آمر برق ولایت - فراه برشنا

  DABS
Bachelor's Degree   Farah, Afghanistan Full Time 341
Date Posted:Sep 3, 2019
Reference:VA-DABS-HQS/98-0003
Closing Date:Sep 17, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Electrical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

کارمند موظف مسولیت وظایف آمریت را مطابق پالیسی شرکت به عهده دار بوده .

Duties & Responsibilities:

·  رعایت اصول وطرز العمل های دافغانستان برشنا شرکت .

· ضوابط حاضری ، حفظ سلسله مراتب به اساس محور تشکیلاتی واطاعت پذیری .

· اتخاذ وتدابیر لازمه در اوامر مقامات صالح ذیربط.

· کنترول از حفظ ومراقبت جایداد های اساسی واملاک .

· ترتیب پلان اصلاحاتی در حفظ ومراقبت شبکه ودستگاه .

· رسیده گی برفع نواقص وعوارض بموقع استفاده از ظرفیت های مربوطه .

· کنترول از کار کرد های بخش عملیاتی ، مالی واداری وتجارتی .

· رسیده گی در حل مشکل تخنیکی ، اداری بموقع .

· کنترول از پشت کار پرسونل مربوطه .

· اشتراک در جلسات اداری وسکتور های مقام ولایت .

· رسیده گی در مسایل تشکیلاتی ، تدارکاتی .

·  مدیریت ورهبری اداره .

Job Requirement:

·    لیسانس در رشته برق با سه سال تجربه کاری در بخش مربوطه ،

کارمندان داخلی بخش عملیاتی برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را داشته باشد .


· داشتن قوه افهام وتفهیم مدیریت کاری .

·  توانایی در ایجاد ابتکارات وخلاقیت روش های کاری .

· توانایی تکلم با زبان های ملی وانگلیسی .

· آشنایی درست از استفاده برنامه های کمپیوتر .

·  ابتکار کاری وسرعت کار در گذارش گیری وگذارش دهی.

·  صداقت وحفظ محرمیت کاری .

· انعطاف پذیری کاری وتعین الویت بندی کاری در شرایط دشوار .

بکاربردن ، توضیح وتشریح پالیسی ها وپروسیجر های ایجاد شده.

ارزیابی شرایط ، تشخیص مشکلات وقضاوت عادلانه دررهنمود های ایجاد شده.

·  توانایی کار بشکل گروهی .

· توانی کار بشکل فردی .

Job Location:

Afghanistan, Farah
This job is expired

Attachments:

Application Form.doc