مدیر عمومی امبولاتوری

  Ministry of Public Health
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 859
Date Posted:Mar 2, 2019
Reference:002
Closing Date:Dec 15, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Management
Nationality:Afghan
Salary Range:Salary is negotiable
Years of Experience:2 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Public Health:

Founded:


به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )ریاست خدمات طب عدلی)( ۱ )نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید.

شماره اعلان پست:

(۰۲۶)

عنوان وظیفه:

مدیر عمومی امبولاتوری

بست:

4

وزارت یا اداره:

وزارت صحت عامه – ریاست خدمات طب عدلی

موقعیت پست:

کابل (مرکز)

تعداد پست:

1

گزارشده به:

آمر طب عدلی

گزارش­گیر از:

کارمندان تحت اثر(مطابق ساختارتشکیلاتی)

تاریخ بازنگری:Job Summary:

هدف وظیفه: فراهم سازی سهولت های لازم از طریق عرضه خدمات عدلی طبی جهت برآورده شدن اهداف اداره در مطابقت با استراتیژی ملی وزارت صحت عامه. 

Skills Required:

Communication

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

1.     تسلط به یکی ازلسان های رسمی کشور(پشتو ویا دری) وآشنائی(تحریر وتکلم ) با زبان انگلیسی.

2.     مهارت های کمپیوتری در برناامه های ) MS Word MS Excel and MS PowerPoint ).

          وبه کسانیکه به ساختن دیتابیس واقعات امبلاتوری ارجحیت داده میشود.


Duties & Responsibilities:

1-     ترتیب پلان های کاری سال درمطابقت با پلان آمریت مربوطه.

2-     تنظیم امور اداره در بخش اخذ مواد (سمپل) ارسالی و هم از واقعات حیاتی تحت معاینه در طب عدلی و ارسال آن به لابراتوارهای مربوطه جهت اجرای معاینات با در نظر داشت پروتوکول های طب عدلی و معیارات تعین شده.

3-     نگهداری سمپل های معاینه شده به معیاد های معین به منظور کنترول کیفی از معاینات لابراتواری.

4-     نظارت از ترتیب؛ تنظیم و کاربرد درست و دقیق کتاب ثبت و راجستر معاینات لابراتواری با میتود تطبیق شده.

5-     ترتیب، تنظیم، ملاحظه و طی مراحل اداری تمام نظریات عدلی طبی نهایی شده توسط دوکتوران معاینه کننده در مطابقت به قانون طب عدلی.

6-     تسلیم دهی اسناد صادر شده به مسئول حفظ اسناد به وقت و زمان معینه.

7-     استفاده درست و دقیق ، حفظ و نگهداشت سامان آلات و تجهیزات اتاق معاینه حیاتی و شعبات مربوطه مطابق رهنمود های تولید کننده و یا پروتوکول های که از طرف اداره مربوطه ترتیب میگردد.

8-     نیازسنجی؛‌ حفظ، نگهداشت، مصرف بجا، صرفه جوئی، اکمالات بموقع مواد مورد ضرورت، ریکارد و گزارش دهی از مصرف مواد شعبه مربوطه.

9-     اشتراک در مجالس اداره مربوطه و ارائه پیشنهادات جهت بهبود کار و عرضه خدمات شعبه مربوطه و ارایه مشوره های سودمند به منظور انکشاف و اصلاح اداره.

10- دانستن قوانین نافذه کشور.

11- تهیه وترتیب گزشات ماهوار، ماهوار، سالانه وارائه آن به بخش مربوطه.

12- اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف آمرمربوطه به وی سپرده میشود.

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

این لایحه وظایف با درنظر داشت مواد (7) و ( 34 ) قانون کارکنان خدمات ملکی با شرایط ومعیار های ذیل ترتیب گردیده است

1.     داشتن سند تخصص طب عدلی تائید شده وزارت صحت عامه و داشتن سند بلندتر ارجحیت داده میشود

2.     دو سال تجربه کاری در بخش مربوطه.

Job Keywords:

مدیر عمومی امبولاتوری
This job is expired