اعلان مجدد - عضوآرشیف - مرکز

 
Diploma   Kabul, Afghanistan Full Time 473
Date Posted:Nov 4, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0105
Closing Date:Nov 13, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Management
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

شخص متذکره مسولیت وظایف ذیل را به عهده دارد

Skills Required:

MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

·        درک قابل ملاحظه ازاصول واجراات موثر

·        داشتن قوه افهام وتفهیم موثر مدیریت کاری

·        توانایی درایجاد ابتکاروخلاقیت روش های کاری

·        توانایی تکلم با زبانهای ملی وانگلیسی

·        آشنایی درست ازچگونگی استفاده برنامه های کمپیوترودیتابس

·        ابتکارکاری وسرعت کاری درگزارش گیری وگزارش دهی

·        صداقت وحفظ محرمیت کاری

·        انعطاف پذیری کاری وتعیین اولویت بندی کاری درشرایط دشوار

·        توانایی کاربه شکل گروهی

·        توانایی کار به شکل فردی 

Duties & Responsibilities:

1.     اسکن نمودن تمام مکاتیب وارده و صادره

2.     همکاری با کارمندان وارده و صادره در ثبت مکاتیب

3.     کارمند ثبت دیتابیس

4.     پرنت و دوسیه بندی نمودن مکاتیب وارده و صادره

5.     همکاری درتسلیم گیری مکاتیب با کارمندان وارده و صادره

6.     سایر وظایف که از طرف آمر شعبه سپرده میشود

7.     ارایه گزارش از اجراات یومیه کاری به مدیر آرشیف 

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

·        چهارده پاس اداره ومنجمنت 

·        یکسال تجربه کاری دربخش مربوط 

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .

Job Keywords:

اعلان مجدد - عضوآرشیف - مرکز

Submission Guideline:

New

Dear Applicant,


Please submit your application form along with cover letter to email mentioned below. Please mention the position name and vacancy number in the subject line of your email.


You can find the Application form in below link; it is your responsibility to accurately enter the information in Application Form and use digital signature. DO NOT upload any additional documents;


 Link for online Apply http://hris.dabs.af/Recruit/Applicant/ApplicantApply/5AA7CC33-69EF-4D75-B18B-07BC9564D7C7

 


DABS is an Equal Opportunity Employer. Candidates with good knowledge base and experience background are Mostly Preferred. DABS does not discriminate in employment on the race, religion, gender, political affiliation, disability, age or other non-merit factor.


Attention: Those only short-listed candidates will be contacted for written test or interview.

The internal employees of DABS are required to get the approval of their respective head of division and submit it along with application; otherwise the application will be rejected.

Submission Email:

  hr@dabs.af

Attachments:

Application Form.doc