انجنیر برق - مرکز

 
Bachelor's Degree   Afghanistan, Kabul Full Time 532
Date Posted:Jul 18, 2021
Reference:VA-DABS-HQs/14-0052
Closing Date:Aug 1, 2021
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Electrical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Possibility of Contract Extension:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

متصدی این پست وظایف ذیل را بر عهده دارد​


Duties & Responsibilities:


 • ​هماهنگی با ریاست های داخلی برشنا شرکت برای تعین , توظیف هیات تخنیکی بررسی ها پروژه ها و جمع آوری گزارشات بررسی شده
 • اشتراک در جلسات مرتبط پروژه ها همرای دونر ها د افغانستان برشنا شرکت و شایر ادارات ذیربط دولتی 
 • تهیه گزارشات وضعیت پروژه برای مدیر و آمر بخش
 • ترتیب و تنظیم جلسات با ادارت داخلی و بیرونی 
 •  به روز رسانی منظم معلومات پروژه ها در سیستم تعقیب پروژه های د افغانستان برشنا شرکت
 • هماهنگی به موقع مشکلات امنیتی و اجتماعی پروژه با ادارات ذیربط داخلی و بیرونی
 • هماهنگی با واحد های محلی د افغانستان برشنا شرکت که پروژه ها عملآ در آن ولایات جریان داشته باشد
 • هماهنگی و تعقیب مشکلات پروژه ها با قراردادی و دونر ها 
 • نوشتن مکاتیب رسمی به زبان های انگلیسی , دری و پشتو و تعقیب آن با ادارات مربوطه
 • ثبت و آرشیف نمودن مکاتیب صادره و وارده
 •  سایر وظایف که از طرف آمر و مدیر بخش سپرده میشود.


Job Requirement:

لیسانس در رشته انجنیری برق با داشتن سه سال تجربه کاری د ربخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد


​آشنایی کامل به زبان انگلیسی

آشنایی کامل با نرم افزار های بسته MS Office

مهارت بالای ارتباطات

مهارت های مدیریتی

مهارت های نوشتاری به زبان های انگلیسی , دری و پشتو


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Submission Guideline:

Dear Applicant,

 The qualified and interested people can fill the online application form through the following link

 Link for online Apply

OnlineApplicationForm

 Link for online Apply http://hris.dabs.af/Recruit/Applicant/ApplicantApply/58E317FB-14BA-41D1-90A6-F74E43F5AFF3

 Applicants also can submit hard copy of application/CV directly to DABS, HR chaman e Houzouri, Kabul Afghanistan. TEL 0202300034

DABS is an Equal Opportunity Employer. Candidates with good knowledge base and experience background are Mostly Preferred. DABS does not discriminate in employment on the race, religion, gender, political affiliation, disability, age or other non-merit factor.

 Attention: Those only short-listed candidates will be contacted for written test or interview.

The internal employees of DABS are required to get the approval of their respective head of division and submit it along with application; otherwise the application will be rejected.


Similar jobs