انجنیر MDF

 
Bachelor's Degree   Kandahar, Afghanistan Full Time 549
Date Posted:Jun 29, 2020
Reference:094
Closing Date:Jul 8, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Telecome Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 - 2 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About AFTEL:

Founded:  

افغان تیلی کام در 13 ستامبر سال 2005 میلادی به حیث یک شرکت مکمل مخابراتی عرض وجود نمود. شرکت افغان تیلی کام در بدو تأسیس به یگانه شرکت که خدمات موبائیل GSM/3G سلام ، خدمات فایبرنوری ، خدمات تلیفون های دیجیتال لیندار، خدمات انترنیت DSL ، خدمات انترنت وایکمس ، خدمات انترنت Dial Up و خدمات VCN را در سطح کشور تهیه میدارد مبدل ګردیده است. علاوه برین، افغان تیلی کام یگانه شرکت مخابراتی است که شبکه مخابراتی تمامی دوایر دولتی بشمول تمام وزارت خانه ها و سایر دفاتر دولتی را تهیه میدارد که شامل خدمات مخابرۀ صوتی، انترنت و سهولت ویدو کانفرانس برای این دوایر میباشد و فعالیت مخابراتی شرکت افغان تیلی کام نیز از جانب وزارت مخابرات دولت جمهوری اسلامی افغانستان تصویب گردیده است. افغان تیلی کام 155 شهر های کوچک و بزرگ و 34 ولایت کشور را تحت پوشش قرار داده و به زودی تمامی 355 ولسوالی های کشور را نیز تحت پوشش قرارخواهد داد.

Job Summary:

 فعال نگهداشتن تیلفون ها و انترنت DSLمشترکین ، حفظ ومراقبت از ترمینل ها ، کیبل هاو به صورت عموم تمام MDF.

Duties & Responsibilities:

۱ – حفظ ومراقبت لین های هوایی.

۲ –تمدید لین های مشترکین.

۳ –ترمیم عوارض لین های مشترکین.

۴ - اسکیج ساحه برای مشترکین جدید.

۵ – وصل نمودن انترنت DSL برای مشترکین که خواهان انترنت باشد.

۶ – حفظ ومراقبت از ترمینل ها، کیبل هاکه در داخلMDF قرار دارد.

 

Job Requirement:

تحصیلات: داشتن سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های انجینری مخابرات و تکنالوژی معلوماتی.

تجارب: داشتن حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.

مهارت های دیگر:

1.       تسلط به یکی از زبان های رسمی(پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.

2.       مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


Job Location:

Afghanistan, Kandahar

Submission Guideline:

متقاضیان میتوانند CV یا خلص سوانح شانرا به ایمیل آدرس های hr@afghantelecom.af و naqeeb.ahmadzai@afghantelecom.af با ذکر نمبر بست (094) درموضوع ایمیل ارسال نمایند.متقاضیانیکه درخواستی خویش را بعد از

تاریخ اعلان بست ارسال مینمایند و یا هم شرایط مندرج این بست را تکمیل ننمایند

شامل پروسه امتحان تحریری و مصاحبه نمیگردند.

Submission Email:

  hr@afghantelecom.af ,naqeeb.ahmadzai@afghantelecom.af