Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

صفا کار/چوکی دار

(391 Views)

About ( Ministry of Agriculture) AAIP Project

Building on the Agriculture Master Plan, the Government of the Islamic Republic of Afghanistan (GoA), in collaboration with its development partners, has defined a number of appropriate priorities for agricultural investments and policies under the National Agricultural Development Framework (NADF). In order to increase farmers' incomes and improve the food security situation, the GoA is giving foremost attention to strengthening of the agricultural production base. In this respect the government has asked the World Bank for assistance in strengthening agricultural input supply systems. Specifically, the GoA has requested the World Bank for assistance in the implementation of the Afghanistan Agriculture Inputs Project (AAIP) that will consist of the following four components: (i) Improve seed production and certification; (ii) Establish infrastructure and policies regarding quality control and safe use of fertilizers and agrochemicals; (iii) Improve input delivery systems; and (iv) Establish efficient project management, implementation and coordination mechanisms.
The development objective of AAIP project is strengthened institutional capacity for safety and reliability of agricultural inputs and sustainable production of certified wheat seed. The implementation phase of the project is expected to start around mid 2013.
Under its Seed Component, the project assists the Agricultural Research Institute of Afghanistan (ARIA) with their mandates of variety selection, maintenance breeding and production of Breeder’s Seed, the Improved Seed Enterprise (ISE) with their mandate to produce Foundation and Registered Seed, and the Afghan National Seed Organization (ANSOR) and its member Private Seed Enterprises (PSEs) with their mandate to produce and market Certified Seed. (NB Seed Certification is supported by another project, funded by the EU) Moreover the project will support the Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock (MAIL) with the overall coordination of the seed sector.
Support provided by the project consists of hardware (equipment, constructions, etc.) and software (capacity building, organization, legislation, technical support, etc.). In order to coordinate the activities and provide the support mentioned, the project‘s Management Unit (PMU), apart from administrative and other technical units, contains a seed team consisting of a National Seed Program Coordinator and two National Seed Officers. It also provides short and long term national and international consultants and staff to the implementing partner organizations.

Job Summary

فرد صفا کار مطابق به ماهیت وظیفه، تمرکز خود را بالای کیفیت کاری که برایش محول میگردد، مبذول دارد و آنرا بموقع انجام دهد.

Job Details

Date Posted: 05 Feb 2019 Reference: 151/پروژۀ عوامل تولید زراعتی/وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
Closing Date: 14 Feb 2019 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 2 Gender: Male
Functional Area: Administrative Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per NTA Salary Scale Policy10000.0
Contract Type: Short Term Years of Experience: 2 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 6 Month(s) Extension Possibility: Yes
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

• مسئولیت پاک کاری تمام اطاقها و کف اطاق ها را دارد.
• در ترتیب و تنظیم میز و دفاتر همکاری نماید.
• در صورت ضرورت، در آماده نمودن مواد غذایی کمک نماید.
• تعمیر و لوازم را بصورت منظم پاک و جاروب نماید.
• تشناب ها را روزمره پاک نماید.
• پاکی و صفایی محوطۀ تعمیر لازمی است.
• در انتقال سامان و لوازم دفتر همکاری نماید.
• حین ضرورت، متمایل به اجرای وظیفه بعد از رسمیات و در جریان رخصتی باشد.
• ترتیبات چای چاشت را بشمول موضوعات خریداری تنظیم نماید.
• آماده نمودن چای برای کارمندان اداره و افراد ملاقاتی در وقت مناسب.
• گزمۀ منظم یا با خبری از محوطۀ دفتر.
• در جریان وظیفه باید بیدار و هوشیار باشد.
• مسئولیت امنیت و مصئونیت دفتر را دارد.
• اجرای سایر وظایف در اداره بنابر درخواست سوپروایزر یا کارمند نماینده.

Skills

• قادر به تفاهم به زبانهای داخلی (پشتو/دری) باشد.
• دو ضمانت خط که از طرف کارمندان دولتی باشد.
• ارجحیت برای افراد ولایت مربوط داده میشود.

Qualifications

• تحصیلات: مکتب ابتدائیه، و برای مکتب متوسطه ارجحیت داده میشود.
• حداقل 2 سال تجربه در سازمانهای غیر دولتی یا سایر سازمانهای معتبر.
• ملیت: افغان
• جنسیت: ذکور

Job Location

Afghanistan - Khost
AF AF 12

Education:

Secondary School,

Submission Guideline

• خلص سوانح و نامۀ حمایتی (Cover Letter) خود را به پروژۀ عوامل تولید زراعتی افغانستان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری ارسال نمایید. جمال مینه، کابل، افغانستان یا خلص سوانح خود را از طریق ایمیل به آدرس ذیل بفرستید:
• نوت: امتحان بست مذکور در ولایت مربوطه گرفته میشود.

• سفارش خط یا اسناد تحصیلی خود را ضمیمه نسازید. اسناد متذکره در جریان مصاحبه مطالبه میگردد.
• *یادداشت: خلص سوانح بدون نامۀ حمایتی (Cover Letter) در نظر گرفته نمیشود. ذکر نام وظیفه و شمارۀ اعلان در subject line حتمی است.
• تنها کاندید های انتخاب شده برای مصاحبه مطالبه میگردد. تمام درخواستها مطابق به شرایط فوق بررسی میگردد. هر خلص سوانح که مطابق به شرایط ذکر شده نبود، مسترد میگردد.
• وزارت زراعت، آبیاری و مالداری فرصت مساوی را برای استخدام قشر ذکور و اناث مهیا میسازد تا در پُست های خالی درخواستی دهند.

Submission Email

vacancies.aaip@mail.gov.af

Email Print Report
More jobs in this category
همکار تخنیکی مالی و ادار.. at Ministry of Industry &.. Kabul 24 Feb 2019
Business Support Assistant (Office of Managem.. at United Nations World F.. Kabul 04 Mar 2019
رئیس دفتر معینیت مالی و ا.. at Ministry of Industry &.. Kabul 24 Feb 2019
صفا کار at DABS/KBD Kabul 28 Feb 2019
Reporting Officer at GPI Kabul 01 Mar 2019
کارمند اداری و محاسبه آب.. at Afghanistan Urban Wate.. Balkh 27 Feb 2019
Finance Officer at MAIL/HVCDSP Multi Cities 03 Mar 2019
Admin Logistics Officer at MAIL/HVCDSP Multi Cities 03 Mar 2019
کمیشن کار at Hamayoun Aziz Construction Company (HACC) Balkh 21 Feb 2019
عضو حفظ و مراقبت چلیر at DABS/KBD Kabul 26 Feb 2019
Internship at Afghanistan Cricket Board Kabul 27 Feb 2019
کارمند اداری at Afghanistan Urban Water Supply and Sewerage Co.. Kabul 03 Mar 2019
Team Assistant at The World Bank Group Kabul 13 Mar 2019
امر ترانسپورت. at ATRA Kabul 28 Feb 2019
Receptionist/ Scheduler at Ministry of Finance Kabul 28 Feb 2019
باغبان at DABS/KBD Kabul 22 Feb 2019
مدیر عمومی هماهنگی بست 4 at شاروالی کابل Kabul 22 Feb 2019
مدیریت حفظ و مراقبت مترو.. at شاروالی کاب.. Kabul 22 Feb 2019
کارشناس هماهنگی با ادارا.. at شاروالی کاب.. Kabul 22 Feb 2019
کارشناس هماهنگی با ادارا.. at شاروالی کاب.. Kabul 22 Feb 2019
Cook (Female Prefered) at Youth Peace Movement Kabul 22 Feb 2019
کارشناس مشارکت عامه خصوص.. at شاروالی کاب.. Kabul 22 Feb 2019
بست 4 مدیر تحلیل اقتصادی at شاروالی کابل Kabul 25 Feb 2019
بست 4 مدیر تحلیل اقتصادی at شاروالی کابل Kabul 25 Feb 2019
بست 6 مامور اداری ، آمریت.. at شاروالی کاب.. Kabul 21 Feb 2019
بست 5 مدیر اجرائیه ریاست .. at شاروالی کاب.. Kabul 21 Feb 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook