادی at شاروالی کابل Kabul 25 Feb 2019
بست 4 مدیر تحلیل اقتصادی at شاروالی کابل Kabul 25 Feb 2019
Provincial Coordination Specialist - Kandahar at Ministry of Mines and Pe.. Kandahar 19 Feb 2019
Provincial Coordination Specialist - Herat at Ministry of Mines and Petro.. Herat 19 Feb 2019
Provincial Coordination Specialist - Helmand at Ministry of Mines and Pet.. Helmand 19 Feb 2019
کارمند اداری at Afghanistan Urban Water Supply and Sewerage Co.. Kabul 19 Feb 2019
آمر اداری at Afghanistan Urban Water Supply and Sewerage Corporat.. Kabul 19 Feb 2019
بست 6 مامور اداری ، آمریت.. at شاروالی کاب.. Kabul 21 Feb 2019
بست 5 مدیر اجرائیه ریاست .. at شاروالی کاب.. Kabul 21 Feb 2019
بست 5 مدیر اجرائیه(آمریت .. at شاروالی کاب.. Kabul 17 Feb 2019
بست 5 مدیر اجرائیه(آمریت .. at شاروالی کاب.. Kabul 17 Feb 2019
مدیریت اداری - مرکز at DABS Kabul 17 Feb 2019
بست 6 مامور اداری، مدیریت.. at شاروالی کاب.. Kabul 17 Feb 2019
یست 6 مامور اداری مدیریت .. at شاروالی کاب.. Kabul 17 Feb 2019
بست 3 آمر نظارت از عملکرد .. at شاروالی کاب.. Kabul 17 Feb 2019
Cook/Cleaner at ACTION CONTRE LA FAIM Badakhshan 19 Feb 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook