Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

بست 5 تکنیشن تنظیم و مراقبت اشارات ترافیکی

(1225 Views)

About شاروالی کابل

-شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است

Job Summary

هدف وظیفه: همکاری درتطبیق پلان ها و نقشه های ترمیماتی، بسته بندی و بهره برداری تاسیسات برقی ترافیکی (سگنال، کمره و پارکو متر).

Job Details

Date Posted: 09 Feb 2019 Reference: KM-TST-15
Closing Date: 20 Feb 2019 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 10 Gender: Any
Functional Area: Electrical Engineering Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 0 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

شرح وظایف:
1. ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربع وار و سالانه جهت دست یابی به اهداف،
2. جمع آوری و اخذ اطلاعات و ارقام مربوط به تاسیسات ترافیکی الکترونیکی (اشارات ترافیکی، پارکو متر ها، کمره ها وغیره)،
3. سروی منظم و دوامدار اشارات ترافیکی و سایر دستگاه های کنترولی الکترونیکی ترافیک جهت تشخیص تاسیسات صدمه دیده، غیرفعال و ناقص،
4. تهیه گزارش روزانه، هفته وار، و در صورت ضرورت ماهوار، از پیشرفت فعالیت های تحت کار و ترتیب لیست راجع به فعالیت و جزییات عدم فعالیت تاسیسات ترافیکی الکترونیکی براساس سروی منظم و دوامدار،
5. بسته بندی، نصب، تبدیل و ترمیم تاسیسات ترافیکی الکترونیکی براساس نقشه ها و دیزاین های تهیه شده توسط تیم انجنیران تنظیم و مراقبت تاسیسات ترافیکی،
6. همکاری با تیم انجنیران تنظیم و مراقبت جهت تهیه نقشه ها، بل احجام و مشخصات مربوط به اشارات ترافیکی روی جاده و سایر دستگاه های کنترولی الکترونیکی ترافیک،
7. بررسی پلان ها و نقشه های دیزاین شده اشارات ترافیکی با در نظر داشت تجربه های قبلی،
8. همکاری با مسئولین حین تطبیق پروژه های نصب و بهره برداری اشارات ترافیکی در هماهنگی با نواحی مربوط؛
9. نظارت مستقیم از کارکرد های کارگران فنی جهت برآورده شدن اهداف پلان شده.
10. حصول اطمینان از ایمن بودن ساحه کاری برای کارگران فنی و همکاری در تهیه لباس های ایمنی و لوازم فنی مورد ضرورت،
11. همکاری با انجنیران تنظیم و مراقبت و مدیر بخش در برنامه ریزی، به هدف بلند بردن مؤثریت و مدیریت بهتر اشارات و سایر تاسیسات ترافیکی جهت کاهش ازدحام، حادثات و خدمت به همشهریان کابل؛
12. آموزش کارگران فنی جهت پیشبرد بهتر امورات بسته بندی، نصب و بهره برداری تاسیسات ترافیکی الکترونیکی،
13. شرکت در برنامه های آموزشی جهت بلند بردن ظرفیت و مهارت ها،
14. اجرای سایر وظایف مرتبط که ازطرف مدیریت عمومی تنظیم و مراقبت اشارات ترافیکی مطابق قوانین و اهداف اداره سپرده میشود،

Skills

3. مهارت های دیگر (کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخلی و غیره):
• داشتن مهارت های اساسی مسلکی و مدیریتی (مدیریت پروژه، راپور نویسی، هماهنگی، ارتباطات)
• آشنایی کامل با تاسیسات ترافیکی الکترونیکی
• داشتن مهارت های اساسی مسلکی، آشنایی با دیزاین های ترافیکی، توانایی تطبیق نقشه های دیزاین شده و کمپیوتر مرتبط به وظیفه.
• آشنایی با میتود، ابزار، ماشین، مواد و به بهره برداری سپردن درست و در زمان معینه تاسیسات ترافیکی الکترونیکی.

Qualifications

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
1. درجه تحصیل:
• حد اقل داشتن سند لیسانس در رشتهٔ برق یا میخانیک و به درجات تحصیلی بالاتر ترجیح داده میشود.

2. تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه):
به دارندگان تجربه کاری مرتبط ، ارجحیت داده میشود.

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

• درخواست کننده گان میتوانند خلص های سوانح(CV) خویشرا ضم اسناد تحصیلی به ایمیل ادریس داده شده بفرستند، برای بست های 4 و 3 حداقل دوسال تــــــــــجربه کاری ( بطوررسمی در ادارات دولتی) الزامی میباشد، ازارسال اسناد تجارب کاری در ادارات خصوصی و قرار دادی خود نمایند، برای بست های پنچ و پاینترین از آن نیاز به ارسال اسناد تجارب کاری نیست.
• کاندیدان صرف اسناد آخرین درجه تحصیلی خویش را ارسال نمایند
• کاندیدان حد اکثر یک بست را انتخاب کرده میتوانند.

Submission Email

TD.Vacancies.km@gmail.com

Email Print Report
More jobs in this category
Re - Design Expert For Substation at DABS Kabul 02 Mar 2019
عضو شفت سب ستیشن شمال غرب.. at DABS Kabul 02 Mar 2019
Re - رئیس حوزه غزنی برشنا at DABS Ghazni 25 Feb 2019
مدیر سب ستیشن اوبه - هرات .. at DABS Herat 26 Feb 2019
مدیریت سب ستیشن کروخ - هر.. at DABS Herat 26 Feb 2019
مدیر سب ستیشن چشت شریف - ه.. at DABS Herat 25 Feb 2019
مدیر سب ستیشن پشتون زرغو.. at DABS Herat 25 Feb 2019
مدیر ریلی - کندهار برشنا at DABS Kandahar 25 Feb 2019
مدیریت عملیاتی - ارزگان ب.. at DABS Oruzgan 25 Feb 2019
مدیر تعین محصول - گردیز ب.. at DABS Paktia 23 Feb 2019
میتر خوان - غور برشنا at DABS Ghowr 21 Feb 2019
Re - انجنیر مطالعه شبکه - ب.. at DABS Balkh 19 Feb 2019
Electrical Engineer at UNCDC Kabul 28 Apr 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook