اعلان مجدد - شفت کار مدیریت بند برق مناگی - کنر برشنا

 
Diploma   Afghanistan, Konar Full Time 799
Date Posted:Jan 2, 2020
Reference:VA-DABS-HQs/98-0135
Closing Date:Jan 16, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:2
Gender:Any
Functional Area:Mechanical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

از اینکه امورات مدیریت تولید برق کنر برشنا با درنظر داشت امورات تخنیکی که به تکنالوجی جدید فعال ګردیده لازم است تا شخصی منحیث شفتکار آمریت کنر برشنا وظایف ذیل را به ګونه موثر انجام دهد.

Duties & Responsibilities:

 • انجام وظايف محوله به وقت وزمان .
 • منحیث شفتکار تولید برق کنترول و مراقبت از تمام بخشهای برقی و میخانیکی دستګاه .
 • چالانی و پرچاوی جنراتورها زیاد وکم کردن مصرف انرژی برق بالای انها.
 • عیار ساختن ولتیج و فریکانس جنراتور ها در اوقات ضرورت.
 • سنکرونیزیشن جنراتور ها در اوقات چالانی ها .
 • چالانی و پرچاوی ایل سویچ های (0.4 و20 )کیلو ولت جنراتور ها و ترانسفارمر ها .
 • ثبت نمودن عوارضات شارتی و غیره در ژورنال و دادن اطلاع به مسولین.
 • میترخوانی جنراتور ها و تراتسفارمرها و ثبت ان در ژورنال .
 • ناصبه فیوز های برق ثابت و متناوب در پنلهای مربوطه .
 • صفاکاری تجهیزات برقی در کنترول روم مانند ریلی ها سویچها، الات اندازه ګیری و روی پانلها.
 • رعایت تخنیک بی خطر در اثنای جرای امورات تخنیکی .
 • سعی و تلاش برای بلند بردن سطح تولید .
 • حفظ ومراقبت سامان الات داخل دستګاه توليدي برق.
 • نګهداري وسايل وسامان الات برقي جهت صحت وسالم بودن.
 • اجراي نوکريوالي 24 ساعته به طور شفت وار
 • دادن راپور توليد 24 ساعته به مرجع مربوطه
 • ارتباط دايمي به مديريت هاي تخنيک وتوليد .

                                                                                                           

Job Requirement:

فوق بکلوریا یا لیسانس در رشته انجنیر میخانیک با یک سال تجربه کاری در بخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .


 • داشتن توانایی برنامه ریزی و تطبیق آن
 • داشتن قوه افهام و تفهیم مدیریت کاری
 • توانایی در ایجاد ابتکار و خلاقیت روش های کاری
 • توانایی تکلم با زبان های محلی و انگلیسی
 • ابتکار کاری و سرعت کار در گزارش گیری و گزارش دهی
 • صداقت و حفظ محرمیت کاری
 • انعطاف پذیری کاری و تعین اولویت بندی کاری در شرایط دشوار
 • توانایی کار به شکل گروهی
 • توانایی کار به شکل فردی

Job Location:

Afghanistan, Konar
This job is expired