Company Cover
Company Image

موسسه تحصیلات عالی کهندژ

10 followers
  of 5 - Reviews Education/ Tra... Kunduz Founded in: 2015

About Company

مؤسسۀ تحصیلات عالی کهندژ يكي از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی پيشگام در عرصه تحصيلات عالي در شمال شرق كشور است. مجوز فعالیت علمی مؤسسۀ تحصیلات عالی کهندژ در تاريخ 30/6/1394 طي مراسم رسمي با حضور تعدادي از اعضاي شوراي وزيران، اساتيد، اعضاي پارلمان،‌ نمايندگان رسانه هاي همگانی و جمع زيادي از دانش دوستان در سالن اجتماعات وزارت تحصيلات عالي از سوي وزير تحصيلات عالي وقت به مؤسسۀ تحصیلات عالی اعطا شد. این نهاد دارای دو پوهنحی اقتصاد و تعلیم و تربیه بوده و در نظر دارد تا جهت ارتقا سطح دانش مسلکی و تخصصی فرزندان میهن از طریق تدریس و عرضه خدمات بهتر زمینه رشد و انکشاف علمی را مطابق معیار های بین المللی فراهم نماید.