اعلان مجدد - مدیر آموزش تخنیکی - مرکز

  DABS
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 408
Date Posted:Nov 3, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0123
Closing Date:Nov 17, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Electrical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:5 Years
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

- تهیه پلان آموزشی و مواد درسی جهت ارتقا ظرفیت های تخنیکی پرسونل فنی برشنا شرکت 

Skills Required:

MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

  • آشنائی و دانستن طرزالعمل ها و پالیسی های برشنا شرکت .
  • توانایی طرح پلان های ارتقای ظرفیت و تطبیق آن به گونه موثر و مفید.
  • هماهنگ کردن برنامه های آموزشی با شعبات مختلف تخنیکی برشنا شرکت
  • ایجاد انگیزه و تشویق ترینران
  • توانائی افهام و تفهیم گفتاری و نوشتاری بزبان های دری و پشتو.
  • توانائی استفاده از برنامه های کمپیوتر و زبان انگلیسی

Duties & Responsibilities:

·       ساختن پلان های کاری آموزشی سالانه جهت ارتقای سطح دانش مسلکی پرسونل فنی برشنا شرکت مرکز و ولایات ( فابریکات تولیدی ، سب استیشن ها ، جنگشن ها و شبکات برقی )

·        تهیه و ترتیب مفردات درسی و مواد درسی جدید مورد ضرورت ترینران ارتقا ظرفیت .

·       ارتقا ظرفیت تخنیکی ترینران در صورت نیاز.

·       جمع آوری و ترتیب لست تریننگ های تخنیکی مورد ضرورت دیپارتمنت های مختلف بخش های عملیاتی مرکز و ولایات

·       اشتراک در میتینگ های تخنیکی برشنا شرکت و میتینگ های خارج برشنا .

·       تهیه و ترتیب پرزنتیشن های جدید آموزشی .

·       تهیه و ترتیب فورمه جات جدید مورد ضرورت ترینران ارتقا ظرفیت . 

·       تهیه و ترتیب سوالات امتحانات تحریری و اخذ انترویو برای پست های تخنیکی جدید.

·       ایجاد روبط اکادمیک جهت ارتقا ظرفیت کارکنان تخنیکی برشنا شرکت با مراجع علمی و اکادمیک .

·        اجرای سایر وظایف محوله از طرف آمر مستقیم .

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

لیسانس و یا ماستر در رشته انجنیری برق با داشتن تجارب در بخش پلان گزاری برنامه های اموزشی

·  آشنائی و تجارب درشیوه های تطبیق برنامه های اموزشی 

.داشتن حد اقل پنج سال تجربه کاری در بخش های اکادمیک و پیداگوژیک  

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .

Job Keywords:

اعلان مجدد - مدیر آموزش تخنیکی - مرکز

Submission Guideline:

Dear Applicant,


Please submit your application form along with cover letter to email mentioned below. Please mention the position name and vacancy number in the subject line of your email.


You can find the Application form in below link; it is your responsibility to accurately enter the information in Application Form and use digital signature. DO NOT upload any additional documents;


Link :http://hris.dabs.af/Recruit/Applicant/ApplicantApply/25C2433E-411B-475C-957B-FC45F02F749CDABS is an Equal Opportunity Employer. Candidates with good knowledge base and experience background are Mostly Preferred. DABS does not discriminate in employment on the race, religion, gender, political affiliation, disability, age or other non-merit factor.


Attention: Those only short-listed candidates will be contacted for written test or interview.

The internal employees of DABS are required to get the approval of their respective head of division and submit it along with application; otherwise the application will be rejected.

Submission Email:

  hr@dabs.af

Attachments:

Application Form.doc