آمر ارتباط خارجه بست 3

  Afghanistan railway authority
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 979
Date Posted:Nov 28, 2019
Reference:null
Closing Date:Dec 5, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government,Legal,Business Administration
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 - 4 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Indefinite
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan railway authority:

Founded:  

Afghanistan’s infrastructure was largely destroyed during the Soviet invasion, civil conflicts after 1979, and poor maintenance since then. In more than 30 years of conflict virtually no development took place, leaving a huge infrastructure deficit. After 2002, Afghanistan planned to develop major infrastructure projects such as the national rail network, electrical systems whose demands are increasing by 25 per cent annually, national road networks, dams and airfields, all critical issues for Afghanistan.

Job Summary:

هدف وظیفه: مدیریت، نظارت و پیشبرد امور بخش مربوطه بمنظور تامین ارتباط بهتر و تنظیم سفرهای مقامات و کارکنان اداره و تامین ارتباط     و هماهنگی با سازمان بین المللی به منظور همکاری های تخنیکی آنها دربخش های مربوط.

Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1.     تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی به منظور نیل به اهداف تعین شده اداره.

2.     تامین ارتباط و هماهنگی با سازمان ها و موسسات بین المللی جهت همکاری های تخنیکی و مالی .

3.     تامین ارتباط با وزارت تحصیلات عالی و سایرارگانهای ذیربط به منظورحصول بورسهای تحصیلی درازمدت وکوتاه مدت برای کارکنان اداره خط آهن.

4.     اخذ هدایت از مقامات ذیصلاح پیرامون طی مراحل بورسهای آموزشی وارتباط کاری با وزارت امور خارجه و سفارت خانه ها بمنظور اجرای پاسپورت ها ی مقامات عالی و کارمندان اداره .

5.     ابراز نظر پیرامون موافقتنامه ها، قرار داد ها پروتوکول ها و یاد داشت های تفاهمی که بین کشور ها و سازمان های بین الملی به امضاء میرسد و ارائیه مشوره های فنی مسلکی غرض براورده شدن اهداف و پروگرام ها.

6.     فراهم آوري زمينه ملاقات هاي سفرا و مقامات اداره خط آهن با مسئولين موسسات کشورهاي خارجي در رابطه به جلب و جذب همکاري ها و کمک های.

7.     تنظيم امور مربوط به مسافرت هاي کارمندان به خارج از کشور غرض اشتراک در سمينار ها، ورکشاپ ها، سفرهای تحصیلی ، برنامه های آموزشی و پروگرامهاي کاري .

8.     تنظیم اداره و مدیریت از پرسونل تحت اثر.

9.     ترتیب و ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از کارکرد ها و دستآورد ها به بخش مربوطه.

10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق احکام قانون، مقررات و اهداف اداره که به وی سپرده میشود.

Job Requirement:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.     داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: روابط عامه، حکومتداری و پالیسی عامه، حقوق بین الملل، حقوق، علوم سیاسی، روابط بین الملل، اقتصاد، اداره و تجارت، ارتباطات، پالیسی عامه، اداره عامه، اقتصاد سیاسی، دیپلوماسی و تاریخ سیاسی به درجه تحصیلی بالا تر در رشته های فوق ترجیح داده میشود.

2.     داشتن حداقل دو سال تجربه کاری مرتبط مشابه در امور ارتباطات و روابط بین الملل و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست).

3.     تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.

4.     مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Attachments:

فورم کاریابی -کابل.docx