اعلان مجدد - مدیر منابع بشری - هلمند برشنا

 
Bachelor's Degree   Helmand, Afghanistan Full Time 472
Date Posted:Nov 19, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0114
Closing Date:Nov 28, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Economic Growth,Law
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

منحیث مدیر منابع بشری تمام امورات منابع بشری را به عهده دارد 

Duties & Responsibilities:

رهنمای و تقسیم وظایف به پرسونل بخش مربوطه.

کنترول از صورت دفتر حاضری تطبیق قوانین فرامین مقرره ها و تکثیر هدایت مقامات ذیصلاح .

ثبت مصوبات مجلس اعضای شورای رهبری ابلاغ اجندا موضوعات .

ابلاغ فیصله شورای رهبری برشنا شرکت به تمام به تمام شعبات مربوطه .

تهیه و ترتیب راپور معاشات ماهانه و ارسال آن به مرجع مربوطه .

پیروی از تمام مقررات و طرزالعمل های اداره و اجرایی تمام وظایف بخش مربوطه .

مراقبت از دفتر حاضری کارکنان به صورت احسن .

انجام امورات دفتر صادره و وارده .

ارسال نمودن هدایت و اوامر مقامات ذیصلاح و مکاتیب مربوطه به اسراع وقت .

مسول امور حاضری کارکنان خدماتی و معرفی شان در هنگام ضرورت .

اجرایی سایر مسولیت های محول شده .

Job Requirement:

لیسانس در رشته های اقتصاد و حقوق با یک سال تجربه کاری در بخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .


·  آشنایی کامل با برنامه های کمپیوتر .

·  مهارت مکالمه شفاهی و تحریری عالی و طرز برخورد مناسب با مراجعین .

·  توانایی تکلم با زبان های محل· صداقت و حفظ محرمیت کاری

،داشتن مهارت زبان انگلیسی نکته مثبت است اما حتمی نیست

· حس مسولیت پذیری و دقت کاری .

آشنایی کامل از سیستم مالی و حسابی

Job Location:

Afghanistan, Helmand
This job is expired