آمرمصؤنیت غذائی

  Ministry of Public Health
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 483
Date Posted:Jan 1, 2020
Reference:000
Closing Date:Jan 11, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government,Health/Medical
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Contractor
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Public Health:

Founded:

The Ministry of Public Health (MoPH) is tasked with a critical mandate; to deliver and promote sustainable and accessible health care services to the people of Afghanistan. Social and economic advancement can only be realized in a thriving and healthy society. The success of the MoPH is heavily driven in its ability to plan and use allocated resources effectively. Effective financial management is therefore critical for sustainable development and is the primary tool that translates the MoPH development strategies into noticeable outcomes or service delivery. Good governance and democratic accountability relies on transparent management of the MoPH budget. Therefore, ineffective financial management undermines the effectiveness and efficiency of development interventions and hinders the country’s progress towards improved and sustainable health care. MoPH finance directorate is going through a reform process and after reviewing the structure of finance directorates of other line ministries such as MRRD, MoE and MAIL, has proposed a new and standard structure that is approved by MoPH leadership, for this purpose MoPH needs a qualified staff as head of coordination and reporting unite, to take the responsibility of overall coordination and financial reporting of MoPH.

Job Summary:

هدف وظیفه: کاهش مصابیت ها و مرگ میر ناشی از غذای نا مصؤن و تامین صحت وسلامت مردم از طریق مصئونیت غذایی.


Skills Required:

GeneralOffice Packages (MS Word, MS Excel, PowerPoint)

Duties & Responsibilities:

1.     طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار, ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره.

2.     سهمګیری در تهیه پالیسی، ستراتیژی، رهنمودها، لوایح و طرزالعمل های مربوط مصؤنیت غذائی.

3.     نظارت از تطبیق برنامه های مصؤنیت غذائی بشمول تولید، نگهداری، چسپ گذاری، توزیع و عرضه و بسته بندی فراورده های خوراکی به سطح ملی.

4.     ابراز نظر صحی و تخنیکی برای دوایر دولتی و غیر دولتی در مورد مصؤنیت غذائی به سطح ملی.

5.     ایجاد هماهنگی با دست اندرکاران در بخش مصؤنیت غذائی به سطح ملی. 

6.     بررسي و تنظيم مدارك مربوط به تأسيس، بهره برداري، ساخت و مسؤل فني مواد خوردني.

7.     صدور تصدیق و اجازه نامه صحی براي کمپنی های تولیدی، پروسس و خدمات محصولات مواد خوراکی.

8.     همكاري در تدوين ضوابط و مقررات مربوط به آگهي تجاري با نهادهاي ذيربط در خصوص مواد خوراكي و آشاميدنی.

9.     همكاري در طراحي سيستم مديريت تضمين كيفيت و تفتیش واحدهاي فرآوري، بسته ‌بندي، نگهداري، توزيع و عرضه مواد خوراكي.

10. همكاري در ارزيابي و سطح بندي مراكز پروسس، توليد، بسته بندي ، نگهداري، توزيع و عرضه مواد خوراكي.

11. همكاري در اطلاع ‌رساني، آموزش و صدور اعلاميه هاي لازم جهت بالابردن آگاهي عمومي در خصوص سلامت مواد خوراكي.

12.  همكاري در تدوين استانداردها و ساير مقررات مربوط به مواد خوراكي با ساير گروهها.

13.  برگزاري جلسات و در صورت امكان سمينارها، كنفرانس‌ها، همايش‌ها در ولایات.

14. راه اندازی ارزیابی اجراآت کارمندان تحت اثر، مطابق مقتضیات قانون کارکنان خدمات ملکی.

15. رسیدگی به موقع به پیشنهادات و مشکلات دیپارتمنت های تحت اثر در روشنی مقررات نافذه وزارت  صحت عامه.

16. ترتیب گزارشات ماهوار, ربعوار، سالانه و عندالضرورت و ارائه آن به مقامات ذیصلاح وزارت.

17. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین, مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.     حد اقل لسانس دریکی از رشته های مدیریت صحت عامه، طب، فارمسی و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.

2.     2 سال تجربه کاری مدیریتی مشابه در پروسس مواد غذایی، امورصحت عامه و یا سایرموارد مندرج اهداف ومسولیت ها ی این لایحه وظایف.

3.     تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.

مهارت های کمپیوتری در برنامه های MS Word, MS Excel and MS PowerPoint 

This job is expired