110 بست رشته های مختلف استادیلست بست های بالمقطع سال مالی 1400 شماره عنوان بست تعداد بست

Diploma   Afghanistan, Kabul Part Time 20607
Date Posted:Apr 24, 2021
Reference:TVET-A - HQ001
Closing Date:May 3, 2021
Work Type:Part Time
Number of Vacancies:110
Gender:Any
Functional Area:Education/ Training
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 - 2 Years
Contract Duration:7 month(s)
Possibility of Contract Extension:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:1 month
Required Languages:Dari,Pashto,English

About اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی:

Founded:  

داره تعلیمات تخنیکی و مسلکی به عنوان یک نهاد تعلیمی مستقل دولتی طی حکم شماره (11) مورخا 1/2/1397 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان از بدنه وزارت معارف جدا گردید. این اداره در راستای تربیه بیشتر نیروی بشری ماهر، قوای کار فنی و حرفوی تخنیکی و مسلکی فعالیت مینماید.

Job Summary:

ترتیب پلان های درسی، ارائه دروس عملی و نظری، تهیه مواد درسی، ارزیابی شاگردان، راه اندازی فعالیتهای صنفی، کنترول از حاضری شاگردان و همکاری همه جانبه با اداره در بهبود کیفیت درسی.

Duties & Responsibilities:

1.      طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان عمومی آمریت مربوطه؛

2.      طرح و ترتیب پلان تدریسی منظم جهت ارائیه تدریس بهتر؛

3.      ترتیب، تنظیم و ارائیه نتایج ارزیابی از امتحانات شاگردان به آمر دیپارتمنت مربوطه؛

4.      کنترول از حاضری شاگردان و ثبت آن در ژورنال ‌ها؛

5.      همکاری همه جانبه با اداره در تطبیق پلانهای تعلیمی و مفردات درسی در ایام رسمی و رخصتی های زمستانی؛

6.      اشتراک فعال در کمیته های تعلیمی جهت ارائیه معلومات بخش مربوطه؛

7.      ارائیه دروس عملی و نظری طبق پلان تعلیمی و بکار بردن وسایل مسلکی آموزشی مطابق امکانات موجود در جریان تدریس؛

8.      استفاده درست از اجناس و اموال مربوط به موسسه تعلیمی؛

9.      کنترول و بررسی فعالیت های مستقلانه شاگردان و راه اندازی مسابقات درسی در بخش های عملی؛

10.    رشد و انکشاف ذهنی، و فرهنگی شاگردان و تشویق آنان جهت همکاری در نظم و دسپلین موسسه تعلیمی؛

11.    ارائیه مشوره‌ های سودمند جهت حل مشکلات اداره؛

12.    ارائیه گزارش کاری ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت به مقامات ذیصلاح اداره؛

13.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

Job Requirement:

1-   حد اقل سند تحصیلی فوق بکلوریا؛ به فارغان رشته های مرتبط و درجه تحصیل بالاتر ارجحیت داده میشود؛

2-   حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه برای درجه تحصیلی فوق بکلوریا (عدم الزامیت برای ارائه سند تجربه کاری تائید شده نهاد های رسمی)؛

3-   داشتن اوسط نمرات برای فارغان درجه تحصیل فوق بکلوریا حداقل 75% و برای درجه تحصیل بالاتر قشر ذکور70% و اناث 68%؛

4-   تسلط به یکی از زبانهای رسمی ملی( پشتو یا دری)

مهارت های کمپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired