آمرنشرات بست 3

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 465
Date Posted:Jul 14, 2019
Reference:null
Closing Date:Jul 24, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Legal,Business Administration
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 - 4 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Indefinite
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan railway authority:

Founded: 2019  http://www.ara.gov.af

Afghanistan’s infrastructure was largely destroyed during the Soviet invasion, civil conflicts after 1979, and poor maintenance since then. In more than 30 years of conflict virtually no development took place, leaving a huge infrastructure deficit. After 2002, Afghanistan planned to develop major infrastructure projects such as the national rail network, electrical systems whose demands are increasing by 25 per cent annually, national road networks, dams and airfields, all critical issues for Afghanistan.

Job Summary:

هدف وظیفه   : تهیه و ترتیب کلیه متون مطالب، اسناد، گزارشات، پیشنهادات، و سایر اسنادیکه به خارج اداره فرستاده میشود بصورت اخص در مورد خط آهن جهت نشر در ویب سایت و سایر رسانه ها.


Skills Required:

Administrative

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

مسؤلیت های وظیفوی:

1.     طرح و ترتیب پلان کاری در مطابقت با پلان کاری ریاست دفتر.

2.     کمک و رهنمایی در فلم برداری و عکاسی از ملاقات ها، مجالس، ورکشاپ ها، کنفرانس های مطبوعاتی، سیمنار ها و دیگر محافل جهت نشر در رسانه های تصویری و ویب سایت.

3.     تهیه و ترتیب گزارش های تصویری جهت ارسال آن به رسانه ها.

4.     کمک و رهنمایی در تهیه آرشیف منظم عکس ها و فلم های محافل، مجالس و ملاقات های اداره.

5.     مراقبت از نگهداری کمره ها و لوازم آن هنگام ضرورت.

6.     سایر وظایف ایکه از جانب مسوولین مربوطه به وی سپرده میشود.

7.     تأمین روابط مستمری با رسانه های نشراتی و تصویری و روزنامه ها


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

1.درجه تحصیل

o      . داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس  در رشته های: ژورنالیزم، ادبیات ، اقتصاد، اداره و تجارت، اداره عامه، اداره و منجمنت،علوم اجتماعی، حقوق، علوم سیاسی و ادبیات به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ترجیح داده می شود.

2.تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

o      داشتن دو سال سابقه کاری مرتبط به وظیفه

3.مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

o      توانائی در اداره، رهبری و ارتباطات

o      آشنائی با پروگرام های کمپیوتر(ورد و اکسل)

o      تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (دری یا پشتو) و آشنایی به زبان انگلیسی.


Job Keywords:

آمرنشرات
This job is expired

Attachments:

فورم کاریابی -کابل.docx