اعلان مجدد - سر شفت - میدان وردک

 
Bachelor's Degree   Wardak, Afghanistan Full Time 602
Date Posted:Nov 17, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0117
Closing Date:Dec 1, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Electrical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

متصدی این پست مسؤل وظایف مختلف این مدیریت بوده و آنرا به صورت درست انجام میدهد.

Duties & Responsibilities:

1.        تهیه و ترتیب نمودن پلان کاری شفت وار درسب استیشن.

2.     کنترول تجهیزات مانند ترانسفارمرها ولتاژ،جریان ،سرکت بریکرها و تمام آلات اندازه ګیری.

3.     ثبت و نوشتن تمام ارقام که توسط تجهیزات بالا در سویچ بورد یا توسط پنل ها نشان داد.

4.     جمع آوری تمام ارقام پنل ها و سویچبورد به وقت و تهیه راپور آنها.

5.     تهیه کردن راپور برای انرژی رسیده به سب استیشن مذکور.

6.     توجه لازم به تمام اندازه ګیری ها که توسط پنل ها نشان داده میشود.

7.     عمل کردن مناسب وفنی در وقت قطع و صل کردن بریکرها .

8.     ثبت کردن اندازه ګیری تمام پاور ترانسفارمرها مانند درجه حرات تیل وکوایل ها...

9.     نظارت از تمام تجهیزات در اوقات مختلف شفت، مانند ترانسفارمر پاور، بطری ها،سرکت بریکرها ،پکه ها تشخیص حل مشکلات انها .

10. آماده کردن معلومات مناسب در مورد پیک لود.

11. توانایی کار فنی در وقت دشوار با همکاران .

12. حل کردن مشکلات تخنیکی سب استشن در وقت ضرورت با همکاران .

13. چالان و استفاده دقیق از جنراتور برق ، و حل مشکلات آنها در وقت مناسب.

14. همکاری در پاک کاری قسمت های عایق وکنترول بکس

15. ترتیب پلان کاری هفته وار ماهوار ساله نه .

16. توجه به تخنیک بی خطر.

Job Requirement:

لیسانس در رشته برق با دو سال تجربه کاری دربخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .


  • دانستن طرزالعمل ها و شیوه های جدید دفترو استفاده از لوازم.
  • استفاده از نرم افزار های کمپیوتر جهت اجرای کار از قبیل پروگرام های آفس ، ورد ، اکسل و پاور پاینت.
  • تفهیم و نتیجه گیری از رهنمود های شفاهی و کتبی. 

Job Location:

Afghanistan, Wardak
This job is expired