اعلان مجدد - مدیریت سب ستیشن چشت شریف -هرات برشنا

 
Bachelor's Degree   Herat, Afghanistan Full Time 239
Date Posted:Nov 30, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0600
Closing Date:Dec 14, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Electrical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:Salary is negotiable
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,English,Pashto

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید

Job Summary:

متصدی این پست مسئول پیشبرد وظائف مختلف ذیل بوده وآنرا به صورت درست انجام میدهد.

Skills Required:

MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Provinces to travel:

Skills Description:


دانش طرزالعمل ها وشیوه های جدید دفتر واستفاده از لوازم .

استفاده از نرم افزار های کامپیوتر جهت اجرای کار ازقبیل پروگرام های آفست ؛ورد ؛اکسل وپاور پاینت .

تفهیم ونتجه گیری از رهنمود های شفاهی وکتبی .

استفاده موثر ومفید ازتمام وسایل وسامان آلات بخش مربوطه .

Duties & Responsibilities:


رعایت اصول وطرزالعمل های برشنا شرکت.

همکاری جهت ایجاد پلان کاری.

بررسی وکنترول فعالیت های تیم های کاری بادر نظر داشت پلان .

ثبت گزارشات به ژورنالهای 24 ساعته.

تطبیق اصول تخنیک بیخطر.

رعایت سلسله مراتب محور تشکیلاتی وضوابط حاضری.

اطمینان از سلامت کل سیستم های ناصبه سب استیشن ؛آلات اندزه گیری حفاظتی واداروی.

تنظیم پلان توزیع انرژی برق مطابق به ظر فیت باهماهنگی شعبات ذیربط.

هماهنگی بیلانس لودبریکر ها مطابق ظرفیت وحفظ تعادل دائمی.

حفظ سطح لود ترانسفارمر های قدرت مطابق ظر فیت واستندرد.

حفظ محیط زیست سالم ومراقبت از کلیه تاسیسات وملکیت مربوطه.

در صورت بروز عوارض اقدام بموقع ؛وجلوگیری از بروز نواقص ورفع عوارض.

ایجاد فضای کار سالم به تیم های کاری ؛صمیمیت ؛اعتماد وظر فیت سازی .

Job Location:

Afghanistan, Herat

Qualifications:

لیسانس در رشته انجینری برق با سه سال تجربه کاری در بخش مربوطه.

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .

Job Keywords:

اعلان مجدد - مدیریت سب ستیشن چشت شریف -هرات برشنا

Submission Guideline:

Dear Applicant,


The qualified and interested people can fill the online application form through the following link


 Link for online Apply


OnlineApplicationForm

 

 http://hris.dabs.af/Recruit/Applicant/ApplicantApply/4865CC88-E233-490E-8850-D8672F83BE3C


DABS is an Equal Opportunity Employer. Candidates with good knowledge base and experience background are Mostly Preferred. DABS does not discriminate in employment on the race, religion, gender, political affiliation, disability, age or other non-merit factor.


Attention: Those only short-listed candidates will be contacted for written test or interview.

The internal employees of DABS are required to get the approval of their respective head of division and submit it along with application; otherwise the application will be rejected.