آمریت پایه سازی پلخمری - بغلان برشنا

 
Bachelor's Degree   Baghlan, Afghanistan Full Time 697
Date Posted:Nov 23, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0164
Closing Date:Dec 7, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Civil Engineering,Electrical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

کارکن مذکور مسولیت تمام وظایف ذیل را به ارتباط آمر بخش مربوطه بدوش دارد و آنرا باید بشکل موثر انجام دهد

Duties & Responsibilities:

·        مراقبت جدی هردو تایم تولید شب و روز به خاطر تولید پایه های ثابت و سالم بادر نظر داشت استهلاک فابریکه

·        مراقبت دستگاه تولید از سنگ شکن ، ترازو ، سیلو ، کرن هوایی ، ماشین دوران ، بخار و تفهیم ، برای مدیریت عملیاتی و تولید آگاهی علایم تخنیک بیخطر و شرایط ایمنی کار

·        مراقبت از وسایط ماشینری که بخاطر تهیه ریگ و جغل استفاده میشود

·        مراقبت از حاضری کارمندان و اجراات امورات اداری یومیه

·        گذارش گیری دفاتر مربوط در یک ماه جلسه اداری

·        اصلاحات و رفع نواقص دفاتر و اقدام برای بهبود سطح تولید و امورات اداری یکی از وظایف اساسی امر فابریکه بوده

·        ترتیب و تنظیم پلان تولیدی، مالی و اداری، ماهوار ، ربع وار و سالانه

Job Requirement:

·        لسانس در رشته انجنیری ساختمان و برق

·        داشتن مهارت در لسان های دری و پشتو.

·        داشتن حد اقل 3 سال تجربه کاری.

·        بلیدیت کامل به پروگرام های MS Office , Auto CAD

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .


·        درک اصول و قوانین .

·        توانایی پیشبرد درست امورات در ساحه تحت مسولیت.

·        دارا بودن روحیه اطاعت از آمرین در خصوص اجرای وظیفه.

·        توانایی برخورد معقول با حالات مغشوش استثنایی.

·        داشتن صحت کامل , شکیبایی, طاقت و توانایی های فزیکی.

Job Location:

Afghanistan, Baghlan
This job is expired