آموزگار برق کشی منزل، آموزگار ترمیم گوشی مبایل، آموزگار پروسس مواد غذایی لبنیات و آشپزی

High School   Herat, Afghanistan Full Time 1060
Date Posted:Nov 28, 2019
Reference:Help-0038
Closing Date:Dec 10, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:3
Gender:Male
Functional Area:Education/ Training
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:5 - 10 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Contractor
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V., Afghanistan:

Founded:  

موسسه هلپ از سال 2002 بدینسو پروژه های متعدد را در بخش های آموزش فن وحرفه، تسهیلات شغلی، عودت و ادغام مهاجرین، ارتقای ظرفیت کارمندان دولتی و نهادهای مدنی در ولایات هرات و بامیان موفقانه با شرکای کاری دولتی خویش تطبیق نموده است. برای مزید معلومات در مورد فعالیت های موسسه هلپ در افغانستان به سایت های www.help-org.af و www.help-ev.de مراجعه فرمایید. 

Job Summary:

برای هر کدام از حرفه های ذیل یک نفر آموزگار نیاز داریم

آموزگار برق کشی منزل/ House wiring Trainer

آموزگار ترمیم گوشی مبایل/Mobile Phone Repairing Trainer

آموزگار پروسس مواد غذایی ، لبنیات و آشپزیFood Process, Dairy and Cooking Trainer

ترینر/آموزگار مهارت های فنی و حرفوی مسوولیت دارد تا مستفیدین برنامه را در حرفه ذکر شده بطور مسلکی و در مطابقت با نصاب آموزشی، آموزش دهد. آموزگار هم چنان مسوولیت دارد تا در بخش تشبثات کوچک با تیم تسهیلات کارآفرینی و کاریابی مؤسسه در ولایت هرات همکاری نموده و زمینه کاریابی و کارآفرینی را برای مستفیدین فراهم آورد. آموزش ها در دو بخش تئوری و عملی به پیش برده خواهد شد و تناسب بخش های ذکرشده براساس نصاب آموزشی معین گردیده است. مستفیدین این پروژه شامل اطفال خیابانی، اطفال بیجاشدگان داخلی، اطفال ردمرز شده بدون سرپرست، اطفال متقاضی شمولیت در نیروهای پولیس می باشند.

Duties & Responsibilities:

1.     ارائه آموزش های مسلکی و با کیفیت برای مستفیدین برنامه؛ هرصنف حداقل 20 مستفید؛

2.     تهیه پلان درسی منظم و کامل مطابق به نصاب درسی مؤسسه هلپ و بخش انکشاف مهارت های ریاست کار و امور اجتماعی ولایت هرات؛

3.     تهیه نوت یا جزوه آموزشی معیاری برای حرفه متذکره و یا بروز رسانی نوت درسی موجود؛

4.     تهیه نمودن لست تمامی مواد، وسایل و تجهیزات مورد نیاز برای پیشبرد حرفه متذکره؛

5.     ارائه آموزش به صورت تئوری (20%) و عملی (80%) برای مستفیدین؛

6.     ایجاد فضای آموزشی دوستانه و گفتگوی دو طرفه در صنف آموزشی؛

7.     کار بر روی استعدادها و ذهنیت مستفیدین برای تشویق آنان به تمرکز بیشتر بر روی حرفه متذکره و تلاش برای ایجاد یک کسب و کار کوچک؛

8.     ارائه آموزش های جانبی مانند برخورد با مشتری، برآورد هزینه ها، برآورد قیمت فروش و غیره؛

9.     تهیه و تنظیم پلان جامع برای بخش حسابداری و مشتری مدار؛

10.  اخذ امتحانات منظم صنفی، هفته وار، ماهوار، میان دوره و ختم دوره به منظور ارزیابی هرچه بهتر کارآموزان و ارائه آموزش بهتر با متود درسی به روزتر به آنها؛

11.  تهیه سؤالنامه امتحانات به موقع؛

12.  بررسی روزانه از کارکرد کارآموزان، چه کارهای صنفی و چه کارهای خانگی آنها؛

13.  گرفتن حاضری منظم، دقیق و به موقع؛

14.  حاضر شدن به وظیفه از ساعت 08:00 الی 04:30 در مرکز ذکر شده؛

15.  ارائه گزارش از سطح پیشرفت صنف آموزشی و تک تک شاگردان به تیم کاریابی و اداره مرکز به صورت هفته وار؛

16.  داشتن توانایی و مهارت حفظ و مراقبت از اسناد، وسایل و تجهیزات صنف؛

17.  استفاده از روش های نوین و استندرد برای تدریس حرفه آموزان؛

18.  تدریس به زبان ساده و بسیط محلی که برای تمام مستفیدین قابل فهم باشد؛

19.  معرفی بازارهای خرید و فروش محصولات و خدمات مربوط به حرفه به حرفه آموزان.

Job Requirement:

·        میزان تحصیلات: حداقل فارغ صنف دوازدهم باشد. به افراد دارای مدارک بالاتر، ارجحیت داده می شود.

·        حداقل تجربه مشابه: 5 سال، به افراد با تجربه بیشتر ارجحیت داده می شود.

·        دارای مهارتهای فردی خوب و روابط اجتماعی بالایی باشد.

·        عملاً در بازار کارهرات مصروف بوده و یا ارتباط منظم داشته باشد.

·        زبان های مورد ضرورت: دری و پشتو. به افرادی که به زبان انگلیسی آشنا باشند ارجحیت داده میشود.

به افرادی که جواز رانندگی داشته باشند ارجحیت داده میشود

·        کار کردن در شرایط دشوار

·        توانایی کار در یک محیط چند ملیتی


استاد حرفه مربوطه باید همکاری خوب و روابطی مسئولانه و سازمانی داشته باشد

Job Location:

Afghanistan, Herat
This job is expired