آمر هماهنگی ولایات و ولسوالی ها

  Afghanistan Urban Water Supply and Sewerage Corporation (AUWSSC)
Bachelor's Degree   Herat, Afghanistan Full Time 1105
Date Posted:Jul 27, 2019
Reference:102/HRT/SBU
Closing Date:Aug 12, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:No
Contract Type:Long-term
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan Urban Water Supply and Sewerage Corporation (AUWSSC):

Founded:  

مقدمه : شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان به اساس فرمان شماره (130) مورخ 5/11/1384 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و مصوبه شماره (36) مورخ 18/10/1384 شورای محترم وزیران جهت تغیر شخصیت حقوقی تصدی آبرسانی به شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان هدایت گردیده است ، که بعدا جهت تحقق مواد فرمان شماره فوق (گروپ کاری) در مورد تغیر شخصیت حقوقی تصدی به شرکت موظف گردید که کار آن الی تاریخ 24/11/1386 ادامه یافت و بعداً غرض تصفیه تصدی هیئت تصفیه از جانب وزارت محترم مالیه تعین که در مورد تثبیت تسلیمی و انتقال تمام اموال منقول و غیر منقول تصدی به شرکت اقدام نمایند که کار آن از تاریخ 3/7/1387 الی تاریخ 21/میزان/1389 ادامه یافت. اهداف شرکت : - صحت و رفاه همگانی در شهرها - تحفظ محیط زیست - تهیه آب آشامیدنی صحی - جمع آوری و تصفیه آب های بدرفت - رشد خدمات موثر و مداوم آبرسانی - توسعه منابع مورد ضرورت بشری - فعالیت شرکت باساسات تجارتی و انتفاعی و مدیریت موثر و مثمر میباشد. وظایف اساسی شرکت : · سازماندهی و مدیریت امور تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب). · جمع آوری بل( تعرفه) استفاده آب از مصرف کنندگان و حفظ و کنترول آن. · بررسی و مطالعه طرح تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) به کمک مشاوران داخلی و خارجی منطبق بر قوانین دولت جمهوری اسلامی افغانستان. · تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسون(فاضلاب) همراه با تکمیل آن در مطابقت با قوانین محیط زیست. · تولید لوله های کانکریتی سیخ دار برای ایجاد شبکه های کانالیزاسیون (فاضلاب). · راه اندازی نمایشگاه مجهز برای معاینه کیفیت آب آشامیدنی و کنترول آب بعد از تصفیه آن با توجه به معیارات بین المللی. · بدست آوردن عضویت در انجمن های منطقه ای و بین المللی عرضه خدمات آب و کانالیزاسیون( فاضلاب) مطابق قوانین و مقررات. · توسعه منابع بشری بنابر ضرورت. · آموزش کدر فنی برای عرضه خدمات بهتر آبرسانی و کانالیزاسیون(فاضلاب). · جذب کمک های داخلی و خارجی جهت آموزش کدر، تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) و تأمین مواد مورد نیاز شرکت. · امضای قرار داد همکاری با سازمان های ملی و بین المللی برای ارائه خدمات بهتر.

Job Summary:

توضیحات مختصر این پست:

·        هماهنگی بین تمام ادارات فرعی ولایتی و ولسوالی ها با ریاست زون.

·        جلوگیری از اجراات غیر قانونی هر واحد اداری مربوط به هماهنگی در ولایات و ولسوالی ها.

·        نظارت دوام دار از مصارفات اداری وعملیاتی واحد های مربوطه و بالا بردن عواید و میزان خدمات شان

Skills Required:

Coordination

Provinces to travel:

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

وظایف و مسولیت ها:

1.     کنترول و نظارت از اجراات آمریت های ولایتی و ولسوالی ها بصورت نوبتی و دوامدار.

2.     ارائه گزارش از تحقق فرامین، مصوبات و فیصله های مقامات ذیصلاح در آمریت ها و مدیریت های مربوطه.

3.     جمع آوری، توحید و ارائه گزارش از اجراات آمریت های ولایتی و مدیریت های مربوطه بطور منظم.

4.     انتقال دساتیر و هدایات لازمه مقام ریاست به آمریت های ولایتی و مدیریت های مربوطه

5.     ارائه پیشنهادات در خصوص ارتقا، تشویق، انفکاک و تبدیلی پرسونل آمریت های ولایتی و مدیریت های ولسوالی ها با مشوره مقام ریاست.

6.     اطاعت پذیری و اجرای سایر دساتیر قانونی مقام ریاست.

Job Location:

Afghanistan, Herat

Qualifications:

مواصفات :

1-     حد اقل درجه تحصيل:

·        لیسانس در رشته های ارتباط عامه، اقتصاد، اداره و تجارت، مالی، ژورنالیزم، ادبیات، حقوق، و انجینیری (به بالاتر آن ارجحیت داده می شود)

2-     تجارب لازمه ( نوع ومدت زمان تجربه):

·        حد اقل 3 سال تجربه کاری در بخش مربوطه.

3-     مهارت هاي ديگر(كورس هاي كوتاه مدت ، آموزش داخل خدمت وغيره...):

·        بلدیت به کامپیوتر.

·        بلدیت به زبانهای دری، پشتو و انگلیسی

·        مهارت های ارتباطی عالی 

Job Keywords:

AUWSSC
This job is expired