آمر اسناد و ارتباط بست 3

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 360
Date Posted:Jul 14, 2019
Reference:null
Closing Date:Jul 24, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Legal,Business Administration
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 - 4 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Indefinite
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan railway authority:

Founded: 2019  http://www.ara.gov.af

Afghanistan’s infrastructure was largely destroyed during the Soviet invasion, civil conflicts after 1979, and poor maintenance since then. In more than 30 years of conflict virtually no development took place, leaving a huge infrastructure deficit. After 2002, Afghanistan planned to develop major infrastructure projects such as the national rail network, electrical systems whose demands are increasing by 25 per cent annually, national road networks, dams and airfields, all critical issues for Afghanistan.

Job Summary:

هدف وظیفه   : اداره و تنظيم امور دفتر ،تکثیر احکام ، فرامين، مصوبات، دستورالعمل ها، لوايح و مقررات نافذه و تامين ارتباطات بين شعبات داخلی و محلی اداره خط آهن افغانستان و سایر وزارتها و ادارات دولتی و غیر دولتی.


Skills Required:

General

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

مسؤلیت های وظیفوی:

1.     ترتیب پلان کاری در مطابقت با پلان عمومی رياست به منظور نیل به اهداف تعین شده اداره.

2.     مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان ازاستخدام ،رشد ،آموزش و مراقبت از تحقق اهداف وبرنامه های اداره مربوطه.

3.     حصول اطمینان از تطبیق پلان های کاری در مطابقت با مقررات، پالیسی ها و اهداف اداره به منظور نیل به اهداف اداره.

4.     نظارت از چگونگی اجراات کارمندان در امر تکثیر و ابلاغ احکام، قوانین و مصوبات کابینه و شورای وزیران به مراجع مربوط بعد از ثبت در دفتر غرض آگاهی ادارات ذیربط.

5.     اشتراک در جلسات کاری ریاست دفتر به منظور تنظیم فعالیت ها و تسریع امور مربوطه.

6.     حصول اطمینان از اخذ مکاتیب خاص و محرم که از مراجع ذیصلاح عنوانی مقام اداره واصل می گردد به منظور حفظ و نگهداری آن در دوسیه های مربوطه.

7.     تآمین ارتباط کاری این اداره با سایر وزارت خانه ها و ادارات مستقل دولتی و غیر دولتی به منظور انسجام بهتر امور.

8.     حصول اطمینان از ارسا ل و مرسول مکاتیب غرض اجرات بموقع آن.

9.     اتخاذ تصامیم به منظور ارائه جواب به مکاتیب و نامه هایکه از سایر ادارات به آمریت اسناد و ارتباط مواصلت می ورزد وارسال آن به ارگانهای ذیربط مربوطه.

10. اجراء سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

1.درجه تحصیل

o      . داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس  در رشته های: ژورنالیزم ، اقتصاد، اداره و تجارت، اداره عامه، اداره و منجمنت،علوم اجتماعی، حقوق، علوم سیاسی و ادبیات به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ترجیح داده می شود.

2.تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

o      داشتن دو سال سابقه کاری مرتبط به وظیفه

3.مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

o      توانائی در اداره، رهبری و ارتباطات

o      آشنائی با پروگرام های کمپیوتر(ورد و اکسل)

o       تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (دری یا پشتو) و آشنایی به زبان انگلیسی.


Job Keywords:

آمر اسناد و ارتباط
This job is expired

Attachments:

فورم کاریابی -کابل.docx