اعلان مجدد - کارمند مدیریت کنترول بودیجه - مرکز

 
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 866
Date Posted:Mar 16, 2020
Reference:VA-DABS-HQs/98-0193
Closing Date:Mar 30, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Economic Growth
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

 متصدی این پست مسولیت همکاری مستقیم را با مدیر بودیجه داشته و در بخش درک تجزیه و تحلیل تخنیکی مسایل محاسبه و بودیجه نیز مسول میباشد .

Skills Required:

MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

·        آشنایی کامل با برنامه های کمپیوتر

·        مهارت مکالمه شفاهی و تحریری عالی و طرز برخورد مناسب با مراجعین .

·        توانایی تکلم با زبان های محلی داشتن مهارت به زبان انگلیسی .

Duties & Responsibilities:

1.      همکاری با آمرین در انکشاف و همچنان جمع آوری داده ها و تحریر گذارشات کاری

2.      ارتباط نزدیک با بخش های تدارکاتی نقدی در رابطه به باز پرداخت ها در چهار چوب پالیسی بودیجوی

3.      بلدیت با تمام اسناد مربوط محاسبه مالی و جنسی تدارکاتی و غیره

4.      ثبت نمودن اسناد به سیستم جی پی با در نظر داشت نمبر و کود مربوطه آن

5.      معامله اسناد به ژورنال و دقت نمودن آن به کود های مربوطه آن

6.      فایل نمودن اسناد مربوط مرکز و واحد های دومی

7.      علامه گذاری در معامله اسناد مرکز و واحد های دومی

8.      ارایه راپور روز مره به مدیریت مربوطه

9.      ارایه راپور سالانه به معاونیت مالی برشنا شرکت

10.  ترتیب پلان کاری (ماهوار،ربعوار و سالانه) در مطابقت با پلان ریاست پلان و پالیسی جهت اجرای به موقع وظایف پلان شده.

11.  نظارت از تطبیق قوانین و امورات مالی در پروسه اجرا حواله ها

12.  تحلیل و ارزیابی ماهوار مصارفات غرض در یافت دلائل عدم مصرف بودیجه و ایجاد راهکار غرض جلوگیری از سهویات و پرداخت های غیر مجاز.

13.  حل به موقع مشکلات مالی در سطح مرکز و ولایات.

14.  نظارت از مصرف بودیجه در سطح مرکز و ولایت.. 

15.  هماهنگی فعال و همه جانبه غرض اجرا حواله ها واسناد مالی این مدیریت.

16.  بررسی از امورات مالی و بودیجه در بخش تامینات و ارایه معلومات لازم در زمینه؛

17.  ارائه مشوره پیرامون میکانیزم موثر مالی و بودیجوی غرض پیشبرد امورات تامیناتی و مالی در این ریاست؛

18.  ابراز نظردر تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودیجوی به اساس پلان کاری بخش های مربوط؛

19.  ارائه مشوره غرض بمصرف رسانیدن بودیجه در بخش تامینات و اخذ منظوری آن؛

20.  همکاری ازترتیب بودیجه عادی برویت ارقام تشکیل، اولویت ها و استراتیژی ریاست غرض طی مراحل بعدی آن.

21.  اخذ تخصیصات منظور شده با در نظر داشت احکام قانون ادارۀ امور مالی و مصارف آن..بودیجه.

22.  اجرای تعدیلات بوقت وزمان ورفع نیازمندیهای بودیجوی ادارات مرکزی وولایتی در جریان سال.

23.  اجراء سایر وظایف محوله

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

حدی اقل لیسانس در رشته اقتصاد با سه سال تجربه کاری در بخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .

Job Keywords:

اعلان مجدد - کارمند مدیریت کنترول بودیجه - مرکز
This job is expired