آمر تضمین و ارتقای کیفیت

  Allamah University
Master's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 438
Date Posted:Jul 13, 2019
Reference:005
Closing Date:Aug 13, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Management,Economic Growth
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Long-term
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Allamah University:

موسسه تحصیلات عالی علامه به منظور ارتقای سطح علمی واقتصادی کشور و برآورده شدن نیازمندی های واقعی جامعه جهت تربیه کادر در رشته های اقتصاد وکامپیوترساینس وکورسهای کوتاه مدت در زبان های مختلف از جمله انگلیسی، آلمانی و ترکی در سطح ملی و بین المللی در حیات اکادمیک کشور درسال 1393 عرض اندام نمود و در ردیف پوهنتون های قابل اعتبار در جامعه شده است.  فارغان آن در حل مشکلات موجود جامعۀ ما در کلیه موسسات تولیدی، تحصیلی و تعلیمی نقش موثری را ایفا می نمایند

Job Summary:

پُست: آمر تضمین و ارتقای کیفیت
بست:  3
تعداد بست: 1
نمبر اعلان: 1
سازمان: مؤسسه تحصیلات عالی علامه
محل وظیفه: دفتر مرکزی موسسه تحصیلات عالی علامه- کابل
زمان قرار داد: یک سال
نوعیت قرار داد: دراز مدت
دوره کار آزمایی: سه ماه
تاریخ اعلان: 20/04/1398
تاریخ ختم اعلان: 20/05/1398اهداف وظیفه :

ایجاد کیفیت در ابعاد متخلف، بهبود کیفیت تدریس، بهبود کیفیت تحقیقات علمی مؤسسه /پوهنتون، تأمین و ارتقای امکانات در سطح مؤسسه و پوهنحی ها و در نهایت تعالی مؤسسه به عنوان یک نهاد تحصیلی معتبر در جامعه افغانستان. 

Skills Required:

Communication ManagmentOrganizational

Skills Description:

·        مهارت در برقراری ارتباطات (کار گروهی)
·        مهارت های مدیریتی (برنامه ریزی، سازماندهی و ارزیابی فعالیت های مربوطه، گزارش دهی)
·        مهارت صحبت به زبان های ملی (دری و پشتو، آشنایی با زبان انگلیسی) 
·        مهارت های کمپیوتری (دسترسی کامل به برنامه های کمپیوتر) 
·        فن نگارش به زبان دری

·       جرأت و استعداد صحبت کردن در جمع را داشته باشد.


Duties & Responsibilities:

·          نظارت از تطبیق تمامی پلان ها در سطح مؤسسه و پوهنحی ها.

·          نظارت از روند ارزیابی خودی پوهنحی ها و دیپارتمنت ها.

·          تهیه گزارش ارزیابی خودی پوهنحی یا دیپارتمنت های فارغ ده.

·          تهیه گزارش بر اساس معیار های یازده گانه ارتقای کیفیت .

·          همکاری با تیم بازنگرها در جریان بازنگری در روند اعتباردهی ارتقای کیفیت

·          کسب آشنایی با پلان استراتیژیک ملی تحصیلات عالی، پلان استراتیژیک نهاد و اسناد مهم در مورد اعتباردهی و ارتقای کیفیت به شمول لایحه ارتقای کیفیت و اعتباردهی و معیارهای ارزیابی خودی.

·          ارایه مشوره به رییس و معاون علمی در مورد کیفیت هر پوهنحی و خدمات عمومی نهاد.

·          تهیه اسناد مناسب برای نهاد تحصیلی به اساس بازنگری از فعالیت های علمی و اداری نهاد تحصیلی و ارزیابی خودی هر پوهنحی.

·          حفظ محرمیت مجالس کمیته .

·          برقراری ارتباطات کاری با ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی.

·          اجرای وظایف مربوط ارتقای کیفیت و بهبود کیفیت توسط معاون علمی محول می گردد.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

·        داشتن سند ماستری از رشته اقتصاد، مدیریت تجارت و یا رشته مرتبط این بخش (ترجیح داده میشود)
·        داشتن حد اقل 2 سال تجربه کاری در بخش مربوطهThis job is expired