Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

facebook
Email Print Report

کارشناس هماهنگی با ادارات دولتی بست 4

(489 Views)

About شاروالی کابل

شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است-

Job Summary

هماهنگی با ادارات دولتی

Job Details

Date Posted: 11 Feb 2019 Reference: KM-PTD-22
Closing Date: 22 Feb 2019 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Administrative Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Permanent Years of Experience: 2 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period: 3 Months

Duties and Responsibilities

1. ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار وسالانه بخش مربوطه جهت نیل به اهداف.
2. ارائه طرح های تحلیلی در قسمت انسجام وهمآهنگی برنامه ها غرض پیشبرد پروژه ها .
3. جمع آوری ارقام و معلومات علمی و تحلیل آن جهت تصامیم بعدی و صرفه جوئی درمصارف.
4. همکاری با رییس در طرح های مسلکی و علمی برنامه ها و ریاست های سکتوری جهت جلب و جذب سرمایه گذاری به مراجع تمویل کننده.
5. جمع آوری و تحلیل معلومات از منابع وسکتور های کاری درقراء وقصبات مختلف کشوربمنظور بهبود کیفیت پروژه ها در ساحات.
6. پیگیری مشکلات و خلاء ها ناشی از تطبیق پروژه ها که توسط مراجع ذیربط گزارش داده میشود در هماهنگی با ادارات ذیدخل.
7. همکاری با رییس در قسمت تشخیص نیاز مندی های پروژوی اولویت داده شده برنامه ها و ریاست های سکتوری با مراجع تمویل کننده، جهت جلب کمک ها.
8. مدیریت و انکشاف سیستم فایلنگ به شکل هارد و سافت ، جهت حفظ و نگهداشت اسناد مربوط پروژه ها و دسترسی به موقع به آن.
9. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه حین ضرورت به آمربخش از فعالیت ها و دستآورد های بخش مربوط جهت آگاهی از عملکرد.
10. اجرای سایر وظایف که مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/اداره به وی سپرده میشود

Skills

1. مهارت های دیگر (کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخلی و غیره):
o داشتن مهارت های اساسی مسلکی و مدیریتی (مدیریت پروژه، راپور نویسی، هماهنگی، ارتباطات) آشنایی با برنامه های کمپیوتری مرتبط بوظیفه .
o تسلط کامل به یکی از زبانهای رسمی کشور (دری یا پشتو) و بلدیت به زبان انگلیسی.

Qualifications

1. درجه تحصیل:
o حد اقل داشتن درجه لیسانس در رشته های اقتصاد، مالی، اداره عامه، ارتباطات و انجنیری سیول به درجات تحصیلی بالاتر آن ترجیح داده میشود.

2. تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه):
o داشتن حد اقل دوسال تجربه کاری مرتبط (بطور رسمی در ادارات دولتی) الزامی میباشد.

Job Location

Afghanistan - Kabul
AF AF 12

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

• درخواست کننده گان میتوانند خلص های سوانح(CV) خویشرا ضم اسناد تحصیلی به ایمیل ادریس داده شده بفرستند، برای بست های 4 حداقل دوسال تــــــــــجربه کاری ( بطوررسمی در ادارات دولتی) الزامی میباشد، ازارسال اسناد تجارب کاری در ادارات خصوصی و قرار دادی خود داری نمایند، برای بست های پنچ و پاینترین از آن نیاز به ارسال اسناد تجارب کاری نیست.
• کاندیدان صرف اسناد آخرین درجه تحصیلی خویش را ارسال نمایند
• کاندیدان حد اکثر یک بست را انتخاب کرده میتوانند.

Submission Email

tpd.vacancies.km@gmail.com

Email Print Report
More jobs in this category
Team Assistant at The World Bank Group Kabul 13 Mar 2019
امر ترانسپورت. at ATRA Kabul 28 Feb 2019
Receptionist/ Scheduler at Ministry of Finance Kabul 28 Feb 2019
باغبان at DABS/KBD Kabul 22 Feb 2019
مدیر عمومی هماهنگی بست 4 at شاروالی کابل Kabul 22 Feb 2019
مدیریت حفظ و مراقبت مترو.. at شاروالی کاب.. Kabul 22 Feb 2019
کارشناس هماهنگی با ادارا.. at شاروالی کاب.. Kabul 22 Feb 2019
Cook (Female Prefered) at Youth Peace Movement Kabul 22 Feb 2019
کارشناس مشارکت عامه خصوص.. at شاروالی کاب.. Kabul 22 Feb 2019
Subcontracts Specialist at Tetra Tech Kabul 20 Feb 2019
بست 4 مدیر عمومی نظارت از .. at وزارت اطلاع.. Kabul 20 Feb 2019
بست 4 کارشناس تهیه مواد آ.. at وزارت اطلاع.. Kabul 20 Feb 2019
بست 3 آمر ارتباط خارجه / ر.. at وزارت اطلاع.. Kabul 20 Feb 2019
Sales Admin (Female Only) at ALEF Technology Kabul 19 Feb 2019
بست 3 آمریت احصائیه و پلا.. at شاروالی کاب.. Kabul 20 Feb 2019
کارمند اداری at Afghanistan Urban Water Supply and Sewerage Co.. Kabul 20 Feb 2019
بست 4 مدیر تحلیل اقتصادی at شاروالی کابل Kabul 25 Feb 2019
بست 4 مدیر تحلیل اقتصادی at شاروالی کابل Kabul 25 Feb 2019
Provincial Coordination Specialist - Kandahar at Ministry of Mines and Pe.. Kandahar 19 Feb 2019
Provincial Coordination Specialist - Herat at Ministry of Mines and Petro.. Herat 19 Feb 2019
Provincial Coordination Specialist - Helmand at Ministry of Mines and Pet.. Helmand 19 Feb 2019
کارمند اداری at Afghanistan Urban Water Supply and Sewerage Co.. Kabul 19 Feb 2019
آمر اداری at Afghanistan Urban Water Supply and Sewerage Corporat.. Kabul 19 Feb 2019
بست 6 مامور اداری ، آمریت.. at شاروالی کاب.. Kabul 21 Feb 2019
بست 5 مدیر اجرائیه ریاست .. at شاروالی کاب.. Kabul 21 Feb 2019
بست 5 مدیر اجرائیه(آمریت .. at شاروالی کاب.. Kabul 17 Feb 2019
بست 5 مدیر اجرائیه(آمریت .. at شاروالی کاب.. Kabul 17 Feb 2019
مدیریت اداری - مرکز at DABS Kabul 17 Feb 2019
بست 6 مامور اداری، مدیریت.. at شاروالی کاب.. Kabul 17 Feb 2019
یست 6 مامور اداری مدیریت .. at شاروالی کاب.. Kabul 17 Feb 2019
بست 3 آمر نظارت از عملکرد .. at شاروالی کاب.. Kabul 17 Feb 2019
Cook/Cleaner at ACTION CONTRE LA FAIM Badakhshan 19 Feb 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook