آمر دیپارتمنت مالی (پوهنحی اقتصاد)

  Allamah University
Master's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 580
Date Posted:Jul 13, 2019
Reference:002
Closing Date:Aug 13, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Management,Economic Growth
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 - 3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Long-term
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Allamah University:

موسسه تحصیلات عالی علامه به منظور ارتقای سطح علمی واقتصادی کشور و برآورده شدن نیازمندی های واقعی جامعه جهت تربیه کادر در رشته های اقتصاد وکامپیوترساینس وکورسهای کوتاه مدت در زبان های مختلف از جمله انگلیسی، آلمانی و ترکی در سطح ملی و بین المللی در حیات اکادمیک کشور درسال 1393 عرض اندام نمود و در ردیف پوهنتون های قابل اعتبار در جامعه شده است.  فارغان آن در حل مشکلات موجود جامعۀ ما در کلیه موسسات تولیدی، تحصیلی و تعلیمی نقش موثری را ایفا می نمایند

Job Summary:

بست:  3
تعداد بست: 1
نمبر اعلان: 2
سازمان: مؤسسه تحصیلات عالی علامه
محل وظیفه: دفتر مرکزی موسسه تحصیلات عالی علامه- کابل
زمان قرار داد: یک سال
نوعیت قرار داد: دراز مدت
دوره کار آزمایی: سه ماه
تاریخ اعلان: 20/04/1398
تاریخ ختم اعلان: 20/05/1398

	
اهداف وظیفه

ایجاد بهبود کیفیت در دو بخش، بهبود کیفیت تدریس برای محصلان و بهبود کیفیت در روش تدریس برای استادان تا رسیدن به اهداف عمومی پوهنحی و نهاد.

Skills Required:

Communication Computer Skills

Skills Description:

·        مهارت در برقراری ارتباطات (کار گروهی)
·        مهارت های مدیریتی (برنامه ریزی، سازماندهی و ارزیابی فعالیت های مروبطه، گزارش دهی)
·        مهارت صحبت به زبان های ملی (دری و پشتو، آشنایی با زبان انگلیسی) 
·        مهارت های کمپیوتری 
·        مهارت های نوشتاری 
·        مهارت و توانایی انجام کار به صورت انفرادی و گروهی


Duties & Responsibilities:

·       مدیریت از جلسات دیپارتمنت.

·       توزیع مضامین به اعضای علمی دیپارتمنت از طریق مجلس دیپارتمنت.

·       نظارت از تطبیق نصاب تحصیلی، کار و مفردات درسی، درس های نظری و عملی مربوط به دیپارتمنت.

·       اجراات لازم در مورد فیصله های مجلس دیپارتمنت با تاییدی ریاست پوهنحی

·       پیشکش طرح ها به منظور بهبود امور و وضع دیپارتمنت.

·       تهیه گزارش از فعالیت های دیپارتمنت به ریاست پوهنحی

·       ارایه ابتکارات و نو آوری ها برای انکشاف دیپارتمنت به پوهنحی.

·       تلاش برای تکمیل نیازمندی های دیپارتمنت.

·       تحقیقات علمی و ارایه مقالات علمی به پوهنحی.

·       طرح پلان های انکشافی دیپارتمنت.

·       طرح پلان های عملیاتی دیپارتمنت.

·       طرح پلان های بهبود کیفیت تدریس دیپارتمنت.

·       ارزیابی استادان.

·       ارزیابی خودی استادان.

·       ارزیابی های دیپارتمنت

·       انجام نظر سنجی ها.

·       تقسیم اوقات برای سمستر ها

·       بر رسی مواد درسی استادان

·       مدیریت استادان در طول سمستر

·       همکاری در بخش امتحانات پوهنحی

·       سایر وظایف قانونی که به وی سپرده می شود.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

·        داشتن سند ماستری از رشته اقتصاد، مدیریت تجارت و یا رشته مرتبط این بخش (ترجیح داده میشود)
·        داشتن حد اقل 2 سال تجربه کاری در بخش مربوطه
·        داشتن 3 سال تجربه تدریس


This job is expired